Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1527318 [url] => /a/10001/201912/2a00238b3598c37719ddd7e1449db8f7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1577173159 [sort] => 0 [title] => 2020世界福州十邑春晚晚会相关服务询价采购公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/137820.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 30 [3] => 福州 [4] => 询价 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 49860 [4] => 763 [5] => 13 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1527318 [url] => /a/10001/201912/2a00238b3598c37719ddd7e1449db8f7.jpeg ) ) [id] => 137820 [tran_published] => 2019-12-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 577 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 577 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 30 [3] => 福州 [4] => 询价 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1525965 [url] => /a/10001/201912/7f76f97d54d12c84b9879b735fbcfcd3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1577151952 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台在“华人头条”APP开设界面专区技术服务项目 单一来源公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/137745.html [tags] => Array ( [0] => 谈判 [1] => 供应商 [2] => 福州 [3] => 广播 [4] => 电视台 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 11409 [2] => 45484 [3] => 763 [4] => 840 [5] => 51077 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1525965 [url] => /a/10001/201912/7f76f97d54d12c84b9879b735fbcfcd3.jpeg ) ) [id] => 137745 [tran_published] => 2019-12-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 450 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 450 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 谈判 [1] => 供应商 [2] => 福州 [3] => 广播 [4] => 电视台 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1523682 [url] => /a/10001/201912/76a4ce67b8bab6387b62ad05a33f8ed2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1577087396 [sort] => 0 [title] => 福州市旧屋区改造工作汇报片制作服务采购项目公开比选采购公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/137616.html [tags] => Array ( [0] => 比选 [1] => 12 [2] => 供应商 [3] => 文件 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 78918 [2] => 50734 [3] => 45484 [4] => 18830 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1523682 [url] => /a/10001/201912/76a4ce67b8bab6387b62ad05a33f8ed2.jpeg ) ) [id] => 137616 [tran_published] => 2019-12-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 493 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 493 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 比选 [1] => 12 [2] => 供应商 [3] => 文件 [4] => 2019 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1516485 [url] => /a/10001/201912/f8ade76ad717a6d6e91719f8cd8cf03d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576834805 [sort] => 0 [title] => “2019我的一本课外书”系列活动执行及舞美、氛围布置等相关服务询价采购结果公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/137124.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 采购 [2] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 13248 [3] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1516485 [url] => /a/10001/201912/f8ade76ad717a6d6e91719f8cd8cf03d.jpeg ) ) [id] => 137124 [tran_published] => 2019-12-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 425 [virtual_pv] => 406 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 425 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 采购 [2] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1516485 [url] => /a/10001/201912/f8ade76ad717a6d6e91719f8cd8cf03d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576834717 [sort] => 0 [title] => 少儿频道“2020少儿春晚”项目鼓楼片区、仓山片区 活动策划、执行服务项目竞争性磋商中选公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/137121.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 13248 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1516485 [url] => /a/10001/201912/f8ade76ad717a6d6e91719f8cd8cf03d.jpeg ) ) [id] => 137121 [tran_published] => 2019-12-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 500 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 500 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 采购 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1515324 [url] => /a/10001/201912/c73a6230f713a5c7cd3df22c0cbfbc8b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576807667 [sort] => 0 [title] => 2019中国•福州(闽清)橄榄节相关服务 询价采购结果公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/137025.html [tags] => Array ( [0] => 文化传媒 [1] => 12 [2] => 2019 [3] => 福州 [4] => 采购 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 61614 [2] => 50734 [3] => 54057 [4] => 763 [5] => 13248 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1515324 [url] => /a/10001/201912/c73a6230f713a5c7cd3df22c0cbfbc8b.jpeg ) ) [id] => 137025 [tran_published] => 2019-12-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 436 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 436 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 文化传媒 [1] => 12 [2] => 2019 [3] => 福州 [4] => 采购 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1512435 [url] => /a/10001/201912/e80ef1d6756404370f518efbebf717c5.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576735510 [sort] => 0 [title] => 2019年少儿频道艺术团小主播班秋季班汇报演出活动策划、执行等相关服务询价采购公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/136860.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 询价 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 54057 [4] => 13 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1512435 [url] => /a/10001/201912/e80ef1d6756404370f518efbebf717c5.jpeg ) ) [id] => 136860 [tran_published] => 2019-12-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 515 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 515 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 询价 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1509543 [url] => /a/10001/201912/2035e14fb2c6ec3a3f33f1f2a50aa468.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576661891 [sort] => 0 [title] => “福建省宏达信通信服务有限公司宣传视频”、 “福州文化遗产宣传片”拍摄制作相关服务竞争性磋商公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/136683.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 地点 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 9553 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1509543 [url] => /a/10001/201912/2035e14fb2c6ec3a3f33f1f2a50aa468.jpeg ) ) [id] => 136683 [tran_published] => 2019-12-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 地点 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1509543 [url] => /a/10001/201912/2035e14fb2c6ec3a3f33f1f2a50aa468.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576655382 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台办公网络系统交换机更新采购项目询价公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/136647.html [tags] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 文件 [3] => 福州 [4] => 法务部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 13 [3] => 18830 [4] => 763 [5] => 67860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1509543 [url] => /a/10001/201912/2035e14fb2c6ec3a3f33f1f2a50aa468.jpeg ) ) [id] => 136647 [tran_published] => 2019-12-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 505 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 505 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 询价 [2] => 文件 [3] => 福州 [4] => 法务部 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1503927 [url] => /a/10001/201912/f68cda9ad59490a5baaf64d8502101e9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576489473 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台2020年职工电影票采购项目比选结果公示 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/136230.html [tags] => Array ( [0] => 观影 [1] => 12 [2] => 2019 [3] => 选人 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3328 [1] => 3641 [2] => 50734 [3] => 54057 [4] => 14964 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1503927 [url] => /a/10001/201912/f68cda9ad59490a5baaf64d8502101e9.jpeg ) ) [id] => 136230 [tran_published] => 2019-12-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 510 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 510 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 观影 [1] => 12 [2] => 2019 [3] => 选人 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1503927 [url] => /a/10001/201912/f68cda9ad59490a5baaf64d8502101e9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576489369 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台2020年职工生日蛋糕采购项目比选结果公示 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/136227.html [tags] => Array ( [0] => 选人 [1] => 2019 [2] => 12 [3] => 含税 [4] => 0591 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 14964 [2] => 54057 [3] => 50734 [4] => 88950 [5] => 15746 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1503927 [url] => /a/10001/201912/f68cda9ad59490a5baaf64d8502101e9.jpeg ) ) [id] => 136227 [tran_published] => 2019-12-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 427 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 427 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 选人 [1] => 2019 [2] => 12 [3] => 含税 [4] => 0591 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1496301 [url] => /a/10001/201912/e365e0bcc940276ef9119f6ca3056609.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576231249 [sort] => 0 [title] => “2019我的一本课外书”系列活动执行及舞美、氛围布置等相关服务询价采购公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/135639.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 询价 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 54057 [4] => 13 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1496301 [url] => /a/10001/201912/e365e0bcc940276ef9119f6ca3056609.jpeg ) ) [id] => 135639 [tran_published] => 2019-12-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 416 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 416 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 询价 [4] => 文件 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1496166 [url] => /a/10001/201912/ff6ac371a0b701d99ec5e5b7ae825938.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576222276 [sort] => 0 [title] => 福州新区开发投资集团有限公司 宣传片制作服务项目竞争性磋商公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/135609.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 2019 [2] => 12 [3] => 领取 [4] => 报名 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 54057 [3] => 50734 [4] => 18412 [5] => 1655 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1496166 [url] => /a/10001/201912/ff6ac371a0b701d99ec5e5b7ae825938.jpeg ) ) [id] => 135609 [tran_published] => 2019-12-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 2019 [2] => 12 [3] => 领取 [4] => 报名 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1493229 [url] => /a/10001/201912/bc0f726357a4732fcbcfd1ea77dca480.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576141755 [sort] => 0 [title] => 2019中国•福州(闽清)橄榄节相关服务询价采购公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/135408.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 福州 [4] => 询价 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 54057 [4] => 763 [5] => 13 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1493229 [url] => /a/10001/201912/bc0f726357a4732fcbcfd1ea77dca480.jpeg ) ) [id] => 135408 [tran_published] => 2019-12-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 658 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 658 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 2019 [3] => 福州 [4] => 询价 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1488501 [url] => /a/10001/201912/b109f3adc23c019b59d04575e5c200d7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576033305 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台在“华人头条”APP开设界面专区技术服务项目单一来源采购审核前公示 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/135102.html [tags] => Array ( [0] => 头条 [1] => 采购 [2] => 福州 [3] => 华人 [4] => APP ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4115 [2] => 13248 [3] => 763 [4] => 3308 [5] => 707 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1488501 [url] => /a/10001/201912/b109f3adc23c019b59d04575e5c200d7.jpeg ) ) [id] => 135102 [tran_published] => 2019-12-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 423 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 423 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 头条 [1] => 采购 [2] => 福州 [3] => 华人 [4] => APP ) ) [author] => Array ( ) ) 1