Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1476210 [url] => /a/thumb/10001/201912/0b303eac168891a6b9be8b019f4bfde9.jpeg@w1422_h1067.jpeg ) [description] => 压轴大片!你想看的花车巡游精彩瞬间全 [recommend] => 0 [published] => 1575644470 [sort] => 0 [title] => 压轴大片!你想看的花车巡游精彩瞬间全在这 [url] => http://www.zohi.tv/guanzhu/p/134256.html [tags] => Array ( [0] => 花车 [1] => 巡游 [2] => 责编 [3] => 篇章 [4] => 表演 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 42794 [2] => 60669 [3] => 50039 [4] => 12880 [5] => 6037 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1476210 [url] => /a/thumb/10001/201912/0b303eac168891a6b9be8b019f4bfde9.jpeg@w1422_h1067.jpeg ) ) [id] => 134256 [tran_published] => 12-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 871 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 43 [digg] => 0 [all_pv] => 871 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 花车 [1] => 巡游 [2] => 责编 [3] => 篇章 [4] => 表演 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 压轴大片!你想看的花车巡游精彩瞬间全在这

  压轴大片!你想看的花车巡游精彩瞬间全

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1476165 [url] => /a/thumb/10001/201912/b0dc8501277a50f539fd618dde98d2a0.jpeg@w1421_h1066.jpeg ) [description] => 超酷炫!花车巡游掀起狂欢热潮 [recommend] => 0 [published] => 1575640282 [sort] => 0 [title] => 超酷炫视频!花车巡游掀起狂欢热潮 [url] => http://www.zohi.tv/guanzhu/p/134253.html [tags] => Array ( [0] => 江滨 [1] => 责编 [2] => 花车 [3] => 花海 [4] => 巡游 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 9622 [2] => 50039 [3] => 42794 [4] => 6701 [5] => 60669 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1476165 [url] => /a/thumb/10001/201912/b0dc8501277a50f539fd618dde98d2a0.jpeg@w1421_h1066.jpeg ) ) [id] => 134253 [tran_published] => 12-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 806 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 32 [digg] => 0 [all_pv] => 806 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 江滨 [1] => 责编 [2] => 花车 [3] => 花海 [4] => 巡游 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 超酷炫视频!花车巡游掀起狂欢热潮

  超酷炫!花车巡游掀起狂欢热潮

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1474152 [url] => /a/thumb/10001/201912/4e59e347a6640efbee62fd7d2edae5a5.png@w1109_h832.png ) [description] => 精美视频!2019首届海丝国际文化旅游装备展览会今天开展 [recommend] => 0 [published] => 1575617206 [sort] => 0 [title] => 精美视频!2019首届海丝国际文化旅游装备展览会开展 [url] => http://www.zohi.tv/guanzhu/p/134085.html [tags] => Array ( [0] => 旅游 [1] => 责编 [2] => 装备 [3] => 海丝 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2323 [1] => 4706 [2] => 50039 [3] => 14589 [4] => 131 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1474152 [url] => /a/thumb/10001/201912/4e59e347a6640efbee62fd7d2edae5a5.png@w1109_h832.png ) ) [id] => 134085 [tran_published] => 12-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 574 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 22 [digg] => 0 [all_pv] => 574 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 旅游 [1] => 责编 [2] => 装备 [3] => 海丝 [4] => 2019 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 精美视频!2019首届海丝国际文化旅游装备展览会开展

  精美视频!2019首届海丝国际文化旅游装备展览会今天开展

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1431972 [url] => /a/thumb/10001/201911/1e1a7e92242d5ac6f05537fd233034d5.jpeg@w1705_h1279.jpeg ) [description] => 2019环福州·永泰国际公路自行车赛永泰城关绕圈赛 [recommend] => 0 [published] => 1574501634 [sort] => 0 [title] => 收官之战!2019环福州·永泰国际公路自行车赛圆满落幕 [url] => http://www.zohi.tv/guanzhu/p/131190.html [tags] => Array ( [0] => 永泰 [1] => 自行车赛 [2] => 城关 [3] => 2019 [4] => 绕圈赛 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 40 [1] => 4706 [2] => 136962 [3] => 38421 [4] => 19492 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,253,245, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1431972 [url] => /a/thumb/10001/201911/1e1a7e92242d5ac6f05537fd233034d5.jpeg@w1705_h1279.jpeg ) ) [id] => 131190 [tran_published] => 11-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 557 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 26 [digg] => 0 [all_pv] => 557 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 永泰 [1] => 绕圈赛 [2] => 城关 [3] => 自行车赛 [4] => 2019 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 收官之战!2019环福州·永泰国际公路自行车赛圆满落幕

  2019环福州·永泰国际公路自行车赛永泰城关绕圈赛

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1430865 [url] => /a/thumb/10001/201911/fa72db424ccbccf463122e0a32eedbf4.jpeg@w633_h475.jpeg ) [description] => “泡”出来的文化 [recommend] => 0 [published] => 1574478089 [sort] => 0 [title] => “泡”出来的文化 [url] => http://www.zohi.tv/guanzhu/p/131073.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 收藏 [2] => 文化 [3] => 温泉 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2101 [1] => 4706 [2] => 763 [3] => 1187 [4] => 50039 [5] => 766 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1430865 [url] => /a/thumb/10001/201911/fa72db424ccbccf463122e0a32eedbf4.jpeg@w633_h475.jpeg ) ) [id] => 131073 [tran_published] => 11-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 492 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 492 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 温泉 [1] => 福州 [2] => 文化 [3] => 责编 [4] => 收藏 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • “泡”出来的文化

  “泡”出来的文化

  “泡”出来的文化

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1428141 [url] => /a/thumb/10001/201911/7063719f62e95ed76653bde39a06b685.jpeg@w1709_h1282.jpeg ) [description] => 2019环福州·永泰国际公路自行车赛 “决战”云顶 [recommend] => 0 [published] => 1574417936 [sort] => 0 [title] => 惊心动魄!国内外骑手“决战”青云山之巅 [url] => http://www.zohi.tv/guanzhu/p/130983.html [tags] => Array ( [0] => 永泰 [1] => 赛段 [2] => 自行车赛 [3] => 云顶 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 17654 [2] => 22747 [3] => 40 [4] => 19492 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1428141 [url] => /a/thumb/10001/201911/7063719f62e95ed76653bde39a06b685.jpeg@w1709_h1282.jpeg ) ) [id] => 130983 [tran_published] => 11-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 534 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [all_pv] => 534 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 赛段 [1] => 云顶 [2] => 永泰 [3] => 自行车赛 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 惊心动魄!国内外骑手“决战”青云山之巅

  2019环福州·永泰国际公路自行车赛 “决战”云顶

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1424115 [url] => /a/thumb/10001/201911/425e54316ea02902f4cc7d7db22c26eb.jpeg@w1633_h1225.jpeg ) [description] => 2019环福州·永泰国际公路自行车赛 看福清赛段的巅峰较量 [recommend] => 0 [published] => 1574332426 [sort] => 0 [title] => 燃爆了!看福清赛段的巅峰较量 [url] => http://www.zohi.tv/guanzhu/p/130731.html [tags] => Array ( [0] => 福清 [1] => 赛段 [2] => 自行车赛 [3] => 责编 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 17654 [2] => 750 [3] => 50039 [4] => 19492 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253,1404,1407, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1424115 [url] => /a/thumb/10001/201911/425e54316ea02902f4cc7d7db22c26eb.jpeg@w1633_h1225.jpeg ) ) [id] => 130731 [tran_published] => 11-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 779 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 0 [all_pv] => 779 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 赛段 [1] => 福清 [2] => 责编 [3] => 自行车赛 [4] => 2019 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 燃爆了!看福清赛段的巅峰较量

  2019环福州·永泰国际公路自行车赛 看福清赛段的巅峰较量

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1420278 [url] => /a/thumb/10001/201911/e2aeac74ee1fd6e3552b29b5808f6c1c.jpeg@w1600_h1200.jpeg ) [description] => 2019环福州·永泰国际公路自行车赛 连江赛段精彩瞬间 [recommend] => 0 [published] => 1574262356 [sort] => 0 [title] => 御风追梦!今天连江赛段上演激烈角逐 [url] => http://www.zohi.tv/guanzhu/p/130557.html [tags] => Array ( [0] => 连江 [1] => 赛段 [2] => 自行车赛 [3] => 责编 [4] => 罗里 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 59 [1] => 4706 [2] => 17654 [3] => 50039 [4] => 136176 [5] => 19492 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1420278 [url] => /a/thumb/10001/201911/e2aeac74ee1fd6e3552b29b5808f6c1c.jpeg@w1600_h1200.jpeg ) ) [id] => 130557 [tran_published] => 11-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 430 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 连江 [1] => 赛段 [2] => 责编 [3] => 罗里 [4] => 自行车赛 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 御风追梦!今天连江赛段上演激烈角逐

  2019环福州·永泰国际公路自行车赛 连江赛段精彩瞬间

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1419216 [url] => /a/thumb/10001/201911/0806517fd690639198ff08cb3711576a.jpeg@w1548_h1161.jpeg ) [description] => “追风骑士”与山海榕城的浪漫交响曲 [recommend] => 0 [published] => 1574230253 [sort] => 0 [title] => 大片!“追风骑士”与山海榕城的浪漫交响曲 [url] => http://www.zohi.tv/guanzhu/p/130425.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 榕城 [2] => 赛道 [3] => 自行车赛 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 50039 [2] => 763 [3] => 19492 [4] => 15858 [5] => 2200 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1419216 [url] => /a/thumb/10001/201911/0806517fd690639198ff08cb3711576a.jpeg@w1548_h1161.jpeg ) ) [id] => 130425 [tran_published] => 11-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 633 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 633 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 福州 [2] => 自行车赛 [3] => 赛道 [4] => 榕城 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 大片!“追风骑士”与山海榕城的浪漫交响曲

  “追风骑士”与山海榕城的浪漫交响曲

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1416267 [url] => /a/thumb/10001/201911/4a28f411a8593824f581ea983f48a490.jpeg@w1709_h1282.jpeg ) [description] => 林续越 责编 [recommend] => 0 [published] => 1574158833 [sort] => 0 [title] => 震撼视频!马尾、长乐赛段上演“速度与激情” [url] => http://www.zohi.tv/guanzhu/p/130215.html [tags] => Array ( [0] => 马尾 [1] => 长乐 [2] => 赛段 [3] => 自行车赛 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 17654 [2] => 2281 [3] => 741 [4] => 50039 [5] => 19492 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1416267 [url] => /a/thumb/10001/201911/4a28f411a8593824f581ea983f48a490.jpeg@w1709_h1282.jpeg ) ) [id] => 130215 [tran_published] => 11-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 631 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 21 [digg] => 0 [all_pv] => 631 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 赛段 [1] => 长乐 [2] => 马尾 [3] => 责编 [4] => 自行车赛 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409910 [url] => /a/thumb/10001/201911/7d4261902f30096181e737a8ef5d35fa.jpeg@w808_h606.jpeg ) [description] => 2019环福州·永泰国际公路自行车赛开赛!震撼视角来袭! [recommend] => 0 [published] => 1573985943 [sort] => 0 [title] => 2019环福州·永泰国际公路自行车赛开赛!震撼来袭! [url] => http://www.zohi.tv/guanzhu/p/129744.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 开赛 [2] => 自行车赛 [3] => 责编 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 50039 [2] => 19492 [3] => 54057 [4] => 763 [5] => 16992 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409910 [url] => /a/thumb/10001/201911/7d4261902f30096181e737a8ef5d35fa.jpeg@w808_h606.jpeg ) ) [id] => 129744 [tran_published] => 11-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 671 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 40 [digg] => 0 [all_pv] => 671 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 自行车赛 [2] => 2019 [3] => 福州 [4] => 开赛 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 2019环福州·永泰国际公路自行车赛开赛!震撼来袭!

  2019环福州·永泰国际公路自行车赛开赛!震撼视角来袭!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409085 [url] => /a/thumb/10001/201911/0e41ea4da60dada56710df4611946292.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 2019环福州·永泰国际公路自行车赛开幕精彩瞬间这全有 [recommend] => 0 [published] => 1573957786 [sort] => 0 [title] => 2019环福州·永泰国际公路自行车赛开幕 精彩瞬间这全有 [url] => http://www.zohi.tv/guanzhu/p/129642.html [tags] => Array ( [0] => 永泰 [1] => 福州 [2] => 自行车赛 [3] => 责编 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 19492 [2] => 40 [3] => 50039 [4] => 54057 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409085 [url] => /a/thumb/10001/201911/0e41ea4da60dada56710df4611946292.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 129642 [tran_published] => 11-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 516 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 516 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 自行车赛 [1] => 永泰 [2] => 责编 [3] => 2019 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 2019环福州·永泰国际公路自行车赛开幕 精彩瞬间这全有

  2019环福州·永泰国际公路自行车赛开幕精彩瞬间这全有

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409067 [url] => /a/10001/201911/1c4323ec5b4342a663885423f1f5400d.jpeg ) [description] => 2019环福州·永泰国际公路自行车赛开幕 [recommend] => 0 [published] => 1573956065 [sort] => 0 [title] => 2019环福州·永泰国际公路自行车赛开幕 [url] => http://www.zohi.tv/guanzhu/p/129639.html [tags] => Array ( [0] => 永泰 [1] => 福州 [2] => 自行车赛 [3] => 责编 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 19492 [2] => 40 [3] => 50039 [4] => 54057 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409067 [url] => /a/10001/201911/1c4323ec5b4342a663885423f1f5400d.jpeg ) ) [id] => 129639 [tran_published] => 11-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 834 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 834 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 自行车赛 [1] => 永泰 [2] => 责编 [3] => 2019 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 2019环福州·永泰国际公路自行车赛开幕

  2019环福州·永泰国际公路自行车赛开幕

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407387 [url] => /a/thumb/10001/201911/5b2551cdbf9d0a47335a4045e4bb9ddd.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => 2019环福州·永泰国际公路自行车赛今晚开幕! [recommend] => 0 [published] => 1573913380 [sort] => 0 [title] => 2019环福州·永泰国际公路自行车赛开幕 精美视频来啦 [url] => http://www.zohi.tv/guanzhu/p/129624.html [tags] => Array ( [0] => 永泰 [1] => 福州 [2] => 公路 [3] => 自行车赛 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 4706 [2] => 19492 [3] => 40 [4] => 50039 [5] => 3034 ) [appid] => 1 [catids] => ,253,245, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407387 [url] => /a/thumb/10001/201911/5b2551cdbf9d0a47335a4045e4bb9ddd.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 129624 [tran_published] => 11-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1020 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 55 [digg] => 0 [all_pv] => 1020 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 自行车赛 [2] => 永泰 [3] => 责编 [4] => 公路 ) [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [source] => 关注 [author] => Array ( ) ) 1
 • 2019环福州·永泰国际公路自行车赛开幕 精美视频来啦

  2019环福州·永泰国际公路自行车赛今晚开幕!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1407183 [url] => /a/thumb/10001/201911/b175f617aef8dc73c9e0ff4dd44b4722.jpg@w1440_h1080.jpg ) [description] => 抢先围观!2019环福州·永泰国际公路自行车赛开幕 [recommend] => 0 [published] => 1573908477 [sort] => 0 [title] => 抢先围观!2019环福州·永泰国际公路自行车赛开幕 [url] => http://www.zohi.tv/guanzhu/p/129615.html [tags] => Array ( [0] => 永泰 [1] => 福州 [2] => 自行车赛 [3] => 责编 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 [1] => 50039 [2] => 19492 [3] => 54057 [4] => 763 [5] => 40 ) [appid] => 1 [catids] => ,245,253, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1407183 [url] => /a/thumb/10001/201911/b175f617aef8dc73c9e0ff4dd44b4722.jpg@w1440_h1080.jpg ) ) [id] => 129615 [tran_published] => 11-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 981 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 67 [digg] => 0 [all_pv] => 981 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 自行车赛 [2] => 2019 [3] => 福州 [4] => 永泰 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 抢先围观!2019环福州·永泰国际公路自行车赛开幕

  抢先围观!2019环福州·永泰国际公路自行车赛开幕