Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126896 [url] => /a/10001/201907/7422ed96dcf49f400a1ceefcb05163a6.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563535627 [sort] => 0 [title] => 福州在全省首创企业开办“零延时”刻章服务 实现企业开办营业执照和印章同时领取 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/102018.html [tags] => Array ( [0] => 刻章 [1] => 印章 [2] => 开办 [3] => 营业执照 [4] => 企业 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 101967 [2] => 27784 [3] => 47802 [4] => 9142 [5] => 54 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126896 [url] => /a/10001/201907/7422ed96dcf49f400a1ceefcb05163a6.jpeg ) ) [id] => 102018 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 453 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 453 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 刻章 [1] => 印章 [2] => 开办 [3] => 营业执照 [4] => 企业 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126893 [url] => /a/10001/201907/e5da0399350a0885e1d403c93b81c862.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563535624 [sort] => 0 [title] => 连江规模最大古民居三落厝:“保”“用”并举 古厝新生 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/102015.html [tags] => Array ( [0] => 古厝 [1] => 福州 [2] => 连江 [3] => 传承 [4] => 保护 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 25461 [2] => 763 [3] => 59 [4] => 7637 [5] => 12493 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47,1071,1077, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126893 [url] => /a/10001/201907/e5da0399350a0885e1d403c93b81c862.jpeg ) ) [id] => 102015 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 609 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 609 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 古厝 [1] => 福州 [2] => 连江 [3] => 传承 [4] => 保护 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126890 [url] => /a/10001/201907/12cb67cd85f334a115fcb2b6941beea5.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563535620 [sort] => 0 [title] => 晋安城管部门严查夜间违规施工噪音扰民 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/102012.html [tags] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 督察组 [2] => 责编 [3] => 18 [4] => 岳峰 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 903 [1] => 2669 [2] => 2539 [3] => 50039 [4] => 43499 [5] => 30207 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1008,1014, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126890 [url] => /a/10001/201907/12cb67cd85f334a115fcb2b6941beea5.jpeg ) ) [id] => 102012 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 429 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 429 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 督察组 [2] => 责编 [3] => 18 [4] => 岳峰 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126887 [url] => /a/10001/201907/76087214ad9cebc1bf48a2c47c76ca9d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563535615 [sort] => 0 [title] => 中央第二生态环境保护督察组 向我市转办第二批群众信访举报件40件 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/102009.html [tags] => Array ( [0] => 举报 [1] => 督察组 [2] => 信访 [3] => 环境保护 [4] => 我市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 4946 [2] => 2539 [3] => 832 [4] => 65565 [5] => 55 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1008,1014, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126887 [url] => /a/10001/201907/76087214ad9cebc1bf48a2c47c76ca9d.jpeg ) ) [id] => 102009 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 456 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 456 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 举报 [1] => 督察组 [2] => 信访 [3] => 环境保护 [4] => 我市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126884 [url] => /a/10001/201907/ff3cdb49d7920eee7c3a840999fa466b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563535610 [sort] => 0 [title] => 福道梅峰山地公园段亮灯 福道绽异彩 蓦然醉其中 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/102006.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126884 [url] => /a/10001/201907/ff3cdb49d7920eee7c3a840999fa466b.jpeg ) ) [id] => 102006 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 2841 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 247 [digg] => 0 [all_pv] => 2841 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126881 [url] => /a/10001/201907/9ab31c21d487847c181f211835abd88c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563535605 [sort] => 0 [title] => 于伟国主持召开省委上半年经济分析会并作部署 唐登杰作具体安排 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/102003.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126881 [url] => /a/10001/201907/9ab31c21d487847c181f211835abd88c.jpeg ) ) [id] => 102003 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 425 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 425 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126878 [url] => /a/10001/201907/038504e020c3defcb23e00339f8799fb.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563535601 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.19】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/102000.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126878 [url] => /a/10001/201907/038504e020c3defcb23e00339f8799fb.jpeg ) ) [id] => 102000 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1125006 [url] => /a/10001/201907/85a70dba6464dc5f422f19f8cb1b2da5.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563448651 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.18】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/101796.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1125006 [url] => /a/10001/201907/85a70dba6464dc5f422f19f8cb1b2da5.jpeg ) ) [id] => 101796 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 572 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 572 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1125012 [url] => /a/10001/201907/21739485c7d460d00d382c71f6406b67.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563448619 [sort] => 0 [title] => 京津闽“美丽中国•同心光明行”空中救援福建站在榕启动 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/101793.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1125012 [url] => /a/10001/201907/21739485c7d460d00d382c71f6406b67.jpeg ) ) [id] => 101793 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 592 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 592 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1124991 [url] => /a/10001/201907/b141a029230c9ee021215a93b47ca31b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563448604 [sort] => 0 [title] => 代表履职在行动 市人大代表林巧清:心系乡村 让农民有更多获得感 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/101790.html [tags] => Array ( [0] => 人大代表 [1] => 责编 [2] => 闽清 [3] => 林巧清 [4] => 2019.7.18 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1561 [1] => 2669 [2] => 50039 [3] => 185 [4] => 116097 [5] => 116148 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1124991 [url] => /a/10001/201907/b141a029230c9ee021215a93b47ca31b.jpeg ) ) [id] => 101790 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 人大代表 [1] => 责编 [2] => 闽清 [3] => 林巧清 [4] => 2019.7.18 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1124988 [url] => /a/10001/201907/f25ea2b414c60543c0f70a932af70f5a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563448593 [sort] => 0 [title] => 我市积极防御台风“丹娜丝”和南海热带低压 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/101787.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1124988 [url] => /a/10001/201907/f25ea2b414c60543c0f70a932af70f5a.jpeg ) ) [id] => 101787 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 470 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 470 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1125027 [url] => /a/10001/201907/ef3ee648f2a78f72ad560998559c3cf6.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563448557 [sort] => 0 [title] => 中央第二生态环境保护督察组 向我市转办第一批群众信访举报件25件 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/101781.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1008,1014, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1125027 [url] => /a/10001/201907/ef3ee648f2a78f72ad560998559c3cf6.jpeg ) ) [id] => 101781 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 469 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 469 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1124979 [url] => /a/10001/201907/0f5087169aa8d2965e7042a03d2a8cad.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563448518 [sort] => 0 [title] => 市领导会见日本驻华大使 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/101778.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1124979 [url] => /a/10001/201907/0f5087169aa8d2965e7042a03d2a8cad.jpeg ) ) [id] => 101778 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 396 [virtual_pv] => 378 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 396 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1124976 [url] => /a/10001/201907/0cd0059151e12f071b5b629fd4bd3013.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563448506 [sort] => 0 [title] => 省领导来榕调研文物保护工作 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/101775.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1124976 [url] => /a/10001/201907/0cd0059151e12f071b5b629fd4bd3013.jpeg ) ) [id] => 101775 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1515 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 57 [digg] => 0 [all_pv] => 1515 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1125033 [url] => /a/10001/201907/6a360b10b49125d7b4398dbdad67d555.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563448487 [sort] => 0 [title] => 鼓楼区:试点生活垃圾“定时定点”分类投放 垃圾分类成新时尚 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/101772.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 定点 [3] => 定时 [4] => 生活 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 2669 [2] => 18679 [3] => 2761 [4] => 29987 [5] => 9733 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1056,1065,801,810, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1125033 [url] => /a/10001/201907/6a360b10b49125d7b4398dbdad67d555.jpeg ) ) [id] => 101772 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 987 [virtual_pv] => 407 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 63 [digg] => 0 [all_pv] => 987 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 定点 [3] => 定时 [4] => 生活 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1