Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1340430 [url] => /a/10001/201910/e6d338027449cd72a57e85c02637bbfa.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571907034 [sort] => 0 [title] => 7座“黑校车”,钻出19名学生... [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/124392.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,224,230, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1340430 [url] => /a/10001/201910/e6d338027449cd72a57e85c02637bbfa.jpeg ) ) [id] => 124392 [tran_published] => 10-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 615 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 615 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1337406 [url] => /a/10001/201910/3c4b3ad7cc9df4008dd8b4cb95e6de55.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571831424 [sort] => 0 [title] => 剧透!闽剧现代戏《生命》将亮相中国戏剧节! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/124233.html [tags] => Array ( [0] => 戏剧 [1] => 责编 [2] => 闽剧 [3] => 戏剧节 [4] => 第十六届 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 9176 [2] => 50039 [3] => 7612 [4] => 49958 [5] => 52210 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,224,230, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1337406 [url] => /a/10001/201910/3c4b3ad7cc9df4008dd8b4cb95e6de55.jpeg ) ) [id] => 124233 [tran_published] => 10-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 620 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 620 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 戏剧 [1] => 责编 [2] => 闽剧 [3] => 戏剧节 [4] => 第十六届 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1335006 [url] => /a/10001/201910/a529c56b738210e2ea282602324fbc3c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571801987 [sort] => 0 [title] => 天哪!七旬大爷竟将整个假牙“吞”下... [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/124107.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,224,230, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1335006 [url] => /a/10001/201910/a529c56b738210e2ea282602324fbc3c.jpeg ) ) [id] => 124107 [tran_published] => 10-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 539 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 539 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1333497 [url] => /a/10001/201910/25d7b390ba9b33bf82a784d649bd147d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571742038 [sort] => 0 [title] => 融媒体视点丨日夜奋战默默坚守 打造光影盛宴 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/123990.html [tags] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 福州 [2] => 台前幕后 [3] => 责编 [4] => 演播 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 21302 [1] => 22630 [2] => 763 [3] => 130656 [4] => 50039 [5] => 131775 ) [appid] => 1 [catids] => ,223,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1333497 [url] => /a/10001/201910/25d7b390ba9b33bf82a784d649bd147d.jpeg ) ) [id] => 123990 [tran_published] => 10-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 435 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 435 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 福州 [2] => 台前幕后 [3] => 责编 [4] => 演播 ) [4] => Array ( [0] => @新闻110 ) ) [source] => @新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1332963 [url] => /a/10001/201910/fefab0a845c2382d29a0c47812c579f0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571733334 [sort] => 0 [title] => 这18道福州美食,你吃过哪一种? [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/123891.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,214,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1332963 [url] => /a/10001/201910/fefab0a845c2382d29a0c47812c579f0.jpeg ) ) [id] => 123891 [tran_published] => 10-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1330833 [url] => /a/10001/201910/2e75203081f2db00fa29eee6d2a3eb5b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571656085 [sort] => 0 [title] => 可恨!三名男子竟对白发奶奶下手... [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/123759.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,224,232,230,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1330833 [url] => /a/10001/201910/2e75203081f2db00fa29eee6d2a3eb5b.jpeg ) ) [id] => 123759 [tran_published] => 10-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1330314 [url] => /a/10001/201910/8882b45ffbda9d0d07bc7889aadfe9e6.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571644096 [sort] => 0 [title] => 近看宋祖儿,微微一笑很倾城 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/123663.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,232,222,214,9,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1330314 [url] => /a/10001/201910/8882b45ffbda9d0d07bc7889aadfe9e6.jpeg ) ) [id] => 123663 [tran_published] => 10-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 511 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 511 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1330254 [url] => /a/10001/201910/509c6a0091303c4d650b4676cf60c2a5.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571643273 [sort] => 0 [title] => 赵薇黄晓明同框一手视频 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/123657.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,232,214,9,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1330254 [url] => /a/10001/201910/509c6a0091303c4d650b4676cf60c2a5.jpeg ) ) [id] => 123657 [tran_published] => 10-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 513 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 513 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1327932 [url] => /a/10001/201910/ad36e5a309aecb14796e3b28838e0116.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571582564 [sort] => 0 [title] => 100余天!1000余人!因为他们,丝路电影节大放异彩! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/123531.html [tags] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 电影 [2] => 丝路 [3] => 论坛 [4] => 策划 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 21302 [2] => 10905 [3] => 21303 [4] => 3239 [5] => 15304 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1327932 [url] => /a/10001/201910/ad36e5a309aecb14796e3b28838e0116.jpeg ) ) [id] => 123531 [tran_published] => 10-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 2246 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 95 [digg] => 0 [all_pv] => 2246 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 电影 [2] => 丝路 [3] => 论坛 [4] => 策划 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320297 [url] => /a/10001/201910/d3693a80a3c56daefff2fe7a9e4af3e0.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571390938 [sort] => 0 [title] => 来三坊七巷“打卡”电影节!拍一张属于自己的”明星照” [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/123063.html [tags] => Array ( [0] => 朱艺 [1] => 直播间 [2] => 媒体 [3] => 电影节 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 116118 [2] => 37512 [3] => 3181 [4] => 21302 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320297 [url] => /a/10001/201910/d3693a80a3c56daefff2fe7a9e4af3e0.png ) ) [id] => 123063 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 855 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 0 [all_pv] => 855 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 朱艺 [1] => 直播间 [2] => 媒体 [3] => 电影节 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1319580 [url] => /a/10001/201910/6f767b263a51a54ab82a0cb10f30c781.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571373088 [sort] => 0 [title] => “基建狂魔”深夜发威!四个半小时,福平铁路联络线成功接入福州站! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/122970.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,222,9,214,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1319580 [url] => /a/10001/201910/6f767b263a51a54ab82a0cb10f30c781.jpeg ) ) [id] => 122970 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 919 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 32 [digg] => 0 [all_pv] => 919 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316274 [url] => /a/10001/201910/1b7b643725ceee274aaf229ad05702b3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571308332 [sort] => 0 [title] => 电影人的对话|丝路国家电影推介馆在榕设立 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/122841.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,230,214,224,9,222,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316274 [url] => /a/10001/201910/1b7b643725ceee274aaf229ad05702b3.png ) ) [id] => 122841 [tran_published] => 10-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 693 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 693 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1316256 [url] => /a/10001/201910/20092ddac39009b96d6fc7eef57c99af.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571307228 [sort] => 0 [title] => 走进这扇门 感受电影节的另一番风景 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/122817.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1316256 [url] => /a/10001/201910/20092ddac39009b96d6fc7eef57c99af.png ) ) [id] => 122817 [tran_published] => 10-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 616 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 616 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312578 [url] => /a/10001/201910/f0f97af8b808386dbbeec5a3ef8579e2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571221930 [sort] => 0 [title] => 燃泪!《一百零八》今夜震撼首映 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/122607.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,214,9,222,224,1344,1347, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312578 [url] => /a/10001/201910/f0f97af8b808386dbbeec5a3ef8579e2.jpeg ) ) [id] => 122607 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1056 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 28 [digg] => 0 [all_pv] => 1056 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1312569 [url] => /a/10001/201910/9109d100738d8cb350cadfda45f5ad6b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571220617 [sort] => 0 [title] => 日夜兼程!星光熠熠的背后,是这样的坚守 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/122595.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 倾情 [2] => 电影节 [3] => 第六届 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 130941 [3] => 21302 [4] => 91848 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,224,214,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1312569 [url] => /a/10001/201910/9109d100738d8cb350cadfda45f5ad6b.jpeg ) ) [id] => 122595 [tran_published] => 10-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 997 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 23 [digg] => 0 [all_pv] => 997 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 倾情 [2] => 电影节 [3] => 第六届 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1