Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1125378 [url] => /a/10001/201907/205a15453dd26f7012db7ecdee506c6a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563453939 [sort] => 0 [title] => 马尾区检察院依法起诉涉恶集团案件 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/101808.html [tags] => Array ( [0] => 聚众斗殴 [1] => 有期徒刑 [2] => 寻衅滋事 [3] => 马尾区 [4] => 被告人 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 53624 [2] => 22211 [3] => 54091 [4] => 205 [5] => 2634 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1125378 [url] => /a/10001/201907/205a15453dd26f7012db7ecdee506c6a.jpeg ) ) [id] => 101808 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 548 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 548 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 聚众斗殴 [1] => 有期徒刑 [2] => 寻衅滋事 [3] => 马尾区 [4] => 被告人 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1124544 [url] => /a/10001/201907/4f19f7acf871aa0a7e536dbb7ea9f661.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563430553 [sort] => 0 [title] => 手指划破用嘴嘬?小心感染! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/101703.html [tags] => Array ( [0] => 致病菌 [1] => 责编 [2] => 伤口 [3] => 朱艺 [4] => 口腔 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 116115 [2] => 50039 [3] => 7437 [4] => 116118 [5] => 2347 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1124544 [url] => /a/10001/201907/4f19f7acf871aa0a7e536dbb7ea9f661.jpeg ) ) [id] => 101703 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 694 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 694 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 致病菌 [1] => 责编 [2] => 伤口 [3] => 朱艺 [4] => 口腔 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1123347 [url] => /a/10001/201907/4122608f366407041e97b514d8410cad.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563355574 [sort] => 0 [title] => 揭秘!台风是这样“炼”成的 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/101523.html [tags] => Array ( [0] => 台风 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 255 [1] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1123347 [url] => /a/10001/201907/4122608f366407041e97b514d8410cad.png ) ) [id] => 101523 [tran_published] => 07-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 588 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 588 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 台风 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1123341 [url] => /a/10001/201907/91ae704cf7a1ea9650db828b0da9c24a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563354479 [sort] => 0 [title] => 福州话Rap上线!一起来唱方言版“生活垃圾分类歌” [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/101520.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾分类 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 41151 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1123341 [url] => /a/10001/201907/91ae704cf7a1ea9650db828b0da9c24a.jpeg ) ) [id] => 101520 [tran_published] => 07-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1157 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 55 [digg] => 0 [all_pv] => 1157 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 垃圾分类 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1122570 [url] => /a/10001/201907/42b7c43f2b3a6f26ffdaf4d1b1002c40.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563327309 [sort] => 0 [title] => “轮胎变形记”!福州这个公园的创意你一定想不到 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/101376.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9,230,229, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1122570 [url] => /a/10001/201907/42b7c43f2b3a6f26ffdaf4d1b1002c40.jpeg ) ) [id] => 101376 [tran_published] => 07-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 674 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 674 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1122072 [url] => /a/10001/201907/4c16a3bb18a0e9d705509152b9d6665e.jpeg ) [description] => “踏琴”走起! [recommend] => 0 [published] => 1563269377 [sort] => 0 [title] => 听!这里有条会唱歌的钢琴弄~ [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/101307.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,229,230,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1122072 [url] => /a/10001/201907/4c16a3bb18a0e9d705509152b9d6665e.jpeg ) ) [id] => 101307 [tran_published] => 07-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 524 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 524 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 听!这里有条会唱歌的钢琴弄~

  “踏琴”走起!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1122024 [url] => /a/10001/201907/1f0cdf91744b878b5267977950ddbe33.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563269070 [sort] => 0 [title] => 女子在公交车上突然晕倒 司机乘客:“改道去医院!” [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/101301.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1122024 [url] => /a/10001/201907/1f0cdf91744b878b5267977950ddbe33.jpeg ) ) [id] => 101301 [tran_published] => 07-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 571 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 571 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1120458 [url] => /a/10001/201907/36bfbab639566f1a9bf4fb13492705f4.png ) [description] => 爱国情·奋斗者 [recommend] => 0 [published] => 1563239361 [sort] => 0 [title] => 微视频丨飞机维修师的昼与夜 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/101154.html [tags] => Array ( [0] => 飞机 [1] => 维修 [2] => 师们 [3] => 安全 [4] => 保养 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 5841 [2] => 2481 [3] => 115722 [4] => 50223 [5] => 91023 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1120458 [url] => /a/10001/201907/36bfbab639566f1a9bf4fb13492705f4.png ) ) [id] => 101154 [tran_published] => 07-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 2907 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 151 [digg] => 0 [all_pv] => 2907 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 飞机 [1] => 维修 [2] => 师们 [3] => 安全 [4] => 保养 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 微视频丨飞机维修师的昼与夜

  爱国情·奋斗者

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1120443 [url] => /a/10001/201907/aa090451411abd0be996ff1d5c3284f3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563194104 [sort] => 0 [title] => 酒驾+超速+无证驾驶!这位保时捷车主胆子太大 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/101148.html [tags] => Array ( [0] => 酒驾 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 163 [1] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1120443 [url] => /a/10001/201907/aa090451411abd0be996ff1d5c3284f3.jpeg ) ) [id] => 101148 [tran_published] => 07-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 706 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 17 [digg] => 0 [all_pv] => 706 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 酒驾 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1119549 [url] => /a/10001/201907/e05c31aa1ae0f8c126965a77974410a2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563181761 [sort] => 0 [title] => 福州这辆出租车强行冲关还撞伤执法人员,结果…… [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/101073.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,230,229,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1119549 [url] => /a/10001/201907/e05c31aa1ae0f8c126965a77974410a2.jpeg ) ) [id] => 101073 [tran_published] => 07-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1504 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 39 [digg] => 0 [all_pv] => 1504 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1116495 [url] => /a/10001/201907/532db13938f1a327518e91dad937fca7.jpeg ) [description] => 福州螺洲镇陈若霖 [recommend] => 0 [published] => 1563065402 [sort] => 0 [title] => 一镇一孝廉|福州这名古代官员孝廉双馨,连林则徐都是头号fans! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/100734.html [tags] => Array ( [0] => 陈若霖 [1] => 螺洲 [2] => 陈氏 [3] => 为官 [4] => 宗祠 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 115458 [2] => 5738 [3] => 20499 [4] => 115461 [5] => 19192 ) [appid] => 1 [catids] => ,230,229,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1116495 [url] => /a/10001/201907/532db13938f1a327518e91dad937fca7.jpeg ) ) [id] => 100734 [tran_published] => 07-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 671 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 671 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 陈若霖 [1] => 螺洲 [2] => 陈氏 [3] => 为官 [4] => 宗祠 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1114800 [url] => /a/10001/201907/39c8cfbcd134c3212b91f74a1a4dc89d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1562924364 [sort] => 0 [title] => 今天,我们携手为“eye”而来~ [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/100527.html [tags] => Array ( [0] => 义诊 [1] => 眼科 [2] => 眼部 [3] => 爱眼 [4] => 环南 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 7880 [2] => 28200 [3] => 51714 [4] => 115326 [5] => 2884 ) [appid] => 1 [catids] => ,229,228,214,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1114800 [url] => /a/10001/201907/39c8cfbcd134c3212b91f74a1a4dc89d.jpeg ) ) [id] => 100527 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 500 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 500 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 义诊 [1] => 眼科 [2] => 眼部 [3] => 爱眼 [4] => 环南 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1114734 [url] => /a/10001/201907/ae9c6157b6d5f7a1433e0b31b521408e.jpeg ) [description] => 美出天际! [recommend] => 0 [published] => 1562924198 [sort] => 0 [title] => 爆红网络!央视打call!福建萤火虫带你来一场追光之旅~ [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/100524.html [tags] => Array ( [0] => 萤火虫 [1] => 视频 [2] => 福州 [3] => 责编 [4] => 雪峰山 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 114954 [2] => 5037 [3] => 763 [4] => 50039 [5] => 34131 ) [appid] => 1 [catids] => ,229,228,214,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1114734 [url] => /a/10001/201907/ae9c6157b6d5f7a1433e0b31b521408e.jpeg ) ) [id] => 100524 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1116 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 17 [digg] => 0 [all_pv] => 1116 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 萤火虫 [1] => 视频 [2] => 福州 [3] => 责编 [4] => 雪峰山 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1114113 [url] => /a/10001/201907/1f59c744685d5b8a0216e9995ab265ff.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1562909006 [sort] => 0 [title] => 严惩!福州一男子殴打公交车司机被刑拘 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/100428.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1114113 [url] => /a/10001/201907/1f59c744685d5b8a0216e9995ab265ff.png ) ) [id] => 100428 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1053 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 0 [all_pv] => 1053 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1112424 [url] => /a/10001/201907/7a4ae568a624bc03e18bfb93ce83b8ff.jpeg ) [description] => 守住城市文脉~ [recommend] => 0 [published] => 1562833902 [sort] => 0 [title] => 别“厝”过,这座百年古厝值得所有人铭记! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/100254.html [tags] => Array ( [0] => 昭忠祠 [1] => 马江 [2] => 海战 [3] => 见证 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 61035 [2] => 25246 [3] => 61299 [4] => 56709 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,230,229,222,214,9,1071,1083, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1112424 [url] => /a/10001/201907/7a4ae568a624bc03e18bfb93ce83b8ff.jpeg ) ) [id] => 100254 [tran_published] => 07-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 679 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 25 [digg] => 0 [all_pv] => 679 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 昭忠祠 [1] => 马江 [2] => 海战 [3] => 见证 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1