Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226067 [url] => /a/10001/201909/98992190f9a7d2101531269430926f66.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568716775 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.17】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/115914.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226067 [url] => /a/10001/201909/98992190f9a7d2101531269430926f66.jpg ) ) [id] => 115914 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 507 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 507 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226040 [url] => /a/10001/201909/dcd3da36bf86fd4cbdd91a00e2191c02.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568716733 [sort] => 0 [title] => 福州首家慈善助老超市揭牌 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/115911.html [tags] => Array ( [0] => 超市 [1] => 老年人 [2] => 福州 [3] => 代取 [4] => 捐助点 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 73 [1] => 2669 [2] => 2537 [3] => 763 [4] => 126504 [5] => 126507 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,25,199,197, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226040 [url] => /a/10001/201909/dcd3da36bf86fd4cbdd91a00e2191c02.jpg ) ) [id] => 115911 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 超市 [1] => 老年人 [2] => 福州 [3] => 代取 [4] => 捐助点 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226037 [url] => /a/10001/201909/85d7af6ad8d1dc902dc0b4f95281c5d8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568716683 [sort] => 0 [title] => 马尾举办“一镇一孝廉 清风满榕城”活动 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/115908.html [tags] => Array ( [0] => 沈葆桢 [1] => 孝廉 [2] => 家书 [3] => 诗朗诵 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 46201 [2] => 121167 [3] => 57165 [4] => 121965 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,25,197,199,753,759, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226037 [url] => /a/10001/201909/85d7af6ad8d1dc902dc0b4f95281c5d8.png ) ) [id] => 115908 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 沈葆桢 [1] => 孝廉 [2] => 家书 [3] => 诗朗诵 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226046 [url] => /a/10001/201909/a04fa1d684edd96ea36cb3210f8237da.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568716636 [sort] => 0 [title] => 福州市启动第22届全国推广普通话宣传周活动 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/115902.html [tags] => Array ( [0] => 普通话 [1] => 活动 [2] => 宣传周 [3] => 规范字 [4] => 古诗词 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 3341 [2] => 3501 [3] => 46405 [4] => 126492 [5] => 153 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,25,197,199, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226046 [url] => /a/10001/201909/a04fa1d684edd96ea36cb3210f8237da.jpeg ) ) [id] => 115902 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 553 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 20 [digg] => 0 [all_pv] => 553 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 普通话 [1] => 活动 [2] => 宣传周 [3] => 规范字 [4] => 古诗词 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226049 [url] => /a/10001/201909/3ceeaf137b5ec3336bd038e73eded1f6.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568716572 [sort] => 0 [title] => 2019年福州市志愿服务创新项目大赛正式启动 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/115899.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,25,197,199, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226049 [url] => /a/10001/201909/3ceeaf137b5ec3336bd038e73eded1f6.jpg ) ) [id] => 115899 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 536 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 536 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226052 [url] => /a/10001/201909/0f2707bbd8105707fa588de69a805fc7.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568716466 [sort] => 0 [title] => 93个项目落户闽侯 总投资超330亿元 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/115896.html [tags] => Array ( [0] => 闽侯 [1] => 高校 [2] => 福建 [3] => 乡贤 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 60 [1] => 2669 [2] => 1253 [3] => 899 [4] => 17528 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226052 [url] => /a/10001/201909/0f2707bbd8105707fa588de69a805fc7.jpg ) ) [id] => 115896 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 456 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 456 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 闽侯 [1] => 高校 [2] => 福建 [3] => 乡贤 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226055 [url] => /a/10001/201909/750720631816bb1e0bf608cb7eea772b.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568716420 [sort] => 0 [title] => 宋国文:茭白地里喜丰收 走出致富新路 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/115893.html [tags] => Array ( [0] => 茭白 [1] => 责编 [2] => 盘谷 [3] => 乡水尾村 [4] => 永泰县 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 63429 [2] => 50039 [3] => 63435 [4] => 126489 [5] => 822 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226055 [url] => /a/10001/201909/750720631816bb1e0bf608cb7eea772b.jpg ) ) [id] => 115893 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 495 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 495 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 茭白 [1] => 责编 [2] => 盘谷 [3] => 乡水尾村 [4] => 永泰县 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226058 [url] => /a/10001/201909/46ecedd749975475e0a4accfd79f9b1b.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568716362 [sort] => 0 [title] => 关注市人大常委会促进民营经济发展工作专题询问 市工信局:狠抓“一企一议” 为企业排忧解难 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/115890.html [tags] => Array ( [0] => 人大常委会 [1] => 专题 [2] => 民营 [3] => 会议 [4] => 询问 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 934 [1] => 2669 [2] => 1222 [3] => 63768 [4] => 888 [5] => 17401 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,25,41,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226058 [url] => /a/10001/201909/46ecedd749975475e0a4accfd79f9b1b.jpg ) ) [id] => 115890 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 487 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 487 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 人大常委会 [1] => 专题 [2] => 民营 [3] => 会议 [4] => 询问 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226061 [url] => /a/10001/201909/f074b3f0fe455b371947ede6bd483c71.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568716270 [sort] => 0 [title] => 市领导接待群众来访 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/115887.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,65,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226061 [url] => /a/10001/201909/f074b3f0fe455b371947ede6bd483c71.jpg ) ) [id] => 115887 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 455 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 455 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1226064 [url] => /a/10001/201909/3ff3415b4d890feb4133a2813347453b.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568716183 [sort] => 0 [title] => 连江:传承红色基因 凝心聚力推动乡村振兴 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/115881.html [tags] => Array ( [0] => 教育 [1] => 乡村 [2] => 连江县 [3] => 红色 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1101 [1] => 2669 [2] => 5230 [3] => 1122 [4] => 22520 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1131,1146, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1226064 [url] => /a/10001/201909/3ff3415b4d890feb4133a2813347453b.jpg ) ) [id] => 115881 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1220 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 102 [digg] => 0 [all_pv] => 1220 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 教育 [1] => 乡村 [2] => 连江县 [3] => 红色 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1222443 [url] => /a/10001/201909/8574f8ac193c851cba7b5006c1df5308.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568629735 [sort] => 0 [title] => 【2019.9.16】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/115593.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1222443 [url] => /a/10001/201909/8574f8ac193c851cba7b5006c1df5308.png ) ) [id] => 115593 [tran_published] => 09-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 524 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 524 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1222446 [url] => /a/10001/201909/ccc127c32125ba0f4df31d51923e8158.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568629694 [sort] => 0 [title] => 庆祝新中国成立70周年 笔墨书丹心 挥毫颂中华 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/115590.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,25,834,840, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1222446 [url] => /a/10001/201909/ccc127c32125ba0f4df31d51923e8158.jpeg ) ) [id] => 115590 [tran_published] => 09-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 401 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 401 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1222449 [url] => /a/10001/201909/24144fe998e4b1ed7279f4fa9c5438f5.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568629617 [sort] => 0 [title] => 鼓楼区开展全国科普日活动 礼赞新时代 智慧新生活 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/115587.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1222449 [url] => /a/10001/201909/24144fe998e4b1ed7279f4fa9c5438f5.jpeg ) ) [id] => 115587 [tran_published] => 09-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 411 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 411 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1222452 [url] => /a/10001/201909/4017fa5353de7fb02a0700389d425d55.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568629544 [sort] => 0 [title] => 八闽好家庭好家风巡讲走进榕城 激荡家国情 奋进新时代 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/115584.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1222452 [url] => /a/10001/201909/4017fa5353de7fb02a0700389d425d55.jpeg ) ) [id] => 115584 [tran_published] => 09-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 519 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 519 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1222455 [url] => /a/10001/201909/92ed2f4ce8e23585b4eb9c00f81bb2dc.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1568629483 [sort] => 0 [title] => 丁锦瑕:献身特教30载 用爱浇灌迟开的“花朵” [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/115581.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 责编 [2] => 如一日 [3] => 师者 [4] => 匠心 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 50039 [3] => 126309 [4] => 59043 [5] => 8902 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1222455 [url] => /a/10001/201909/92ed2f4ce8e23585b4eb9c00f81bb2dc.jpeg ) ) [id] => 115581 [tran_published] => 09-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 责编 [2] => 如一日 [3] => 师者 [4] => 匠心 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1