Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1392219 [url] => /a/10001/201911/0956826c3cfa9a9281049db4a4847bf3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573366485 [sort] => 0 [title] => 种树成林!期待这群有颜有才的“重量级人物”扎根福州~ [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128298.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1392219 [url] => /a/10001/201911/0956826c3cfa9a9281049db4a4847bf3.jpeg ) ) [id] => 128298 [tran_published] => 11-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1392222 [url] => /a/10001/201911/69dd56c79f569bac13e20a4927481426.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573366472 [sort] => 0 [title] => "小记者"牵手"大博士" 满满的祝福你get到了吗 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128301.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1392222 [url] => /a/10001/201911/69dd56c79f569bac13e20a4927481426.jpeg ) ) [id] => 128301 [tran_published] => 11-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 486 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 486 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1392225 [url] => /a/10001/201911/03066dcb31813a2a600ab184d676f299.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573366456 [sort] => 0 [title] => 是心动的感觉!“博士团”打卡三坊七巷~ [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/128304.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1392225 [url] => /a/10001/201911/03066dcb31813a2a600ab184d676f299.jpeg ) ) [id] => 128304 [tran_published] => 11-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 432 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 432 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1387515 [url] => /a/10001/201911/a645c52fd696cf3bc8861d815311b1fc.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573303315 [sort] => 0 [title] => 不文明交通行为曝光!市民:这样做很危险! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/127980.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222,1362,1377, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1387515 [url] => /a/10001/201911/a645c52fd696cf3bc8861d815311b1fc.jpeg ) ) [id] => 127980 [tran_published] => 11-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 529 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 529 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1384725 [url] => /a/10001/201911/f8d05a62289a90658fb2617847ad200b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573218737 [sort] => 0 [title] => 记者节,今天头条是你们! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/127791.html [tags] => Array ( [0] => 记者 [1] => 拍摄 [2] => 新闻 [3] => 110 [4] => 直播 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50767 [2] => 9897 [3] => 2615 [4] => 31297 [5] => 247 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1384725 [url] => /a/10001/201911/f8d05a62289a90658fb2617847ad200b.jpeg ) ) [id] => 127791 [tran_published] => 11-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 389 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 389 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 记者 [1] => 拍摄 [2] => 新闻 [3] => 110 [4] => 直播 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1384557 [url] => /a/10001/201911/e8cc1b0dd36d79b901319cde663c0be3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573215756 [sort] => 0 [title] => 记者节,今天头条是你们! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/127785.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1384557 [url] => /a/10001/201911/e8cc1b0dd36d79b901319cde663c0be3.jpeg ) ) [id] => 127785 [tran_published] => 11-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 804 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 23 [digg] => 0 [all_pv] => 804 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1383909 [url] => /a/10001/201911/d7d3b2a901fbad6707d109fb846b408e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573203916 [sort] => 0 [title] => 身着"减重神衣"爆汗服 就能燃烧我的卡路里?! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/127701.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 110 [2] => 爆汗 [3] => 减重 [4] => 减肥 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50039 [2] => 31297 [3] => 134739 [4] => 134742 [5] => 1578 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,224,228,222,232, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1383909 [url] => /a/10001/201911/d7d3b2a901fbad6707d109fb846b408e.jpeg ) ) [id] => 127701 [tran_published] => 11-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 439 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 439 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 110 [2] => 爆汗 [3] => 减重 [4] => 减肥 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1383885 [url] => /a/10001/201911/71fdbc864e827e94acd9129f0854ab3d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573203348 [sort] => 0 [title] => 为发泄心中不满!十年后,这名男子竟然… [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/127689.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,214,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1383885 [url] => /a/10001/201911/71fdbc864e827e94acd9129f0854ab3d.png ) ) [id] => 127689 [tran_published] => 11-08 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 472 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 472 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1380945 [url] => /a/10001/201911/a0ed7a31dfd24184f6c18728b0fdb481.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573125031 [sort] => 0 [title] => 2019环福州·永泰国际公路自行车赛开赛在即 赛段亮点抢先看! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/127503.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1380945 [url] => /a/10001/201911/a0ed7a31dfd24184f6c18728b0fdb481.jpeg ) ) [id] => 127503 [tran_published] => 11-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 804 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 30 [digg] => 0 [all_pv] => 804 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1377237 [url] => /a/10001/201911/208c7f56195f96552ada6d487f0f6ae0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573033490 [sort] => 0 [title] => 鏖战80分钟!谌龙2-1逆转取胜林丹! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/127239.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1377237 [url] => /a/10001/201911/208c7f56195f96552ada6d487f0f6ae0.jpeg ) ) [id] => 127239 [tran_published] => 11-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 614 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 17 [digg] => 0 [all_pv] => 614 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1377222 [url] => /a/10001/201911/7c22badb8db51c2498bfee11220606e4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573033229 [sort] => 0 [title] => “双梅”同台飙演技!这场川剧惊艳众人! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/127236.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1377222 [url] => /a/10001/201911/7c22badb8db51c2498bfee11220606e4.jpeg ) ) [id] => 127236 [tran_published] => 11-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 526 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 526 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1375452 [url] => /a/10001/201911/623ccab448b069d340a15bfdd66f0954.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572958750 [sort] => 0 [title] => 心塞!新购宝马X7频现故障,要求换车却遭拒! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/127104.html [tags] => Array ( [0] => 孙先生 [1] => 车子 [2] => 问题 [3] => 检测 [4] => 更换 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 4368 [2] => 18689 [3] => 21225 [4] => 3169 [5] => 29084 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1375452 [url] => /a/10001/201911/623ccab448b069d340a15bfdd66f0954.jpeg ) ) [id] => 127104 [tran_published] => 11-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 693 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 693 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 孙先生 [1] => 车子 [2] => 问题 [3] => 检测 [4] => 更换 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1375389 [url] => /a/10001/201911/bc6eae624b131dae90c0da20ab61f586.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572956253 [sort] => 0 [title] => 河北梆子《人民英雄纪念碑》上演!有故事、有温度 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/127098.html [tags] => Array ( [0] => 河北梆子 [1] => 人民英雄纪念碑 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 134277 [2] => 36304 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1375389 [url] => /a/10001/201911/bc6eae624b131dae90c0da20ab61f586.png ) ) [id] => 127098 [tran_published] => 11-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 460 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 460 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 河北梆子 [1] => 人民英雄纪念碑 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1374681 [url] => /a/10001/201911/9d6ef78d0752c818183afdf59051033d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572952713 [sort] => 0 [title] => 众星云集!2019年中国(福州)羽毛球公开赛今日挥拍 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/127065.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,232,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1374681 [url] => /a/10001/201911/9d6ef78d0752c818183afdf59051033d.jpeg ) ) [id] => 127065 [tran_published] => 11-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1374624 [url] => /a/10001/201911/191f72554116131275e670788ea35f83.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572952499 [sort] => 0 [title] => 危险!挂车侧翻造成人员被困 消防指战员火速救援 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/127032.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,232,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1374624 [url] => /a/10001/201911/191f72554116131275e670788ea35f83.png ) ) [id] => 127032 [tran_published] => 11-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 478 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 478 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1