Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 735072 [url] => /a/10001/201902/3cac1a3a22633d700dc7cdac9e5a8845.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550402784 [sort] => 0 [title] => 王宁在全市建筑工程安全隐患排查视频会议上强调 吸取教训 警钟长鸣 压实责任 全力做好安全生产工作 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/68508.html [tags] => Array ( [0] => 安全 [1] => 安全隐患 [2] => 排查 [3] => 整治 [4] => 自建房 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 50223 [2] => 53403 [3] => 18385 [4] => 704 [5] => 91413 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,11,10,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 735072 [url] => /a/10001/201902/3cac1a3a22633d700dc7cdac9e5a8845.JPG ) ) [id] => 68508 [pv] => 453 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 453 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 安全 [1] => 安全隐患 [2] => 排查 [3] => 整治 [4] => 自建房 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 735057 [url] => /a/10001/201902/2c7f62d447f6549cfcab854268712a28.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550402713 [sort] => 0 [title] => 2019年海峡两岸民俗文化节启动 两岸一家亲 共筑幸福城 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/68502.html [tags] => Array ( [0] => 民俗 [1] => 文化节 [2] => 福州 [3] => 非遗 [4] => 海峡两岸 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 3749 [2] => 36012 [3] => 763 [4] => 22636 [5] => 304 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,699,705, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 735057 [url] => /a/10001/201902/2c7f62d447f6549cfcab854268712a28.png ) ) [id] => 68502 [pv] => 688 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 20 [digg] => 2 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 688 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 民俗 [1] => 文化节 [2] => 福州 [3] => 非遗 [4] => 海峡两岸 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 735051 [url] => /a/10001/201902/8958b521d71e7e08b2ca9344234861af.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550402562 [sort] => 0 [title] => 流光溢彩下的坚守 环卫工人:加班加点 保障灯会现场整洁 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/68499.html [tags] => Array ( [0] => 灯会 [1] => 环卫工人 [2] => 工作 [3] => 王小平 [4] => 忙碌 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 32285 [2] => 2808 [3] => 1265 [4] => 91410 [5] => 63594 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,699,705, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 735051 [url] => /a/10001/201902/8958b521d71e7e08b2ca9344234861af.png ) ) [id] => 68499 [pv] => 380 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 380 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 灯会 [1] => 环卫工人 [2] => 工作 [3] => 王小平 [4] => 忙碌 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 735039 [url] => /a/10001/201902/a8f2b3908ba4b0b352ce98554364005f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550402455 [sort] => 0 [title] => 两岸家庭共同体验活字印刷 传承千年文明 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/68496.html [tags] => Array ( [0] => 台胞 [1] => 活字印刷 [2] => 家庭 [3] => 一家亲 [4] => 台湾 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 11439 [2] => 91407 [3] => 2507 [4] => 51972 [5] => 1193 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,699,705, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 735039 [url] => /a/10001/201902/a8f2b3908ba4b0b352ce98554364005f.png ) ) [id] => 68496 [pv] => 406 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 406 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 台胞 [1] => 活字印刷 [2] => 家庭 [3] => 一家亲 [4] => 台湾 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 735033 [url] => /a/10001/201902/de42fae9291e5a650137cce5adf79218.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550402361 [sort] => 0 [title] => "马尾信易游 文明平安行"活动举行 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/68493.html [tags] => Array ( [0] => 旅游 [1] => 马尾 [2] => 马尾区 [3] => 信易游 [4] => 信用 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2323 [1] => 2669 [2] => 741 [3] => 205 [4] => 91404 [5] => 6070 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,699,705, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 735033 [url] => /a/10001/201902/de42fae9291e5a650137cce5adf79218.png ) ) [id] => 68493 [pv] => 411 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 411 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 旅游 [1] => 马尾 [2] => 马尾区 [3] => 信易游 [4] => 信用 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 735021 [url] => /a/10001/201902/d0c719c059d1b70014fcba688699171e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550402296 [sort] => 0 [title] => 助推两岸应通尽通 连江:编织两地"银线" 共享一方能源 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/68490.html [tags] => Array ( [0] => 供电 [1] => 马祖 [2] => 连江县 [3] => 国网 [4] => 连江 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 6752 [2] => 9174 [3] => 1122 [4] => 10535 [5] => 59 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,25,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 735021 [url] => /a/10001/201902/d0c719c059d1b70014fcba688699171e.png ) ) [id] => 68490 [pv] => 417 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 417 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 供电 [1] => 马祖 [2] => 连江县 [3] => 国网 [4] => 连江 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 735009 [url] => /a/10001/201902/b4adbbecf797f86e4e3fe398b4ad705c.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550401963 [sort] => 0 [title] => 福马路提升改造工程进展顺利 鼓山隧道北洞拟5月通车 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/68487.html [tags] => Array ( [0] => 北洞 [1] => 改造 [2] => 隧道 [3] => 鼓山 [4] => 工期 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 5825 [2] => 905 [3] => 5400 [4] => 3332 [5] => 77253 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,735,738, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 735009 [url] => /a/10001/201902/b4adbbecf797f86e4e3fe398b4ad705c.JPG ) ) [id] => 68487 [pv] => 373 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 373 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 北洞 [1] => 改造 [2] => 隧道 [3] => 鼓山 [4] => 工期 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 734997 [url] => /a/10001/201902/2415da504ec81b3031035f9959c1a991.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550401856 [sort] => 0 [title] => 仓山民房倒塌事件现场搜救工作完成 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/68484.html [tags] => Array ( [0] => 仓山区 [1] => 搜救 [2] => 救出 [3] => 事件 [4] => 倒塌 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1230 [1] => 2669 [2] => 19965 [3] => 91401 [4] => 10472 [5] => 20832 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 734997 [url] => /a/10001/201902/2415da504ec81b3031035f9959c1a991.JPG ) ) [id] => 68484 [pv] => 404 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 404 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 仓山区 [1] => 搜救 [2] => 救出 [3] => 事件 [4] => 倒塌 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 735003 [url] => /a/10001/201902/f96db42179276c84aac666f3ad926ad5.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550401835 [sort] => 0 [title] => 【2019.2.17】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/68481.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 735003 [url] => /a/10001/201902/f96db42179276c84aac666f3ad926ad5.png ) ) [id] => 68481 [pv] => 475 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 475 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 732480 [url] => /a/10001/201902/309f16571cf7c5e75de5227b1a4bb9b4.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550316454 [sort] => 0 [title] => "漆艺小集"在朱紫坊历史文化街区开市 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/68334.html [tags] => Array ( [0] => 漆艺 [1] => 市集 [2] => 福州 [3] => 手串 [4] => 双年展 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 9485 [2] => 5533 [3] => 763 [4] => 45444 [5] => 79245 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 732480 [url] => /a/10001/201902/309f16571cf7c5e75de5227b1a4bb9b4.JPG ) ) [id] => 68334 [pv] => 491 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 491 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 漆艺 [1] => 市集 [2] => 福州 [3] => 手串 [4] => 双年展 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 732474 [url] => /a/10001/201902/ce9344c859b3e8c534aa22fb626f2a0b.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550316418 [sort] => 0 [title] => 罗源举办第十二届"畲族•风"民俗文化旅游节 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/68328.html [tags] => Array ( [0] => 畲族 [1] => 罗源县 [2] => 美食 [3] => 水口 [4] => 一条街 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 10327 [2] => 853 [3] => 21946 [4] => 76719 [5] => 91275 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,699,705, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 732474 [url] => /a/10001/201902/ce9344c859b3e8c534aa22fb626f2a0b.JPG ) ) [id] => 68328 [pv] => 444 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 444 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 畲族 [1] => 罗源县 [2] => 美食 [3] => 水口 [4] => 一条街 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 732462 [url] => /a/10001/201902/ed283d02ab51f408d4a518ccf567ed31.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550316356 [sort] => 0 [title] => 仓山丽景社区:志愿服务争先锋 居民生活更幸福 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/68325.html [tags] => Array ( [0] => 社区 [1] => 志愿 [2] => 丽景 [3] => 志愿者 [4] => 服务 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1059 [1] => 2669 [2] => 31 [3] => 64128 [4] => 813 [5] => 1167 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,197,199, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 732462 [url] => /a/10001/201902/ed283d02ab51f408d4a518ccf567ed31.JPG ) ) [id] => 68325 [pv] => 560 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 560 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社区 [1] => 志愿 [2] => 丽景 [3] => 志愿者 [4] => 服务 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 732423 [url] => /a/10001/201902/29aea241f4d79b03620ef06d69e588ce.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550316231 [sort] => 0 [title] => 晋安元宵灯会:小小讲解员 讲述花灯故事 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/68319.html [tags] => Array ( [0] => 讲解员 [1] => 灯会 [2] => 晋安区 [3] => 灯组 [4] => 花灯 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 15772 [2] => 32285 [3] => 903 [4] => 34398 [5] => 32192 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,699,705, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 732423 [url] => /a/10001/201902/29aea241f4d79b03620ef06d69e588ce.JPG ) ) [id] => 68319 [pv] => 496 [virtual_pv] => 476 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 496 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 讲解员 [1] => 灯会 [2] => 晋安区 [3] => 灯组 [4] => 花灯 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 732408 [url] => /a/10001/201902/60b2f28f44644ea21e67614214a7aa80.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550316184 [sort] => 0 [title] => 第十七届"两马同春闹元宵"活动昨晚正式亮灯 花灯闹元宵 "两马"情意浓 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/68316.html [tags] => Array ( [0] => 两马 [1] => 马祖 [2] => 闹元宵 [3] => 元宵节 [4] => 赏灯 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 89805 [2] => 9174 [3] => 35676 [4] => 10193 [5] => 90909 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,699,705, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 732408 [url] => /a/10001/201902/60b2f28f44644ea21e67614214a7aa80.JPG ) ) [id] => 68316 [pv] => 516 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 516 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 两马 [1] => 马祖 [2] => 闹元宵 [3] => 元宵节 [4] => 赏灯 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 732399 [url] => /a/10001/201902/595ef0916478385899dcdc825b74c411.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550316124 [sort] => 0 [title] => 市领导接待群众来访 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/68313.html [tags] => Array ( [0] => 群众 [1] => 诉求 [2] => 鼓楼区 [3] => 责编 [4] => 开展 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1166 [1] => 2669 [2] => 858 [3] => 66 [4] => 50039 [5] => 11369 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 732399 [url] => /a/10001/201902/595ef0916478385899dcdc825b74c411.JPG ) ) [id] => 68313 [pv] => 426 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 426 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 群众 [1] => 诉求 [2] => 鼓楼区 [3] => 责编 [4] => 开展 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1