Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185777 [url] => /a/10001/201908/9a7ad14779f0039db4823ec04f347fa9.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566639159 [sort] => 0 [title] => 晋安法院公开审理一起重大涉黑“套路贷”案件 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/110361.html [tags] => Array ( [0] => 被害人 [1] => 犯罪 [2] => 晋安区 [3] => 套路 [4] => 虚高 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 8647 [2] => 6349 [3] => 903 [4] => 29809 [5] => 122394 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185777 [url] => /a/10001/201908/9a7ad14779f0039db4823ec04f347fa9.png ) ) [id] => 110361 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 被害人 [1] => 犯罪 [2] => 晋安区 [3] => 套路 [4] => 虚高 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185087 [url] => /a/10001/201908/d4653699b7b474872d93251f8a58bcb0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566564868 [sort] => 0 [title] => 超大规模!福州首个花卉主题3A级旅游景区来了! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/110247.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185087 [url] => /a/10001/201908/d4653699b7b474872d93251f8a58bcb0.jpeg ) ) [id] => 110247 [tran_published] => 08-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 949 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 39 [digg] => 0 [all_pv] => 949 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185078 [url] => /a/10001/201908/90a9410bec12a611796cb4e22d849a58.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566562311 [sort] => 0 [title] => 惊险!小小的气球竟能逼停福州地铁 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/110241.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185078 [url] => /a/10001/201908/90a9410bec12a611796cb4e22d849a58.png ) ) [id] => 110241 [tran_published] => 08-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 633 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 633 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1184439 [url] => /a/10001/201908/76d1dbdd374f97e211c8840bdb2ea422.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566545391 [sort] => 0 [title] => 葡萄上的“白霜”是农药残留?答案来了 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/110154.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1184439 [url] => /a/10001/201908/76d1dbdd374f97e211c8840bdb2ea422.jpeg ) ) [id] => 110154 [tran_published] => 08-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 609 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 609 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1183425 [url] => /a/10001/201908/69a503415a1b4039846628fac1b49e1a.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566529789 [sort] => 0 [title] => 这个微信隐藏的功能,竟然还可以找回丢失的物品 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/110085.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,9,214,222,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1183425 [url] => /a/10001/201908/69a503415a1b4039846628fac1b49e1a.png ) ) [id] => 110085 [tran_published] => 08-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 478 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 478 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1182945 [url] => /a/10001/201908/eb0d97654cf875d9e90975cfe68cb20e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566470066 [sort] => 0 [title] => 银行卡上突然多出4万块,你会怎么办? [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/109971.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1182945 [url] => /a/10001/201908/eb0d97654cf875d9e90975cfe68cb20e.png ) ) [id] => 109971 [tran_published] => 08-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 648 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 648 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1181559 [url] => /a/10001/201908/797c209e573fdb38b705385e2920a1a8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566390869 [sort] => 0 [title] => 好险!女子跳楼轻生竟是因为... [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/109767.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1181559 [url] => /a/10001/201908/797c209e573fdb38b705385e2920a1a8.jpeg ) ) [id] => 109767 [tran_published] => 08-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 445 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 445 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1181526 [url] => /a/10001/201908/10951a0e19d97542ac5392ea2e906af9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566386619 [sort] => 0 [title] => 睡前洗澡是错误做法?这些小知识赶快get起来吧 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/109758.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1181526 [url] => /a/10001/201908/10951a0e19d97542ac5392ea2e906af9.jpeg ) ) [id] => 109758 [tran_published] => 08-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 690 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 690 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1181370 [url] => /a/10001/201908/2b9cd75740556702701007f36cc7f580.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566385257 [sort] => 0 [title] => 好险!女子跳楼轻生竟是因为... [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/109752.html [tags] => Array ( [0] => 民警 [1] => 女子 [2] => 跳楼自杀 [3] => 福兴 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1104 [1] => 3300 [2] => 1115 [3] => 113208 [4] => 5421 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1181370 [url] => /a/10001/201908/2b9cd75740556702701007f36cc7f580.jpeg ) ) [id] => 109752 [tran_published] => 08-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 499 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 499 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 民警 [1] => 女子 [2] => 跳楼自杀 [3] => 福兴 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1179879 [url] => /a/10001/201908/098569fa27f89ce1017b755ce4c95681.jpeg ) [description] => [recommend] => 1 [published] => 1566305363 [sort] => 0 [title] => 我接力丨垃圾分类人人参与 “橙丝带”你我同行 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/109533.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1179879 [url] => /a/10001/201908/098569fa27f89ce1017b755ce4c95681.jpeg ) ) [id] => 109533 [tran_published] => 08-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 517 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 517 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1179429 [url] => /a/10001/201908/bb8b67b5c5d02d3bac7920dc256ac827.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566285688 [sort] => 0 [title] => 微视频 |垃圾分类督导员 美丽家园践行者 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/109431.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 生活 [3] => 督导员 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3300 [2] => 18679 [3] => 9733 [4] => 55551 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1179429 [url] => /a/10001/201908/bb8b67b5c5d02d3bac7920dc256ac827.png ) ) [id] => 109431 [tran_published] => 08-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1684 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 93 [digg] => 0 [all_pv] => 1684 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 生活 [3] => 督导员 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178511 [url] => /a/10001/201908/e8f52cc185ef7e29ea9512fe89272311.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566222310 [sort] => 0 [title] => 医师节 | 致敬我们的健康“守护者” [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/109269.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178511 [url] => /a/10001/201908/e8f52cc185ef7e29ea9512fe89272311.jpeg ) ) [id] => 109269 [tran_published] => 08-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 605 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 605 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175274 [url] => /a/10001/201908/cefee91bc2c96a089e6fae6d427f495b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566030689 [sort] => 0 [title] => 纪念福州解放70周年 五一广场举行升旗仪式 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/108810.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 17 [2] => 70 [3] => 福州人 [4] => 五一广场 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 50125 [3] => 52581 [4] => 18215 [5] => 3777 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175274 [url] => /a/10001/201908/cefee91bc2c96a089e6fae6d427f495b.jpeg ) ) [id] => 108810 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1924 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 110 [digg] => 0 [all_pv] => 1924 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 17 [2] => 70 [3] => 福州人 [4] => 五一广场 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175226 [url] => /a/10001/201908/fad7e3dff45ac19c5752e4abe19dc67f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566030639 [sort] => 0 [title] => 福清市人民法院公开宣判一起涉恶势力案件 34名被告人获刑 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/108807.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9,753,486,756, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175226 [url] => /a/10001/201908/fad7e3dff45ac19c5752e4abe19dc67f.jpeg ) ) [id] => 108807 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 611 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 611 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171425 [url] => /a/10001/201908/0b363c83cd53717c3ec0989736a11ad1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565866836 [sort] => 0 [title] => 110求真:电动牙刷比手动牙刷清洁牙齿更彻底? [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/108276.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,228,222,214,229, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171425 [url] => /a/10001/201908/0b363c83cd53717c3ec0989736a11ad1.jpeg ) ) [id] => 108276 [tran_published] => 08-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 735 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 735 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1