Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831268 [url] => /a/thumb/10001/202007/8be3d7a7e7e63c7d747d62065b31701b.jpeg@w1920_h1080.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811540 [sort] => 0 [title] => 市政府与华为公司签订合作备忘录 共建全国数字应用第一城 [url] => http://www.zohi.tv/lstjlby/p/161946.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831268 [url] => /a/thumb/10001/202007/8be3d7a7e7e63c7d747d62065b31701b.jpeg@w1920_h1080.jpeg ) ) [id] => 161946 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 407 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 407 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831260 [url] => /a/thumb/10001/202007/150d5f193db7a64a8ddb9646065dac72.png@w929_h523.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811527 [sort] => 0 [title] => 我市开展城区生活垃圾分类志愿服务活动 [url] => http://www.zohi.tv/lstjlby/p/161944.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 志愿 [3] => 志愿者 [4] => 行动 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 2669 [2] => 18679 [3] => 31 [4] => 813 [5] => 11611 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1056,1065, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831260 [url] => /a/thumb/10001/202007/150d5f193db7a64a8ddb9646065dac72.png@w929_h523.png ) ) [id] => 161944 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 466 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 466 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 志愿 [3] => 志愿者 [4] => 行动 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831248 [url] => /a/thumb/10001/202007/a688423ae598115dfbd496f5e1274d48.png@w924_h520.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811520 [sort] => 0 [title] => 鼓岭环境提质升级 打造全新古厝旅游线路 [url] => http://www.zohi.tv/lstjlby/p/161942.html [tags] => Array ( [0] => 鼓岭 [1] => 责编 [2] => 市民 [3] => 古厝 [4] => 入夏 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 2807 [2] => 50039 [3] => 1383 [4] => 25461 [5] => 42736 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1548,1554, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831248 [url] => /a/thumb/10001/202007/a688423ae598115dfbd496f5e1274d48.png@w924_h520.png ) ) [id] => 161942 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 496 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 496 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 鼓岭 [1] => 责编 [2] => 市民 [3] => 古厝 [4] => 入夏 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831246 [url] => /a/thumb/10001/202007/fbbd6e956715e3d85d44d5243964d646.png@w928_h522.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811513 [sort] => 0 [title] => 福泉高速连接线拓宽改造工程左幅主线今天通车 [url] => http://www.zohi.tv/lstjlby/p/161940.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 责编 [2] => 连接线 [3] => 防暑降温 [4] => 福泉 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 50039 [3] => 17690 [4] => 1116 [5] => 52473 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831246 [url] => /a/thumb/10001/202007/fbbd6e956715e3d85d44d5243964d646.png@w928_h522.png ) ) [id] => 161940 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 522 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 522 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 责编 [2] => 连接线 [3] => 防暑降温 [4] => 福泉 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831256 [url] => /a/thumb/10001/202007/9afe7c1e1eede9cf27f7fc65576cc21e.png@w928_h522.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811506 [sort] => 0 [title] => 中央、省级媒体走进有福之州 讲述幸福之城的小康故事 [url] => http://www.zohi.tv/lstjlby/p/161938.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1844,1848, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831256 [url] => /a/thumb/10001/202007/9afe7c1e1eede9cf27f7fc65576cc21e.png@w928_h522.png ) ) [id] => 161938 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 657 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 657 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831242 [url] => /a/thumb/10001/202007/747e69ce584fb544b47c2d43ef691866.png@w931_h523.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811499 [sort] => 0 [title] => 福州将全面实行“楼长制” 保护有保留价值的老建筑 [url] => http://www.zohi.tv/lstjlby/p/161936.html [tags] => Array ( [0] => 建筑 [1] => 保留 [2] => 责编 [3] => 全域 [4] => 从市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 856 [1] => 2669 [2] => 9073 [3] => 50039 [4] => 28867 [5] => 92766 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831242 [url] => /a/thumb/10001/202007/747e69ce584fb544b47c2d43ef691866.png@w931_h523.png ) ) [id] => 161936 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 418 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 418 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 建筑 [1] => 保留 [2] => 责编 [3] => 全域 [4] => 从市 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831254 [url] => /a/thumb/10001/202007/9257dc3a7ce3fce6f1adcb622d020955.png@w926_h521.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811492 [sort] => 0 [title] => 市政府党组召开会议 深入学习贯彻习近平总书记重要批示指示精神 集中学习研讨《习近平在福建》等采访实录 [url] => http://www.zohi.tv/lstjlby/p/161934.html [tags] => Array ( [0] => 习近平 [1] => 常委会 [2] => 会议 [3] => 市政府 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 819 [1] => 2669 [2] => 4051 [3] => 888 [4] => 910 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,17,11,1856,1862, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831254 [url] => /a/thumb/10001/202007/9257dc3a7ce3fce6f1adcb622d020955.png@w926_h521.png ) ) [id] => 161934 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 505 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 505 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 习近平 [1] => 常委会 [2] => 会议 [3] => 市政府 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831252 [url] => /a/thumb/10001/202007/43bfaf3060b2d6f105d35e3b86b2c4ee.png@w928_h522.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811484 [sort] => 0 [title] => 市政府与华为公司签订合作备忘录 共建全国数字应用第一城 [url] => http://www.zohi.tv/lstjlby/p/161932.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,15,10, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831252 [url] => /a/thumb/10001/202007/43bfaf3060b2d6f105d35e3b86b2c4ee.png@w928_h522.png ) ) [id] => 161932 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831232 [url] => /a/thumb/10001/202007/c70aa068391b507038e3c889aac6249d.jpg@w926_h521.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594811474 [sort] => 0 [title] => 【2020.7.15】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/lstjlby/p/161930.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831232 [url] => /a/thumb/10001/202007/c70aa068391b507038e3c889aac6249d.jpg@w926_h521.jpg ) ) [id] => 161930 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 521 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 521 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831228 [url] => /a/thumb/10001/202007/44049de4fa339ca6033ae8d0fa492bef.png@w929_h522.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594810538 [sort] => 0 [title] => 【2020.7.15】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/lstjlby/p/161928.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831228 [url] => /a/thumb/10001/202007/44049de4fa339ca6033ae8d0fa492bef.png@w929_h522.png ) ) [id] => 161928 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 433 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 433 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831222 [url] => /a/thumb/10001/202007/c0fe58ad110d43bbab0a01df5053b7ad.png@w929_h523.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594810529 [sort] => 0 [title] => 楼上改群租房 楼下七旬夫妻夜不能寐 [url] => http://www.zohi.tv/lstjlby/p/161926.html [tags] => Array ( [0] => 女士 [1] => 卫生间 [2] => 业主 [3] => 厨房 [4] => 改造 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1096 [1] => 3300 [2] => 2425 [3] => 1232 [4] => 8179 [5] => 905 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831222 [url] => /a/thumb/10001/202007/c0fe58ad110d43bbab0a01df5053b7ad.png@w929_h523.png ) ) [id] => 161926 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 521 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 521 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 女士 [1] => 卫生间 [2] => 业主 [3] => 厨房 [4] => 改造 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831224 [url] => /a/thumb/10001/202007/2d69072df89c2a6533c2a4b5e3be98e9.png@w931_h523.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594810512 [sort] => 0 [title] => 家长投诉 酷课教育培训中心无资质办学? [url] => http://www.zohi.tv/lstjlby/p/161924.html [tags] => Array ( [0] => 不对劲 [1] => 酷课 [2] => 110 [3] => 孩子 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 154078 [2] => 154080 [3] => 31297 [4] => 1163 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831224 [url] => /a/thumb/10001/202007/2d69072df89c2a6533c2a4b5e3be98e9.png@w931_h523.png ) ) [id] => 161924 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 430 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 430 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 不对劲 [1] => 酷课 [2] => 110 [3] => 孩子 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831210 [url] => /a/thumb/10001/202007/b2d03299a44e895455c7d3cc0381a1cd.png@w926_h521.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594810497 [sort] => 0 [title] => 环卫工人圆了“安家梦” [url] => http://www.zohi.tv/lstjlby/p/161920.html [tags] => Array ( [0] => 魏春川 [1] => 新家 [2] => 环卫 [3] => 租房 [4] => 入住 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 32898 [2] => 13832 [3] => 12679 [4] => 6655 [5] => 17132 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831210 [url] => /a/thumb/10001/202007/b2d03299a44e895455c7d3cc0381a1cd.png@w926_h521.png ) ) [id] => 161920 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 486 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 486 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 魏春川 [1] => 新家 [2] => 环卫 [3] => 租房 [4] => 入住 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831226 [url] => /a/thumb/10001/202007/294526f945b2ac87f643e7f4e955b786.png@w929_h523.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594810460 [sort] => 0 [title] => 【2020.7.15】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/lstjlby/p/161918.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831226 [url] => /a/thumb/10001/202007/294526f945b2ac87f643e7f4e955b786.png@w929_h523.png ) ) [id] => 161918 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831100 [url] => /a/10001/202007/c4761e9224d31f8fba6d413b8075a8cc.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594809877 [sort] => 0 [title] => 询价采购公告 [url] => http://www.zohi.tv/lstjlby/p/161916.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 工作汇报 [2] => 采购 [3] => 福州 [4] => 报价 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 13 [1] => 3641 [2] => 154076 [3] => 13248 [4] => 763 [5] => 2772 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831100 [url] => /a/10001/202007/c4761e9224d31f8fba6d413b8075a8cc.jpeg ) ) [id] => 161916 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 453 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 453 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 询价 [1] => 工作汇报 [2] => 采购 [3] => 福州 [4] => 报价 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • 询价采购公告

  询价采购公告