Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1372497 [url] => /a/10001/201911/ef02d9df49198fcb10d2beb248ec38c2.jpeg ) [description] => [recommend] => 1 [published] => 1572872042 [sort] => 0 [title] => 《六弦情缘》惊艳上演!藏戏首次亮相中国戏剧节 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/126876.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,214,1278,1425, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1372497 [url] => /a/10001/201911/ef02d9df49198fcb10d2beb248ec38c2.jpeg ) ) [id] => 126876 [tran_published] => 11-04 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 496 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 496 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1366479 [url] => /a/10001/201911/0c2ad7cd21561b226f59bbd755840605.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572695362 [sort] => 0 [title] => 女子为进家门谎报警情,结果... [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/126417.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,224,230,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1366479 [url] => /a/10001/201911/0c2ad7cd21561b226f59bbd755840605.png ) ) [id] => 126417 [tran_published] => 11-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 502 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 502 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1366014 [url] => /a/10001/201911/e7869b202cf64cf6a40c171b438c48d7.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572673530 [sort] => 0 [title] => 农村电网改造赋能“美丽乡村”建设 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/126321.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1366014 [url] => /a/10001/201911/e7869b202cf64cf6a40c171b438c48d7.png ) ) [id] => 126321 [tran_published] => 11-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 691 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 23 [digg] => 0 [all_pv] => 691 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1363845 [url] => /a/10001/201911/36900b82f52af61fd2b70601f2872606.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572603219 [sort] => 0 [title] => 这封“侨批”,记录着不一样的故事 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/126177.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,230,222,214,1278,1284, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1363845 [url] => /a/10001/201911/36900b82f52af61fd2b70601f2872606.png ) ) [id] => 126177 [tran_published] => 11-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 538 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 538 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1363695 [url] => /a/10001/201911/513001382aa94b922f7a25e9988669a3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572602264 [sort] => 0 [title] => 反间谍法︱ 共同构筑维护国家安全的人民防线 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/126171.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,230,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1363695 [url] => /a/10001/201911/513001382aa94b922f7a25e9988669a3.png ) ) [id] => 126171 [tran_published] => 11-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 586 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 586 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1363686 [url] => /a/10001/201911/1fddb413a3a7476623989b7f24b8f890.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572602033 [sort] => 0 [title] => 约!超20000盆菊花如期而至,错过又要等一年! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/126168.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,230,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1363686 [url] => /a/10001/201911/1fddb413a3a7476623989b7f24b8f890.png ) ) [id] => 126168 [tran_published] => 11-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 572 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 572 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1360152 [url] => /a/10001/201910/f8e3e7647c30b4b25582c47a6142abb6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572577657 [sort] => 0 [title] => 归去来“锡”丨不负韶华不负心 青春作伴好还乡 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/125949.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,232,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1360152 [url] => /a/10001/201910/f8e3e7647c30b4b25582c47a6142abb6.png ) ) [id] => 125949 [tran_published] => 11-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 981 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 35 [digg] => 0 [all_pv] => 981 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1360074 [url] => /a/10001/201910/d101969ca9f065baeba82a02a8c8e66e.jpeg ) [description] => [recommend] => 1 [published] => 1572516096 [sort] => 0 [title] => 橙丝带行动ing | 为环卫工作者送上秋日里的温暖 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/125913.html [tags] => Array ( [0] => 丝带 [1] => 爱心 [2] => 环卫 [3] => 工作者 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 12901 [2] => 1110 [3] => 12679 [4] => 7719 ) [appid] => 1 [catids] => ,232,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1360074 [url] => /a/10001/201910/d101969ca9f065baeba82a02a8c8e66e.jpeg ) ) [id] => 125913 [tran_published] => 10-31 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 563 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 563 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 丝带 [1] => 爱心 [2] => 环卫 [3] => 工作者 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1356285 [url] => /a/10001/201910/0156fa7fb8f19bb91da46a21e954c126.png ) [description] => [recommend] => 1 [published] => 1572422516 [sort] => 0 [title] => 刚刚!2019年环福州·永泰国际公路自行车赛新闻发布会召开! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/125661.html [tags] => Array ( [0] => 赛段 [1] => 11 [2] => 永泰 [3] => 赛事 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 17654 [2] => 27 [3] => 40 [4] => 1455 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,9,214,1407,1404, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1356285 [url] => /a/10001/201910/0156fa7fb8f19bb91da46a21e954c126.png ) ) [id] => 125661 [tran_published] => 10-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1650 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 79 [digg] => 0 [all_pv] => 1650 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 赛段 [1] => 11 [2] => 永泰 [3] => 赛事 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1347918 [url] => /a/10001/201910/ac905640b43cf175f8e46d213d3ac900.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572170553 [sort] => 0 [title] => 《陈奂生的吃饭问题》亮相福州,观众这个反应亮了! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/124977.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,9,214,222,1278,1284, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1347918 [url] => /a/10001/201910/ac905640b43cf175f8e46d213d3ac900.jpeg ) ) [id] => 124977 [tran_published] => 10-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 582 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 582 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1344846 [url] => /a/10001/201910/c784eb3db3e72aca7e12266948a071f0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572096080 [sort] => 0 [title] => 刚刚!第十六届中国戏剧节在福州开幕!大戏上演! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/124857.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1344846 [url] => /a/10001/201910/c784eb3db3e72aca7e12266948a071f0.jpeg ) ) [id] => 124857 [tran_published] => 10-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1010 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 0 [all_pv] => 1010 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1344465 [url] => /a/10001/201910/2e9e02ef2667dacb6d32906b5d8fe51a.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572085718 [sort] => 0 [title] => 环卫工人节丨传递“橙丝带”,致敬“城市美容师”! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/124800.html [tags] => Array ( [0] => 工作者 [1] => 环卫 [2] => 福州 [3] => 丝带 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 7719 [2] => 12679 [3] => 763 [4] => 12901 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,230,214,222,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1344465 [url] => /a/10001/201910/2e9e02ef2667dacb6d32906b5d8fe51a.png ) ) [id] => 124800 [tran_published] => 10-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 592 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 592 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 工作者 [1] => 环卫 [2] => 福州 [3] => 丝带 [4] => 110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1344333 [url] => /a/10001/201910/41cbcd7210bbf059ee940b0d781ad6fb.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572080344 [sort] => 0 [title] => 环卫工人“变身”记!原来你可以这么美 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/124791.html [tags] => Array ( [0] => 环卫工人 [1] => 梳妆打扮 [2] => 平凡 [3] => 一身 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2808 [1] => 3300 [2] => 132489 [3] => 74145 [4] => 125874 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,228,214,222,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1344333 [url] => /a/10001/201910/41cbcd7210bbf059ee940b0d781ad6fb.png ) ) [id] => 124791 [tran_published] => 10-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 928 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 32 [digg] => 0 [all_pv] => 928 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 环卫工人 [1] => 梳妆打扮 [2] => 平凡 [3] => 一身 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1343526 [url] => /a/10001/201910/8acdce74ca4198e8198ad65faa1b8f32.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1572000975 [sort] => 0 [title] => 反奸防谍在行动 共筑国家安全长城 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/124671.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 反间谍 [2] => 原作者 [3] => 鼓楼区 [4] => 五一广场 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50039 [2] => 26570 [3] => 35099 [4] => 66 [5] => 3777 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1343526 [url] => /a/10001/201910/8acdce74ca4198e8198ad65faa1b8f32.png ) ) [id] => 124671 [tran_published] => 10-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 612 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 612 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 反间谍 [2] => 原作者 [3] => 鼓楼区 [4] => 五一广场 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1343379 [url] => /a/10001/201910/b77f30b8ddbe805958f0f9edcd21065d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571996335 [sort] => 0 [title] => 最高判25年!连江法院公开宣判一起涉黑案件 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/124626.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,224,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1343379 [url] => /a/10001/201910/b77f30b8ddbe805958f0f9edcd21065d.jpeg ) ) [id] => 124626 [tran_published] => 10-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 589 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 589 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1