Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1396044 [url] => /a/10001/201911/92fc747b90c1f5c8a756b4157ccba673.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573550363 [sort] => 0 [title] => 路遇陌生老人摔倒受伤,福州一公交司机这样做…… [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128646.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 福州 [2] => 师傅 [3] => 助人 [4] => 点个 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50039 [2] => 763 [3] => 997 [4] => 135312 [5] => 135315 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,214,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1396044 [url] => /a/10001/201911/92fc747b90c1f5c8a756b4157ccba673.png ) ) [id] => 128646 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 493 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 493 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 福州 [2] => 师傅 [3] => 助人 [4] => 点个 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1396023 [url] => /a/10001/201911/e7d0a50548775f9d7155d46fc21bf089.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573549900 [sort] => 0 [title] => 这个舞台“茶香四溢”!音乐剧《茶道》昨晚感人上演 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128643.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1396023 [url] => /a/10001/201911/e7d0a50548775f9d7155d46fc21bf089.png ) ) [id] => 128643 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 534 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 534 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1395225 [url] => /a/10001/201911/9604f76f24be0e4688684e473e101f67.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573522205 [sort] => 0 [title] => “榕博汇”气氛火爆!现场人才济济 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128487.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1395225 [url] => /a/10001/201911/9604f76f24be0e4688684e473e101f67.jpeg ) ) [id] => 128487 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 404 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 404 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1395222 [url] => /a/10001/201911/26962ee700fa8e9db2e349251857d8b7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573522077 [sort] => 0 [title] => 第三届“榕博汇”召开人才对接会 各地高校人才汇聚一堂! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128484.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,224,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1395222 [url] => /a/10001/201911/26962ee700fa8e9db2e349251857d8b7.jpeg ) ) [id] => 128484 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1395219 [url] => /a/10001/201911/fad4c3256c5e2632e0436617f2acaad4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573521938 [sort] => 0 [title] => “榕博汇”人才对接会 吸引各地博士来榕就业 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128478.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1395219 [url] => /a/10001/201911/fad4c3256c5e2632e0436617f2acaad4.jpeg ) ) [id] => 128478 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 422 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 422 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1393560 [url] => /a/10001/201911/2233ac49caf406bcd5deac4dc621591a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573476242 [sort] => 0 [title] => 今天是双十一,很多人在网上抢购商品,而福州在抢招英才 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128466.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1393560 [url] => /a/10001/201911/2233ac49caf406bcd5deac4dc621591a.jpeg ) ) [id] => 128466 [tran_published] => 11-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 420 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 420 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1393281 [url] => /a/10001/201911/109c2e3d9c192cfa8415bb7dbc99dda3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573469256 [sort] => 0 [title] => “榕博汇”用心培养人才,用情关怀人才。清华大学博士力荐! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128427.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1393281 [url] => /a/10001/201911/109c2e3d9c192cfa8415bb7dbc99dda3.png ) ) [id] => 128427 [tran_published] => 11-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 400 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 400 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1393269 [url] => /a/10001/201911/f4d21bd0a4d6058bbb0ffcfb70d98a80.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573469099 [sort] => 0 [title] => “抢人大战”正式打响!学长上台为榕城助威,莘莘才子可依福州! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128424.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1393269 [url] => /a/10001/201911/f4d21bd0a4d6058bbb0ffcfb70d98a80.png ) ) [id] => 128424 [tran_published] => 11-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 422 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 422 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1393272 [url] => /a/10001/201911/16ec0bd4a7b1a8196eead01c58e6ea66.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573468828 [sort] => 0 [title] => 一座城、一颗心、一条路、一生情。“榕博汇”美女硕士分享美好榕城回忆 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128415.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1393272 [url] => /a/10001/201911/16ec0bd4a7b1a8196eead01c58e6ea66.png ) ) [id] => 128415 [tran_published] => 11-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 385 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 385 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1393221 [url] => /a/10001/201911/e866dc3739a778dc5ac8ef936c292db5.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573466714 [sort] => 0 [title] => “榕博汇”现场直击!来看看福州市第一届“闽都英才”都有谁! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128379.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1393221 [url] => /a/10001/201911/e866dc3739a778dc5ac8ef936c292db5.png ) ) [id] => 128379 [tran_published] => 11-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1392213 [url] => /a/10001/201911/c54623469dee9a425036d9784f8adfc2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573450086 [sort] => 0 [title] => “抢人大战”正式打响!猜猜看谁是今天第一个拿到offer的人? [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128292.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1392213 [url] => /a/10001/201911/c54623469dee9a425036d9784f8adfc2.jpeg ) ) [id] => 128292 [tran_published] => 11-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 423 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 423 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1392204 [url] => /a/10001/201911/a6aa98ea515381dc3290937992005545.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573449761 [sort] => 0 [title] => “双十一”抢些啥?来第三届“榕博汇”人才对接会抢“人”啦! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128286.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1392204 [url] => /a/10001/201911/a6aa98ea515381dc3290937992005545.jpeg ) ) [id] => 128286 [tran_published] => 11-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 460 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 460 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1390047 [url] => /a/10001/201911/a2eb5629d7dd486fd59255817d3fde14.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573388053 [sort] => 0 [title] => 有颜又有才!确认过眼神,是来参加第三届榕博汇的人~ [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128190.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,228,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1390047 [url] => /a/10001/201911/a2eb5629d7dd486fd59255817d3fde14.jpeg ) ) [id] => 128190 [tran_published] => 11-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1390041 [url] => /a/10001/201911/0d7553fd55dd8bf08292ad7631166344.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573387891 [sort] => 0 [title] => 棒!清华北大学霸情侣相约来福州!撒花欢迎~ [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128187.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1390041 [url] => /a/10001/201911/0d7553fd55dd8bf08292ad7631166344.jpeg ) ) [id] => 128187 [tran_published] => 11-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 462 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 462 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1392216 [url] => /a/10001/201911/216320ec1122e17ff16afaac0db4a15a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573366495 [sort] => 0 [title] => 点赞!“闽都人才林"在晋安区牛岗山公园正式揭牌啦 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128295.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1392216 [url] => /a/10001/201911/216320ec1122e17ff16afaac0db4a15a.jpeg ) ) [id] => 128295 [tran_published] => 11-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 401 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 401 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1