Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1596256 [url] => /a/10001/202001/1c189505a5bd2114337b7c7f9787497c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579605619 [sort] => 0 [title] => 104国道三环路园中互通至连江琯头段明日通车 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/143130.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,738,735, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1596256 [url] => /a/10001/202001/1c189505a5bd2114337b7c7f9787497c.jpeg ) ) [id] => 143130 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 586 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 586 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1596242 [url] => /a/10001/202001/865301e5b4d2cfd07f2ccda8e4e5ee14.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579605511 [sort] => 0 [title] => 我市15个特色历史文化街区集中亮相 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/143128.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1077,1071,1554,1548, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1596242 [url] => /a/10001/202001/865301e5b4d2cfd07f2ccda8e4e5ee14.jpeg ) ) [id] => 143128 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1596236 [url] => /a/10001/202001/a86da2f72f2409badde94ff4b84f71d1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579605284 [sort] => 0 [title] => 全市效能工作会议召开 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/143124.html [tags] => Array ( [0] => 效能 [1] => 习近平 [2] => 工作 [3] => 担当 [4] => 总书记 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 [1] => 136143 [2] => 819 [3] => 1265 [4] => 932 [5] => 83 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1596236 [url] => /a/10001/202001/a86da2f72f2409badde94ff4b84f71d1.jpeg ) ) [id] => 143124 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 403 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 403 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) [2] => Array ( [0] => 效能 [1] => 习近平 [2] => 工作 [3] => 担当 [4] => 总书记 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1596182 [url] => /a/10001/202001/6906812868b8feaa51d0051f90cb1b06.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579605069 [sort] => 0 [title] => 我市15个特色历史文化街区和51条老街巷集中亮相 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/143122.html [tags] => Array ( [0] => 街区 [1] => 特色 [2] => 开街 [3] => 文化 [4] => 石山 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 851 [1] => 2669 [2] => 2395 [3] => 42132 [4] => 1187 [5] => 57927 ) [appid] => 1 [catids] => ,11,14,2,18,17, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1596182 [url] => /a/10001/202001/6906812868b8feaa51d0051f90cb1b06.png ) ) [id] => 143122 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 街区 [1] => 特色 [2] => 开街 [3] => 文化 [4] => 石山 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1596174 [url] => /a/10001/202001/b1efe58436326b8ebfd6e27ae657f55d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579605043 [sort] => 0 [title] => 市领导走访慰问驻榕部队官兵 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/143118.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,8,11,17,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1596174 [url] => /a/10001/202001/b1efe58436326b8ebfd6e27ae657f55d.png ) ) [id] => 143118 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 462 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 462 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1596248 [url] => /a/10001/202001/b08bda0a8f00e3c48dde0742762b8a9b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579605023 [sort] => 0 [title] => 我市认真学习《习近平在福州》采访实录 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/143116.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 心无旁骛 [2] => 广大党员 [3] => 心系 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 95241 [3] => 114447 [4] => 144226 ) [appid] => 1 [catids] => ,1602,1611,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1596248 [url] => /a/10001/202001/b08bda0a8f00e3c48dde0742762b8a9b.png ) ) [id] => 143116 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 645 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 645 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 心无旁骛 [2] => 广大党员 [3] => 心系 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1596166 [url] => /a/10001/202001/977d3386646f29daa5e1a105c59c89ea.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579605002 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.21】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/143114.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1596166 [url] => /a/10001/202001/977d3386646f29daa5e1a105c59c89ea.png ) ) [id] => 143114 [tran_published] => 21小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 441 [virtual_pv] => 383 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 441 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1593984 [url] => /a/10001/202001/debb1346a5f3e0123d4397b30b0c27a7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579519776 [sort] => 0 [title] => 永泰县城区二环路古岸桥至马洋桥段今天试通车 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/142994.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,738,735, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1593984 [url] => /a/10001/202001/debb1346a5f3e0123d4397b30b0c27a7.jpeg ) ) [id] => 142994 [tran_published] => 01-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 533 [virtual_pv] => 391 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [all_pv] => 533 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1593978 [url] => /a/10001/202001/44c2dc3dae1f23556710635e513e1b46.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579519676 [sort] => 0 [title] => 园中互通景观提升基本完成 打造四季美景 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/142992.html [tags] => Array ( [0] => 互通 [1] => 园中 [2] => 添彩 [3] => 世界遗产 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2891 [1] => 127971 [2] => 43794 [3] => 144168 [4] => 21283 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1554,1548, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1593978 [url] => /a/10001/202001/44c2dc3dae1f23556710635e513e1b46.jpeg ) ) [id] => 142992 [tran_published] => 01-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 互通 [1] => 园中 [2] => 添彩 [3] => 世界遗产 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1593972 [url] => /a/10001/202001/72049527f38dbdef4f0a74468d20716d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579519586 [sort] => 0 [title] => 我市多举措保障春节期间猪肉供应 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/142990.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1593972 [url] => /a/10001/202001/72049527f38dbdef4f0a74468d20716d.jpeg ) ) [id] => 142990 [tran_published] => 01-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 495 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 495 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1593966 [url] => /a/10001/202001/212033627c175a76e8749f89a67d0a50.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579519495 [sort] => 0 [title] => 2019年我省经济运行稳中有进 地区生产总值突破4万亿元 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/142988.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1593966 [url] => /a/10001/202001/212033627c175a76e8749f89a67d0a50.jpeg ) ) [id] => 142988 [tran_published] => 01-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 434 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 434 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1593960 [url] => /a/10001/202001/f5c681fa963027cee9ec56e5ab8f21ef.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579519414 [sort] => 0 [title] => 市人大常委会机关召开“不忘初心、牢记使命”主题教育总结会 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/142986.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,13,1146,1131, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1593960 [url] => /a/10001/202001/f5c681fa963027cee9ec56e5ab8f21ef.jpeg ) ) [id] => 142986 [tran_published] => 01-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 484 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 484 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1593954 [url] => /a/10001/202001/b50b0604eb9c70d5bac6fda0e0c6eb7b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579519290 [sort] => 0 [title] => 市政府召开今年第5次常务会议 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/142984.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,11, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1593954 [url] => /a/10001/202001/b50b0604eb9c70d5bac6fda0e0c6eb7b.jpeg ) ) [id] => 142984 [tran_published] => 01-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 414 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 414 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1593948 [url] => /a/10001/202001/87276319a853e64651385021f4c17013.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579519183 [sort] => 0 [title] => 我市召开2020年征兵工作电视电话会议 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/142982.html [tags] => Array ( [0] => 警备区 [1] => 征兵 [2] => 福州 [3] => 电视电话会议 [4] => 工作 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 38812 [1] => 127971 [2] => 919 [3] => 763 [4] => 84759 [5] => 1265 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,11, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1593948 [url] => /a/10001/202001/87276319a853e64651385021f4c17013.jpeg ) ) [id] => 142982 [tran_published] => 01-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 422 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 422 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 警备区 [1] => 征兵 [2] => 福州 [3] => 电视电话会议 [4] => 工作 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1593942 [url] => /a/10001/202001/0b0aeb6cc09ba534aa08b7d2769408f4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579519058 [sort] => 0 [title] => 学习时报刊发《习近平在福州》采访实录《“‘3820’工程就是习书记给我们提出的‘福州梦’”--习近平在福州(十八)》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/142980.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1611,1602, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1593942 [url] => /a/10001/202001/0b0aeb6cc09ba534aa08b7d2769408f4.jpeg ) ) [id] => 142980 [tran_published] => 01-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 478 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 478 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1