Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 732039 [url] => /a/10001/201902/a33fad1e4cdd88c84411fcc9031bfb6c.gif ) [description] => 许你一场民俗风情盛宴 [recommend] => 0 [published] => 1550310342 [sort] => 0 [title] => 网络直播通道开启,2019海峡两岸民俗文化节就等你来 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/68268.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 文化节 [2] => 海峡两岸 [3] => 民俗 [4] => 17 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 54057 [2] => 36012 [3] => 304 [4] => 3749 [5] => 50125 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 732039 [url] => /a/10001/201902/a33fad1e4cdd88c84411fcc9031bfb6c.gif ) ) [id] => 68268 [pv] => 529 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 529 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 文化节 [2] => 海峡两岸 [3] => 民俗 [4] => 17 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 网络直播通道开启,2019海峡两岸民俗文化节就等你来

  许你一场民俗风情盛宴

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 729012 [url] => /a/10001/201902/a8f7c78f5b65c1efaaf366598f72ed89.jpeg ) [description] => 十余个版块,上百个游玩项目,看的、吃的、玩的~总有一款适合你! [recommend] => 0 [published] => 1550225430 [sort] => 0 [title] => 攻略来啦!正月十三、十四,福州花海公园逛2019海峡两岸民俗文化节! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/68097.html [tags] => Array ( [0] => 民俗 [1] => 文化节 [2] => 海峡两岸 [3] => 18 [4] => 17 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3749 [1] => 39987 [2] => 36012 [3] => 304 [4] => 43499 [5] => 50125 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 729012 [url] => /a/10001/201902/a8f7c78f5b65c1efaaf366598f72ed89.jpeg ) ) [id] => 68097 [pv] => 638 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 02-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 638 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 民俗 [1] => 文化节 [2] => 海峡两岸 [3] => 18 [4] => 17 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 攻略来啦!正月十三、十四,福州花海公园逛2019海峡两岸民俗文化节!

  十余个版块,上百个游玩项目,看的、吃的、玩的~总有一款适合你!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 730941 [url] => /a/10001/201902/3e808256753e5a5025dd9aa2a47b9aac.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550225231 [sort] => 0 [title] => 本周日,来福州花海公园看民俗领温泉票,还有一大波福利等着你 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/68094.html [tags] => Array ( [0] => 民俗 [1] => 福利 [2] => 温泉 [3] => 2019 [4] => 文化节 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3749 [1] => 39987 [2] => 6000 [3] => 2101 [4] => 54057 [5] => 36012 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 730941 [url] => /a/10001/201902/3e808256753e5a5025dd9aa2a47b9aac.gif ) ) [id] => 68094 [pv] => 577 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [tran_published] => 02-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 577 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 民俗 [1] => 福利 [2] => 温泉 [3] => 2019 [4] => 文化节 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 728571 [url] => /a/10001/201902/cb535d5358cd677ef5884dda0be66b5d.png ) [description] => 美味的畲家小吃、精彩的畲族歌舞和丰富的民俗展示,这里的热闹程度堪比过年 [recommend] => 0 [published] => 1550217782 [sort] => 0 [title] => 畲乡民俗迎客来,罗源县第十二届“畲族•风”民俗文化旅游节热闹开幕 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/68055.html [tags] => Array ( [0] => 罗源 [1] => 罗源县 [2] => 畲族 [3] => 民俗文化 [4] => 点击 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 58 [1] => 39987 [2] => 853 [3] => 10327 [4] => 37003 [5] => 5393 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 728571 [url] => /a/10001/201902/cb535d5358cd677ef5884dda0be66b5d.png ) ) [id] => 68055 [pv] => 644 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 4 [tran_published] => 02-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 644 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 罗源 [1] => 罗源县 [2] => 畲族 [3] => 民俗文化 [4] => 点击 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 畲乡民俗迎客来,罗源县第十二届“畲族•风”民俗文化旅游节热闹开幕

  美味的畲家小吃、精彩的畲族歌舞和丰富的民俗展示,这里的热闹程度堪比过年

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 720678 [url] => /a/10001/201902/99b2923f14ece23c96f06d15d9877b69.png ) [description] => 十余个版块,上百个游玩项目, 打造榕台交流民俗盛宴,悄悄告诉你,内有福利! [recommend] => 0 [published] => 1550053331 [sort] => 0 [title] => @所有福州人,春节狂欢还在继续~来2019海峡两岸民俗文化节开启你的“逛吃”模式,还能免费领福利! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/67656.html [tags] => Array ( [0] => 花海 [1] => 福州 [2] => 福州市 [3] => 民俗 [4] => 公园 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 6701 [1] => 39987 [2] => 763 [3] => 1261 [4] => 3749 [5] => 48 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 720678 [url] => /a/10001/201902/99b2923f14ece23c96f06d15d9877b69.png ) ) [id] => 67656 [pv] => 475 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 02-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 475 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 花海 [1] => 福州 [2] => 福州市 [3] => 民俗 [4] => 公园 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • @所有福州人,春节狂欢还在继续~来2019海峡两岸民俗文化节开启你的“逛吃”模式,还能免费领福利!

  十余个版块,上百个游玩项目, 打造榕台交流民俗盛宴,悄悄告诉你,内有福利!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 713451 [url] => /a/10001/201902/152adecb3c896cb732afc261aed7d8ad.png ) [description] => 这次活动很大,亮点很多,玩法也很多,不信你戳进来看看 [recommend] => 0 [published] => 1549883139 [sort] => 0 [title] => 热闹来袭!2019海峡两岸民俗文化节2月17日福州花海公园盛大开幕 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/67218.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 713451 [url] => /a/10001/201902/152adecb3c896cb732afc261aed7d8ad.png ) ) [id] => 67218 [pv] => 612 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 02-11 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 612 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 热闹来袭!2019海峡两岸民俗文化节2月17日福州花海公园盛大开幕

  这次活动很大,亮点很多,玩法也很多,不信你戳进来看看

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 712917 [url] => /a/10001/201902/49dafc684e239abdc29f559552c4a7f6.png ) [description] => 为你爆灯,为你转身,为你打Call日夜不分 [recommend] => 0 [published] => 1549883124 [sort] => 0 [title] => 2019世界福州十邑春晚“我最喜爱的节目”网络评选火热进行中,快来为你喜欢的节目打call~ [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/67215.html [tags] => Array ( [0] => 单位 [1] => 演出 [2] => 福州 [3] => 选送 [4] => 春晚 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4308 [1] => 39987 [2] => 2553 [3] => 763 [4] => 2979 [5] => 18879 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165,687, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 712917 [url] => /a/10001/201902/49dafc684e239abdc29f559552c4a7f6.png ) ) [id] => 67215 [pv] => 394 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 02-11 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 394 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 单位 [1] => 演出 [2] => 福州 [3] => 选送 [4] => 春晚 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 693945 [url] => /a/10001/201902/2f63d6fd27d15ac0eb0041cb8721e80a.png ) [description] => 2019世界福州十邑春晚,世界福州人自己的春晚 [recommend] => 0 [published] => 1549274305 [sort] => 0 [title] => 2019世界福州十邑春晚高清视频(上) [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/66057.html [tags] => Array ( [0] => 投票 [1] => 春晚 [2] => 十邑 [3] => 2019 [4] => 点击 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1615 [1] => 39987 [2] => 18879 [3] => 1635 [4] => 54057 [5] => 5393 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,693,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 693945 [url] => /a/10001/201902/2f63d6fd27d15ac0eb0041cb8721e80a.png ) ) [id] => 66057 [pv] => 672 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 02-04 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 672 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 投票 [1] => 春晚 [2] => 十邑 [3] => 2019 [4] => 点击 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 2019世界福州十邑春晚高清视频(上)

  2019世界福州十邑春晚,世界福州人自己的春晚

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 693948 [url] => /a/10001/201902/0e805946506dd6dba120f0003d6bf7bf.png ) [description] => 2019世界福州十邑春晚,世界福州人自己的春晚 [recommend] => 0 [published] => 1549274108 [sort] => 0 [title] => 2019世界福州十邑春晚高清视频(下) [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/66054.html [tags] => Array ( [0] => 投票 [1] => 春晚 [2] => 十邑 [3] => 2019 [4] => 点击 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1615 [1] => 39987 [2] => 18879 [3] => 1635 [4] => 54057 [5] => 5393 ) [appid] => 1 [catids] => ,693,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 693948 [url] => /a/10001/201902/0e805946506dd6dba120f0003d6bf7bf.png ) ) [id] => 66054 [pv] => 616 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 02-04 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 616 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 投票 [1] => 春晚 [2] => 十邑 [3] => 2019 [4] => 点击 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 2019世界福州十邑春晚高清视频(下)

  2019世界福州十邑春晚,世界福州人自己的春晚

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 693441 [url] => /a/10001/201902/e1d16d5cc1a10cc6988e8c3c1066812b.png ) [description] => 每天24小时,献给一座城。 [recommend] => 0 [published] => 1549257173 [sort] => 0 [title] => 2019新春主题城市形象大展播(福州专场)主题日2月5日大年初一零时启动 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/65979.html [tags] => Array ( [0] => 展播 [1] => 影视 [2] => 频道 [3] => 24 [4] => 广播 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2270 [1] => 39987 [2] => 3126 [3] => 784 [4] => 51181 [5] => 840 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 693441 [url] => /a/10001/201902/e1d16d5cc1a10cc6988e8c3c1066812b.png ) ) [id] => 65979 [pv] => 506 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 02-04 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 506 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 展播 [1] => 影视 [2] => 频道 [3] => 24 [4] => 广播 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 693411 [url] => /a/10001/201902/e32575a78518d167ce08e353185acca5.jpeg ) [description] => 世界福州人自己的春晚来了 [recommend] => 0 [published] => 1549257032 [sort] => 0 [title] => 就在今晚,2019世界福州十邑春晚绽放全球 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/65976.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 春晚 [2] => 十邑 [3] => 2019 [4] => 乡亲 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 18879 [3] => 1635 [4] => 54057 [5] => 11108 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9,687, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 693411 [url] => /a/10001/201902/e32575a78518d167ce08e353185acca5.jpeg ) ) [id] => 65976 [pv] => 669 [virtual_pv] => 476 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 02-04 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 669 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 春晚 [2] => 十邑 [3] => 2019 [4] => 乡亲 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 就在今晚,2019世界福州十邑春晚绽放全球

  世界福州人自己的春晚来了

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 690798 [url] => /a/10001/201902/9346cd189b60171cb1a51f7cac8a9300.png ) [description] => 这次活动很大,亮点很多,玩法也很多,不信你戳进来看看 [recommend] => 0 [published] => 1549179187 [sort] => 0 [title] => 热闹来袭!2019海峡两岸民俗文化节2月17日福州花海公园盛大举行 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/65805.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 福州 [2] => 盛大举行 [3] => 花海 [4] => 17 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1261 [1] => 39987 [2] => 763 [3] => 89169 [4] => 6701 [5] => 50125 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 690798 [url] => /a/10001/201902/9346cd189b60171cb1a51f7cac8a9300.png ) ) [id] => 65805 [pv] => 663 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 02-03 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 663 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 福州 [2] => 盛大举行 [3] => 花海 [4] => 17 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 热闹来袭!2019海峡两岸民俗文化节2月17日福州花海公园盛大举行

  这次活动很大,亮点很多,玩法也很多,不信你戳进来看看

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 690744 [url] => /a/10001/201902/b4cbfe3c0484e0ebb38d05af9edb378a.png ) [description] => 多平台多渠道收看世界福州人自己的春晚 [recommend] => 0 [published] => 1549179039 [sort] => 0 [title] => 距离2019世界福州十邑春晚全球播出还有1天 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/65799.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 春晚 [2] => 电视台 [3] => 播出 [4] => 十邑 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 18879 [3] => 51077 [4] => 2250 [5] => 1635 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,687,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 690744 [url] => /a/10001/201902/b4cbfe3c0484e0ebb38d05af9edb378a.png ) ) [id] => 65799 [pv] => 514 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 02-03 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 514 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 春晚 [2] => 电视台 [3] => 播出 [4] => 十邑 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 距离2019世界福州十邑春晚全球播出还有1天

  多平台多渠道收看世界福州人自己的春晚

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 687342 [url] => /a/10001/201902/435660f76bfff77038965da21775205c.jpeg ) [description] => 攀讲福州过年习俗 [recommend] => 0 [published] => 1549099207 [sort] => 0 [title] => 福州人是这样过年的(下) [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/65634.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 习俗 [2] => 拜年 [3] => 正月 [4] => 春节 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 1489 [3] => 31597 [4] => 27040 [5] => 21642 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 687342 [url] => /a/10001/201902/435660f76bfff77038965da21775205c.jpeg ) ) [id] => 65634 [pv] => 544 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [tran_published] => 02-02 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 544 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 习俗 [2] => 拜年 [3] => 正月 [4] => 春节 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州人是这样过年的(下)

  攀讲福州过年习俗

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 687237 [url] => /a/10001/201902/c0c16097e04196fd1c543bbb8b92628e.png ) [description] => 多平台多渠道收看世界福州人自己的春晚 [recommend] => 0 [published] => 1549098992 [sort] => 0 [title] => 距离2019世界福州十邑春晚全球播出还有2天 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/65631.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 春晚 [2] => 电视台 [3] => 播出 [4] => 十邑 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 18879 [3] => 51077 [4] => 2250 [5] => 1635 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9,687, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 687237 [url] => /a/10001/201902/c0c16097e04196fd1c543bbb8b92628e.png ) ) [id] => 65631 [pv] => 444 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 02-02 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 444 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 春晚 [2] => 电视台 [3] => 播出 [4] => 十邑 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 距离2019世界福州十邑春晚全球播出还有2天

  多平台多渠道收看世界福州人自己的春晚