Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 279270 [url] => /a/10001/201809/005704a69038d9a2b39213cf05c1b2c0.JPG ) [description] => 这两天,在磨石村黄氏宗祠内,几位巧匠正在编扎"草龙"。 [recommend] => 0 [published] => 1537528857 [sort] => 0 [title] => 我们的节日•中秋 福清磨石村:"草龙"舞中秋 习俗代代传 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/36060.html [tags] => Array ( [0] => 磨石 [1] => 镜洋镇 [2] => 福清市 [3] => 草龙 [4] => 村民 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 61947 [2] => 18007 [3] => 1028 [4] => 61938 [5] => 2177 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 279270 [url] => /a/10001/201809/005704a69038d9a2b39213cf05c1b2c0.JPG ) ) [id] => 36060 [pv] => 462 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 462 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 磨石 [1] => 镜洋镇 [2] => 福清市 [3] => 草龙 [4] => 村民 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 我们的节日•中秋 福清磨石村:"草龙"舞中秋 习俗代代传

  这两天,在磨石村黄氏宗祠内,几位巧匠正在编扎"草龙"。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 279183 [url] => /a/10001/201809/7e8c5fa5157ffe00f9a5e4dd1f7afaf4.JPG ) [description] => 省派科技服务团日前在永泰县南江滨公园举行生态挂职林揭牌仪式。 [recommend] => 0 [published] => 1537528816 [sort] => 0 [title] => 永泰生态挂职林揭牌 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/36057.html [tags] => Array ( [0] => 挂职 [1] => 服务团 [2] => 省派 [3] => 生态 [4] => 干部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 26338 [2] => 62232 [3] => 62235 [4] => 852 [5] => 1298 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 279183 [url] => /a/10001/201809/7e8c5fa5157ffe00f9a5e4dd1f7afaf4.JPG ) ) [id] => 36057 [pv] => 411 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 411 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 挂职 [1] => 服务团 [2] => 省派 [3] => 生态 [4] => 干部 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 永泰生态挂职林揭牌

  永泰生态挂职林揭牌

  省派科技服务团日前在永泰县南江滨公园举行生态挂职林揭牌仪式。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 279129 [url] => /a/10001/201809/6c98b33e47af0362a564cb5af144089c.JPG ) [description] => 闽清县还下发了4万多份《致全县学生及家长的一封信》,动员广大学生和家长积极支持扫黑除恶专项斗争。 [recommend] => 0 [published] => 1537528801 [sort] => 0 [title] => 闽清开展亲子普法宣传活动 扫黑除恶 我是宣传员 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/36054.html [tags] => Array ( [0] => 扫黑 [1] => 除恶 [2] => 专项斗争 [3] => 闽清县 [4] => 家长 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 35832 [2] => 35896 [3] => 35833 [4] => 843 [5] => 1164 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,356,359,357, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 279129 [url] => /a/10001/201809/6c98b33e47af0362a564cb5af144089c.JPG ) ) [id] => 36054 [pv] => 462 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 462 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 扫黑 [1] => 除恶 [2] => 专项斗争 [3] => 闽清县 [4] => 家长 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 闽清开展亲子普法宣传活动 扫黑除恶 我是宣传员

  闽清县还下发了4万多份《致全县学生及家长的一封信》,动员广大学生和家长积极支持扫黑除恶专项斗争。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 279108 [url] => /a/10001/201809/fb4843d2c7e54c39992dcffa2cfb30e2.JPG ) [description] => 福州市妇幼保健院新院一期建设项目上午顺利封顶。 [recommend] => 0 [published] => 1537528776 [sort] => 0 [title] => 市妇幼保健院新院一期今天封顶 预计2020年上半年投用 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/36051.html [tags] => Array ( [0] => 妇幼保健 [1] => 福州市 [2] => 院新院 [3] => 保健 [4] => 一期 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 51046 [2] => 1261 [3] => 51045 [4] => 7660 [5] => 60264 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,194, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 279108 [url] => /a/10001/201809/fb4843d2c7e54c39992dcffa2cfb30e2.JPG ) ) [id] => 36051 [pv] => 438 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 438 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 妇幼保健 [1] => 福州市 [2] => 院新院 [3] => 保健 [4] => 一期 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 市妇幼保健院新院一期今天封顶 预计2020年上半年投用

  福州市妇幼保健院新院一期建设项目上午顺利封顶。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 279249 [url] => /a/10001/201809/20624c674dc11786459205cddd8b968a.JPG ) [description] => 连江是我国鲍鱼养殖第一大县。昨晚,全球首个深远海鲍鱼养殖装备"振鲍1号"在连江东洛岛附近海域成功吊装入水。 [recommend] => 0 [published] => 1537528719 [sort] => 0 [title] => 全力推动高质量发展 全球首个深远海鲍鱼养殖装备在连江入水安装 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/36048.html [tags] => Array ( [0] => 鲍鱼 [1] => 养殖 [2] => 连江 [3] => 海上 [4] => 模式 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 13762 [2] => 1289 [3] => 59 [4] => 6352 [5] => 40329 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,194, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 279249 [url] => /a/10001/201809/20624c674dc11786459205cddd8b968a.JPG ) ) [id] => 36048 [pv] => 440 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 440 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 鲍鱼 [1] => 养殖 [2] => 连江 [3] => 海上 [4] => 模式 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 全力推动高质量发展 全球首个深远海鲍鱼养殖装备在连江入水安装

  连江是我国鲍鱼养殖第一大县。昨晚,全球首个深远海鲍鱼养殖装备"振鲍1号"在连江东洛岛附近海域成功吊装入水。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 279201 [url] => /a/10001/201809/86c75ef46e9ce2633689d8c0189712b9.JPG ) [description] => ​重大项目是扩大有效投资的重要手段,也是撬动经济转型升级的强力杠杆。 [recommend] => 0 [published] => 1537528663 [sort] => 0 [title] => 全力推动高质量发展 关注第三季度集中开工重大项目 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/36045.html [tags] => Array ( [0] => 开工 [1] => 重大项目 [2] => 延伸段 [3] => 东路 [4] => 第三季度 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 6417 [2] => 36021 [3] => 9168 [4] => 7923 [5] => 18944 ) [appid] => 1 [catids] => ,194,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 279201 [url] => /a/10001/201809/86c75ef46e9ce2633689d8c0189712b9.JPG ) ) [id] => 36045 [pv] => 396 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 396 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 开工 [1] => 重大项目 [2] => 延伸段 [3] => 东路 [4] => 第三季度 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 全力推动高质量发展 关注第三季度集中开工重大项目

  ​重大项目是扩大有效投资的重要手段,也是撬动经济转型升级的强力杠杆。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 279237 [url] => /a/10001/201809/3b7a23e70537ccd8ff83604f5158b8fc.JPG ) [description] => ​日前,我市组织市直相关部门、各县(市)区有关负责人,前往鼓楼区开展国家服务业综合改革经验学习观摩活动。 [recommend] => 0 [published] => 1537528650 [sort] => 0 [title] => 我市开展改革典型经验学习观摩活动 鼓楼:创新驱动 打造服务业示范标杆 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/36039.html [tags] => Array ( [0] => 楼宇 [1] => 鼓楼区 [2] => 服务 [3] => 服务业 [4] => 机制 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 14173 [2] => 66 [3] => 1167 [4] => 1032 [5] => 36722 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 279237 [url] => /a/10001/201809/3b7a23e70537ccd8ff83604f5158b8fc.JPG ) ) [id] => 36039 [pv] => 398 [virtual_pv] => 391 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 398 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 楼宇 [1] => 鼓楼区 [2] => 服务 [3] => 服务业 [4] => 机制 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 我市开展改革典型经验学习观摩活动 鼓楼:创新驱动 打造服务业示范标杆

  ​日前,我市组织市直相关部门、各县(市)区有关负责人,前往鼓楼区开展国家服务业综合改革经验学习观摩活动。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 279261 [url] => /a/10001/201809/5e9699550ca32d0689d9e00382e3f208.JPG ) [description] => "闽都文化与开放的福州"学术研讨会昨天在榕举行。 [recommend] => 0 [published] => 1537528639 [sort] => 0 [title] => "闽都文化与开放的福州"学术研讨会在榕举行 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/36036.html [tags] => Array ( [0] => 文化 [1] => 福州 [2] => 开放 [3] => 华侨 [4] => 研究会 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1187 [1] => 2669 [2] => 763 [3] => 5226 [4] => 7971 [5] => 62229 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 279261 [url] => /a/10001/201809/5e9699550ca32d0689d9e00382e3f208.JPG ) ) [id] => 36036 [pv] => 411 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 411 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 文化 [1] => 福州 [2] => 开放 [3] => 华侨 [4] => 研究会 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • "闽都文化与开放的福州"学术研讨会在榕举行

  "闽都文化与开放的福州"学术研讨会昨天在榕举行。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 279240 [url] => /a/10001/201809/6d12c1d8573aaef65363f4d949a8a76b.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1537528592 [sort] => 0 [title] => 【2018.9.21】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/36033.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 279240 [url] => /a/10001/201809/6d12c1d8573aaef65363f4d949a8a76b.JPG ) ) [id] => 36033 [pv] => 464 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 464 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 277236 [url] => /a/10001/201809/9fd4e582f2812facab9e6485437aa582.JPG ) [description] => 中秋摆塔是福州特有的习俗,盛行于明代嘉靖年间。 [recommend] => 0 [published] => 1537443208 [sort] => 0 [title] => 我们的节日•中秋 中秋"摆塔" 再现福州特有习俗 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/35823.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 摆塔 [2] => 中秋 [3] => 拜塔 [4] => 大饭店 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 8228 [3] => 2708 [4] => 61944 [5] => 26519 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 277236 [url] => /a/10001/201809/9fd4e582f2812facab9e6485437aa582.JPG ) ) [id] => 35823 [pv] => 526 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 09-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 526 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 摆塔 [2] => 中秋 [3] => 拜塔 [4] => 大饭店 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 我们的节日•中秋 中秋"摆塔" 再现福州特有习俗

  中秋摆塔是福州特有的习俗,盛行于明代嘉靖年间。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 277161 [url] => /a/10001/201809/e3211511581a2738dcf8a53a1928d50d.JPG ) [description] => 市统计局日前开展主题宣传活动,介绍统计事业的新发展,让市民进一步了解、支持我市第四次全国经济普查工作。 [recommend] => 0 [published] => 1537443173 [sort] => 0 [title] => 我市举办"中国统计开放日"活动 宣传第四次全国经济普查工作 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/35820.html [tags] => Array ( [0] => 普查 [1] => 经济 [2] => 第四次 [3] => 工作 [4] => 单位 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 28321 [2] => 967 [3] => 52064 [4] => 1265 [5] => 4308 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 277161 [url] => /a/10001/201809/e3211511581a2738dcf8a53a1928d50d.JPG ) ) [id] => 35820 [pv] => 766 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 1 [tran_published] => 09-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 766 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 普查 [1] => 经济 [2] => 第四次 [3] => 工作 [4] => 单位 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 我市举办"中国统计开放日"活动 宣传第四次全国经济普查工作

  市统计局日前开展主题宣传活动,介绍统计事业的新发展,让市民进一步了解、支持我市第四次全国经济普查工作。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 277149 [url] => /a/10001/201809/0399ae6fd69ca9d394332c3d85a92187.JPG ) [description] => 市政府新闻办昨天组织召开新闻发布会,介绍我市2018年加强医疗基础设施建设推进情况。 [recommend] => 0 [published] => 1537443165 [sort] => 0 [title] => 我市加强医疗基础设施建设 今年将新增2200张床位 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/35817.html [tags] => Array ( [0] => 床位 [1] => 医疗卫生 [2] => 规划 [3] => 建设 [4] => 万张 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 739 [1] => 2669 [2] => 61788 [3] => 17627 [4] => 850 [5] => 61785 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 277149 [url] => /a/10001/201809/0399ae6fd69ca9d394332c3d85a92187.JPG ) ) [id] => 35817 [pv] => 443 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 09-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 443 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 床位 [1] => 医疗卫生 [2] => 规划 [3] => 建设 [4] => 万张 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 我市加强医疗基础设施建设 今年将新增2200张床位

  市政府新闻办昨天组织召开新闻发布会,介绍我市2018年加强医疗基础设施建设推进情况。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 277137 [url] => /a/10001/201809/8ba32434ecfcce7494a67373c78a7223.JPG ) [description] => 台江区第三季度集中开工重大项目共8个,总投资29.6亿元。 [recommend] => 0 [published] => 1537443149 [sort] => 0 [title] => 关注第三季度集中开工重大项目 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/35814.html [tags] => Array ( [0] => 重大项目 [1] => 开工 [2] => 高新区 [3] => 福州 [4] => 排水管 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 36021 [2] => 6417 [3] => 2145 [4] => 763 [5] => 18383 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,194,120, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 277137 [url] => /a/10001/201809/8ba32434ecfcce7494a67373c78a7223.JPG ) ) [id] => 35814 [pv] => 512 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 09-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 512 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 重大项目 [1] => 开工 [2] => 高新区 [3] => 福州 [4] => 排水管 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 关注第三季度集中开工重大项目

  台江区第三季度集中开工重大项目共8个,总投资29.6亿元。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 277299 [url] => /a/10001/201809/6c84ef6763a52d3d35c96732a846afb4.JPG ) [description] => 19日,市政协主席何静彦带领市直有关部门负责人,前往连江县开展生态文明试验区建设专项督查。 [recommend] => 0 [published] => 1537443018 [sort] => 0 [title] => 市领导带队开展生态文明试验区建设专项督查 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/35805.html [tags] => Array ( [0] => 连江县 [1] => 生态 [2] => 试验区 [3] => 何静彦 [4] => 市直 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1122 [1] => 2669 [2] => 852 [3] => 956 [4] => 242 [5] => 904 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,14,8,18, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 277299 [url] => /a/10001/201809/6c84ef6763a52d3d35c96732a846afb4.JPG ) ) [id] => 35805 [pv] => 487 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 09-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 487 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 连江县 [1] => 生态 [2] => 试验区 [3] => 何静彦 [4] => 市直 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 市领导带队开展生态文明试验区建设专项督查

  19日,市政协主席何静彦带领市直有关部门负责人,前往连江县开展生态文明试验区建设专项督查。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 277293 [url] => /a/10001/201809/9d70d2f0e8c67b64471017406748bb67.JPG ) [description] => 19日,省人大常委会副主任吴洪芹带领调研组来榕开展学前教育工作调研。 [recommend] => 0 [published] => 1537442967 [sort] => 0 [title] => 省人大常委会来榕调研学前教育工作 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/35802.html [tags] => Array ( [0] => 学前教育 [1] => 幼儿园 [2] => 调研组 [3] => 建设 [4] => 普惠性 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1640 [1] => 2669 [2] => 740 [3] => 833 [4] => 850 [5] => 21 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 277293 [url] => /a/10001/201809/9d70d2f0e8c67b64471017406748bb67.JPG ) ) [id] => 35802 [pv] => 463 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 09-20 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 463 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 学前教育 [1] => 幼儿园 [2] => 调研组 [3] => 建设 [4] => 普惠性 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • 省人大常委会来榕调研学前教育工作

  19日,省人大常委会副主任吴洪芹带领调研组来榕开展学前教育工作调研。