Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 877194 [url] => /a/10001/201904/d068a885af8996452f13587be41ce494.png ) [description] => 福州广播电视台《闽都金秋》和福州市老年大学合作钢笔画课程来啦! [recommend] => 0 [published] => 1554112327 [sort] => 0 [title] => 钢笔画课程来啦!用一支笔,一张纸绘制出自己心仪的图画 [url] => http://www.zohi.tv/mdjq/p/78039.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165,251, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 877194 [url] => /a/10001/201904/d068a885af8996452f13587be41ce494.png ) ) [id] => 78039 [tran_published] => 2019-04-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1886 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 41 [digg] => 0 [all_pv] => 1886 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 钢笔画课程来啦!用一支笔,一张纸绘制出自己心仪的图画

  福州广播电视台《闽都金秋》和福州市老年大学合作钢笔画课程来啦!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 767127 [url] => /a/10001/201902/d4ac0846b7625a112691f32595c421c3.jpeg ) [description] => 《闽都金秋》摄影窍门,超实用的夜景拍摄法 [recommend] => 0 [published] => 1551259493 [sort] => 0 [title] => 据说,这种摄影技巧可以留住夜晚的繁华! [url] => http://www.zohi.tv/mdjq/p/70695.html [tags] => Array ( [0] => 夜景 [1] => 摄影 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 12857 [1] => 39987 [2] => 3508 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9,298, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 767127 [url] => /a/10001/201902/d4ac0846b7625a112691f32595c421c3.jpeg ) ) [id] => 70695 [tran_published] => 2019-02-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1557 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 44 [digg] => 0 [all_pv] => 1557 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 摄影 [1] => 夜景 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 据说,这种摄影技巧可以留住夜晚的繁华!

  《闽都金秋》摄影窍门,超实用的夜景拍摄法

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 741468 [url] => /a/10001/201902/b3c60be27d631ed85018a8c435da3b56.jpeg ) [description] => 《闽都金秋》摄影窍门,如何拍摄运动中的物体(下) [recommend] => 0 [published] => 1550563759 [sort] => 0 [title] => 马住!运动中的物体这样拍,第二种酷炫技能来了 [url] => http://www.zohi.tv/mdjq/p/68928.html [tags] => Array ( [0] => 课程 [1] => 摄影 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 12857 [1] => 39987 [2] => 3342 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165,251, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 741468 [url] => /a/10001/201902/b3c60be27d631ed85018a8c435da3b56.jpeg ) ) [id] => 68928 [tran_published] => 2019-02-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1157 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 25 [digg] => 0 [all_pv] => 1157 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 摄影 [1] => 课程 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 马住!运动中的物体这样拍,第二种酷炫技能来了

  《闽都金秋》摄影窍门,如何拍摄运动中的物体(下)

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 738537 [url] => /a/10001/201902/8a16afe4992c372baeaa301401111f2a.jpeg ) [description] => 《闽都金秋》摄影窍门,如何拍摄运动中的物体(上) [recommend] => 0 [published] => 1550496696 [sort] => 0 [title] => 马住!运动中的物体这样拍,快来GET新技能 [url] => http://www.zohi.tv/mdjq/p/68763.html [tags] => Array ( [0] => 老年大学 [1] => 福建省 [2] => 课程 [3] => 拍摄 [4] => 摄影 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 12857 [1] => 39987 [2] => 1130 [3] => 9897 [4] => 3342 [5] => 3256 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9,298, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 738537 [url] => /a/10001/201902/8a16afe4992c372baeaa301401111f2a.jpeg ) ) [id] => 68763 [tran_published] => 2019-02-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1690 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 25 [digg] => 0 [all_pv] => 1690 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 摄影 [1] => 老年大学 [2] => 拍摄 [3] => 课程 [4] => 福建省 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 马住!运动中的物体这样拍,快来GET新技能

  《闽都金秋》摄影窍门,如何拍摄运动中的物体(上)