Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831260 [url] => /a/thumb/10001/202007/150d5f193db7a64a8ddb9646065dac72.png@w929_h523.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811527 [sort] => 0 [title] => 我市开展城区生活垃圾分类志愿服务活动 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/161944.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 志愿 [3] => 志愿者 [4] => 行动 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 2669 [2] => 18679 [3] => 31 [4] => 813 [5] => 11611 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1056,1065, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831260 [url] => /a/thumb/10001/202007/150d5f193db7a64a8ddb9646065dac72.png@w929_h523.png ) ) [id] => 161944 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 466 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 466 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 志愿 [3] => 志愿者 [4] => 行动 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831248 [url] => /a/thumb/10001/202007/a688423ae598115dfbd496f5e1274d48.png@w924_h520.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811520 [sort] => 0 [title] => 鼓岭环境提质升级 打造全新古厝旅游线路 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/161942.html [tags] => Array ( [0] => 鼓岭 [1] => 责编 [2] => 市民 [3] => 古厝 [4] => 入夏 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 2807 [2] => 50039 [3] => 1383 [4] => 25461 [5] => 42736 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1548,1554, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831248 [url] => /a/thumb/10001/202007/a688423ae598115dfbd496f5e1274d48.png@w924_h520.png ) ) [id] => 161942 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 496 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 496 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 鼓岭 [1] => 责编 [2] => 市民 [3] => 古厝 [4] => 入夏 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831246 [url] => /a/thumb/10001/202007/fbbd6e956715e3d85d44d5243964d646.png@w928_h522.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811513 [sort] => 0 [title] => 福泉高速连接线拓宽改造工程左幅主线今天通车 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/161940.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 责编 [2] => 连接线 [3] => 防暑降温 [4] => 福泉 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 50039 [3] => 17690 [4] => 1116 [5] => 52473 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831246 [url] => /a/thumb/10001/202007/fbbd6e956715e3d85d44d5243964d646.png@w928_h522.png ) ) [id] => 161940 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 522 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 522 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 责编 [2] => 连接线 [3] => 防暑降温 [4] => 福泉 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831256 [url] => /a/thumb/10001/202007/9afe7c1e1eede9cf27f7fc65576cc21e.png@w928_h522.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811506 [sort] => 0 [title] => 中央、省级媒体走进有福之州 讲述幸福之城的小康故事 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/161938.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1844,1848, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831256 [url] => /a/thumb/10001/202007/9afe7c1e1eede9cf27f7fc65576cc21e.png@w928_h522.png ) ) [id] => 161938 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 657 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 657 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831242 [url] => /a/thumb/10001/202007/747e69ce584fb544b47c2d43ef691866.png@w931_h523.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811499 [sort] => 0 [title] => 福州将全面实行“楼长制” 保护有保留价值的老建筑 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/161936.html [tags] => Array ( [0] => 建筑 [1] => 保留 [2] => 责编 [3] => 全域 [4] => 从市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 856 [1] => 2669 [2] => 9073 [3] => 50039 [4] => 28867 [5] => 92766 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831242 [url] => /a/thumb/10001/202007/747e69ce584fb544b47c2d43ef691866.png@w931_h523.png ) ) [id] => 161936 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 418 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 418 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 建筑 [1] => 保留 [2] => 责编 [3] => 全域 [4] => 从市 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831254 [url] => /a/thumb/10001/202007/9257dc3a7ce3fce6f1adcb622d020955.png@w926_h521.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811492 [sort] => 0 [title] => 市政府党组召开会议 深入学习贯彻习近平总书记重要批示指示精神 集中学习研讨《习近平在福建》等采访实录 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/161934.html [tags] => Array ( [0] => 习近平 [1] => 常委会 [2] => 会议 [3] => 市政府 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 819 [1] => 2669 [2] => 4051 [3] => 888 [4] => 910 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,17,11,1856,1862, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831254 [url] => /a/thumb/10001/202007/9257dc3a7ce3fce6f1adcb622d020955.png@w926_h521.png ) ) [id] => 161934 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 505 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 505 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 习近平 [1] => 常委会 [2] => 会议 [3] => 市政府 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831252 [url] => /a/thumb/10001/202007/43bfaf3060b2d6f105d35e3b86b2c4ee.png@w928_h522.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811484 [sort] => 0 [title] => 市政府与华为公司签订合作备忘录 共建全国数字应用第一城 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/161932.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,15,10, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831252 [url] => /a/thumb/10001/202007/43bfaf3060b2d6f105d35e3b86b2c4ee.png@w928_h522.png ) ) [id] => 161932 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831232 [url] => /a/thumb/10001/202007/c70aa068391b507038e3c889aac6249d.jpg@w926_h521.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811474 [sort] => 0 [title] => 【2020.7.15】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/161930.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831232 [url] => /a/thumb/10001/202007/c70aa068391b507038e3c889aac6249d.jpg@w926_h521.jpg ) ) [id] => 161930 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 521 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 521 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830944 [url] => /a/10001/202007/241e294335b8edc58da8959489cda070.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594727394 [sort] => 0 [title] => 闽侯开展 “文明餐桌·爱卫同行”宣传活动 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/161862.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 闽侯 [2] => 文明餐桌 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 127971 [2] => 60 [3] => 154058 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,199,197, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830944 [url] => /a/10001/202007/241e294335b8edc58da8959489cda070.jpeg ) ) [id] => 161862 [tran_published] => 07-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 424 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 424 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 闽侯 [2] => 文明餐桌 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830938 [url] => /a/10001/202007/3ab559d337e9b8dbe1dcbc1880af7890.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594727318 [sort] => 0 [title] => 中考“四类考生”签领准考证须提交核酸检测报告 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/161860.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 中考 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 127971 [2] => 17182 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830938 [url] => /a/10001/202007/3ab559d337e9b8dbe1dcbc1880af7890.jpeg ) ) [id] => 161860 [tran_published] => 07-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 中考 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830934 [url] => /a/10001/202007/520ad9ae03a8840dc01b202accb4ff92.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594727170 [sort] => 0 [title] => 探秘福州古厝 闽清宏琳厝完成修复 百年古厝重放光彩 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/161858.html [tags] => Array ( [0] => 医疗 [1] => 中日 [2] => 医学 [3] => 福州 [4] => 中日合作 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 7681 [1] => 127971 [2] => 14612 [3] => 5582 [4] => 763 [5] => 154054 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1554,1548,1077,1071, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830934 [url] => /a/10001/202007/520ad9ae03a8840dc01b202accb4ff92.jpeg ) ) [id] => 161858 [tran_published] => 07-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 604 [virtual_pv] => 408 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 604 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 医疗 [1] => 中日 [2] => 医学 [3] => 福州 [4] => 中日合作 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830926 [url] => /a/10001/202007/93ab26a18457599b8fcfba57bd065d1d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594727066 [sort] => 0 [title] => 中日未来医学医疗联盟落户福州高新区 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/161856.html [tags] => Array ( [0] => 医疗 [1] => 中日 [2] => 医学 [3] => 福州 [4] => 中日合作 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 7681 [1] => 127971 [2] => 14612 [3] => 5582 [4] => 763 [5] => 154054 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830926 [url] => /a/10001/202007/93ab26a18457599b8fcfba57bd065d1d.jpeg ) ) [id] => 161856 [tran_published] => 07-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 571 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 571 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 医疗 [1] => 中日 [2] => 医学 [3] => 福州 [4] => 中日合作 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830920 [url] => /a/10001/202007/d4ff4f74a27922596a467b5e0127a4aa.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594726811 [sort] => 0 [title] => 我市全力以赴做好防汛防台风各项工作 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/161854.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1784,1770,47,41, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830920 [url] => /a/10001/202007/d4ff4f74a27922596a467b5e0127a4aa.jpeg ) ) [id] => 161854 [tran_published] => 07-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 417 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 417 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830914 [url] => /a/10001/202007/899518b2cc2c47d0242841928d49f254.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594726718 [sort] => 0 [title] => 全市防汛抗旱工作视频会议召开 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/161852.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830914 [url] => /a/10001/202007/899518b2cc2c47d0242841928d49f254.jpeg ) ) [id] => 161852 [tran_published] => 07-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 508 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 508 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830910 [url] => /a/10001/202007/2c300543491811efefba8a39323c0896.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594726636 [sort] => 0 [title] => 【2020.7.14】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/161850.html [tags] => Array ( [0] => 【2020.7.14】《福州新闻》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 [1] => 154052 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830910 [url] => /a/10001/202007/2c300543491811efefba8a39323c0896.jpeg ) ) [id] => 161850 [tran_published] => 07-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 455 [virtual_pv] => 408 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 455 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) [2] => Array ( [0] => 【2020.7.14】《福州新闻》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1