Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734642 [url] => /a/10001/202004/9bf07e7cbd4c205ae601cf3554cd2c7f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585898492 [sort] => 0 [title] => 明天,全国哀悼!鸣防空警报! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/152116.html [tags] => Array ( [0] => 哀悼 [1] => 全国 [2] => 志哀 [3] => 责编 [4] => 下半旗 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 145408 [2] => 9625 [3] => 149006 [4] => 50039 [5] => 149008 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734642 [url] => /a/10001/202004/9bf07e7cbd4c205ae601cf3554cd2c7f.jpeg ) ) [id] => 152116 [tran_published] => 04-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 623 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 623 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 哀悼 [1] => 全国 [2] => 志哀 [3] => 责编 [4] => 下半旗 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1030365 [url] => /a/10001/201905/ec52139bbd898357e495e6d4d14f0eee.jpg ) [description] => 稳外贸稳外资促消费,福建再出“加强版”措施 [recommend] => 0 [published] => 1585898379 [sort] => 0 [title] => 稳外贸稳外资促消费,福建再出“加强版”措施 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/152114.html [tags] => Array ( [0] => 消费 [1] => 平台 [2] => 企业 [3] => 给予 [4] => 万元 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 7934 [1] => 39987 [2] => 1157 [3] => 54 [4] => 24900 [5] => 51309 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1030365 [url] => /a/10001/201905/ec52139bbd898357e495e6d4d14f0eee.jpg ) ) [id] => 152114 [tran_published] => 04-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 410 [virtual_pv] => 391 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 410 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 消费 [1] => 平台 [2] => 企业 [3] => 给予 [4] => 万元 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 稳外贸稳外资促消费,福建再出“加强版”措施

  稳外贸稳外资促消费,福建再出“加强版”措施

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1733910 [url] => /a/10001/202004/6e90be6c9d2cd12ae2e068e507ccc7f4.png ) [description] => 最新!福州教育局再发通知! [recommend] => 0 [published] => 1585889646 [sort] => 0 [title] => 最新!福州教育局再发通知! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/152100.html [tags] => Array ( [0] => 教学 [1] => 学生 [2] => 复习 [3] => 开学 [4] => 学习 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1646 [1] => 39987 [2] => 1752 [3] => 25209 [4] => 1372 [5] => 887 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1733910 [url] => /a/10001/202004/6e90be6c9d2cd12ae2e068e507ccc7f4.png ) ) [id] => 152100 [tran_published] => 04-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 509 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 509 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 教学 [1] => 学生 [2] => 复习 [3] => 开学 [4] => 学习 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 最新!福州教育局再发通知!

  最新!福州教育局再发通知!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1733894 [url] => /a/10001/202004/9006cee40a759830841995575a37911f.png ) [description] => 福州:新增1例境外输入疑似病例,来自巴西 [recommend] => 0 [published] => 1585889519 [sort] => 0 [title] => 福州:新增1例境外输入疑似病例,来自巴西 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/152098.html [tags] => Array ( [0] => 输入 [1] => 疑似病例 [2] => 24 [3] => 境外 [4] => 感染者 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 30953 [1] => 39987 [2] => 144316 [3] => 51181 [4] => 14908 [5] => 24896 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1733894 [url] => /a/10001/202004/9006cee40a759830841995575a37911f.png ) ) [id] => 152098 [tran_published] => 04-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 387 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 387 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 输入 [1] => 疑似病例 [2] => 24 [3] => 境外 [4] => 感染者 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州:新增1例境外输入疑似病例,来自巴西

  福州:新增1例境外输入疑似病例,来自巴西

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1733882 [url] => /a/10001/202004/74431680a5caadc7974e4da60fabd2c5.png ) [description] => 雨雨雨雨……福州清明假期可能“泡汤”! [recommend] => 0 [published] => 1585889332 [sort] => 0 [title] => 雨雨雨雨……福州清明假期可能“泡汤”! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/152096.html [tags] => Array ( [0] => 一秒 [1] => 福州 [2] => 放假 [3] => 降温 [4] => 气温 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 61002 [2] => 763 [3] => 10854 [4] => 5820 [5] => 1025 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1733882 [url] => /a/10001/202004/74431680a5caadc7974e4da60fabd2c5.png ) ) [id] => 152096 [tran_published] => 04-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 425 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 425 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 一秒 [1] => 福州 [2] => 放假 [3] => 降温 [4] => 气温 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 雨雨雨雨……福州清明假期可能“泡汤”!

  雨雨雨雨……福州清明假期可能“泡汤”!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1729852 [url] => /a/10001/202004/c6e46514c378d7770452c490c61ded01.jpeg ) [description] => 无接触消费体验!主播上线,攀讲直播助力复工复产! [recommend] => 0 [published] => 1585733575 [sort] => 0 [title] => 无接触消费体验!主播上线,攀讲直播助力复工复产! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/151914.html [tags] => Array ( [0] => 直播 [1] => 福州 [2] => 复产 [3] => 活动 [4] => 复工 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 247 [1] => 39987 [2] => 763 [3] => 145620 [4] => 3501 [5] => 89922 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1729852 [url] => /a/10001/202004/c6e46514c378d7770452c490c61ded01.jpeg ) ) [id] => 151914 [tran_published] => 04-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 直播 [1] => 福州 [2] => 复产 [3] => 活动 [4] => 复工 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 无接触消费体验!主播上线,攀讲直播助力复工复产!

  无接触消费体验!主播上线,攀讲直播助力复工复产!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1729780 [url] => /a/10001/202004/292fc0cdaef7b364fc8326355d17eb2b.png ) [description] => 开学后要戴口罩吗?福建多地要为师生发口罩了! [recommend] => 0 [published] => 1585733402 [sort] => 0 [title] => 开学后要戴口罩吗?福建多地要为师生发口罩了! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/151912.html [tags] => Array ( [0] => 口罩 [1] => 师生 [2] => 学校 [3] => 开学 [4] => 高三 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 29781 [1] => 39987 [2] => 26102 [3] => 2146 [4] => 1372 [5] => 47449 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1729780 [url] => /a/10001/202004/292fc0cdaef7b364fc8326355d17eb2b.png ) ) [id] => 151912 [tran_published] => 04-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 480 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 480 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 口罩 [1] => 师生 [2] => 学校 [3] => 开学 [4] => 高三 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 开学后要戴口罩吗?福建多地要为师生发口罩了!

  开学后要戴口罩吗?福建多地要为师生发口罩了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1727826 [url] => /a/10001/202003/e3223bab689f5b7a6b99c7a55fd1954d.jpeg ) [description] => 福州公交地铁换乘优惠,昨天正式实施! [recommend] => 0 [published] => 1585625934 [sort] => 0 [title] => 福州公交地铁换乘优惠,昨天正式实施! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/151792.html [tags] => Array ( [0] => 换乘 [1] => 公交 [2] => 优惠 [3] => 刷卡 [4] => 地铁 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3755 [1] => 39987 [2] => 723 [3] => 6985 [4] => 2833 [5] => 726 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1727826 [url] => /a/10001/202003/e3223bab689f5b7a6b99c7a55fd1954d.jpeg ) ) [id] => 151792 [tran_published] => 03-31 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 458 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 458 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 换乘 [1] => 公交 [2] => 优惠 [3] => 刷卡 [4] => 地铁 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州公交地铁换乘优惠,昨天正式实施!

  福州公交地铁换乘优惠,昨天正式实施!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1727776 [url] => /a/10001/202003/de4ba69b2a28026fe85789c88e46d0ac.png ) [description] => “线上预约+EMS邮寄”!社保卡首发制卡“零接触”到家操作流程来啦!! [recommend] => 0 [published] => 1585625649 [sort] => 0 [title] => “线上预约+EMS邮寄”!社保卡首发制卡“零接触”到家操作流程来啦!! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/151790.html [tags] => Array ( [0] => 社保卡 [1] => 邮寄 [2] => APP [3] => 市民 [4] => 制卡 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 6525 [1] => 39987 [2] => 6117 [3] => 707 [4] => 1383 [5] => 148856 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1727776 [url] => /a/10001/202003/de4ba69b2a28026fe85789c88e46d0ac.png ) ) [id] => 151790 [tran_published] => 03-31 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 597 [virtual_pv] => 474 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 597 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社保卡 [1] => 邮寄 [2] => APP [3] => 市民 [4] => 制卡 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • “线上预约+EMS邮寄”!社保卡首发制卡“零接触”到家操作流程来啦!!

  “线上预约+EMS邮寄”!社保卡首发制卡“零接触”到家操作流程来啦!!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1726686 [url] => /a/10001/202003/f1cae208baae0cbfd363c66fc12d4931.jpeg ) [description] => 福建:进一步规范做好境外入闽人员集中医学观察和居家医学观察管理工作 [recommend] => 0 [published] => 1585543377 [sort] => 0 [title] => 福建:进一步规范做好境外入闽人员集中医学观察和居家医学观察管理工作 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/151676.html [tags] => Array ( [0] => 医学观察 [1] => 居家 [2] => 人员 [3] => 检测 [4] => 核酸 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 144314 [2] => 6038 [3] => 15881 [4] => 3169 [5] => 24553 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1726686 [url] => /a/10001/202003/f1cae208baae0cbfd363c66fc12d4931.jpeg ) ) [id] => 151676 [tran_published] => 03-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 398 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 398 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 医学观察 [1] => 居家 [2] => 人员 [3] => 检测 [4] => 核酸 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建:进一步规范做好境外入闽人员集中医学观察和居家医学观察管理工作

  福建:进一步规范做好境外入闽人员集中医学观察和居家医学观察管理工作

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1721840 [url] => /a/10001/202003/4e2bc9f1338a4e8e2d1c1f1de677be4c.png ) [description] => 重磅!福建修订操作导则!事关…… [recommend] => 0 [published] => 1585288077 [sort] => 0 [title] => 重磅!福建修订操作导则!事关…… [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/151360.html [tags] => Array ( [0] => 隔离 [1] => 人员 [2] => 入境 [3] => 居家 [4] => 防控 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39748 [1] => 39987 [2] => 15881 [3] => 6116 [4] => 6038 [5] => 15387 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1721840 [url] => /a/10001/202003/4e2bc9f1338a4e8e2d1c1f1de677be4c.png ) ) [id] => 151360 [tran_published] => 03-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 508 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 508 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 隔离 [1] => 人员 [2] => 入境 [3] => 居家 [4] => 防控 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 重磅!福建修订操作导则!事关……

  重磅!福建修订操作导则!事关……

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1721826 [url] => /a/10001/202003/3e167e4d66402d9615092745ff5e5957.jpeg ) [description] => 注意!明日起这些人暂停入境! [recommend] => 0 [published] => 1585287933 [sort] => 0 [title] => 注意!明日起这些人暂停入境! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/151358.html [tags] => Array ( [0] => 入境 [1] => 免签 [2] => 签证 [3] => 外国人 [4] => 中方 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 6116 [1] => 39987 [2] => 24348 [3] => 754 [4] => 11468 [5] => 7136 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1721826 [url] => /a/10001/202003/3e167e4d66402d9615092745ff5e5957.jpeg ) ) [id] => 151358 [tran_published] => 03-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 523 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 523 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 入境 [1] => 免签 [2] => 签证 [3] => 外国人 [4] => 中方 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 注意!明日起这些人暂停入境!

  注意!明日起这些人暂停入境!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1711108 [url] => /a/10001/202003/1a199aa878cd5c787ed06a171c255c61.jpeg ) [description] => 紧急提醒!福州今天有强降雨!寒潮要来了! [recommend] => 0 [published] => 1585287830 [sort] => 0 [title] => 紧急提醒!福州今天有强降雨!寒潮要来了! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/151356.html [tags] => Array ( [0] => 防汛 [1] => 强降雨 [2] => 28 [3] => 27 [4] => 应急 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 885 [1] => 39987 [2] => 54825 [3] => 51318 [4] => 51522 [5] => 891 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1711108 [url] => /a/10001/202003/1a199aa878cd5c787ed06a171c255c61.jpeg ) ) [id] => 151356 [tran_published] => 03-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 防汛 [1] => 强降雨 [2] => 28 [3] => 27 [4] => 应急 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 紧急提醒!福州今天有强降雨!寒潮要来了!

  紧急提醒!福州今天有强降雨!寒潮要来了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1720372 [url] => /a/10001/202003/83f74de18046273d5747efedd79d3911.jpeg ) [description] => 4月7日高三先开学!福建部署分批错时开学工作 [recommend] => 0 [published] => 1585212393 [sort] => 0 [title] => 4月7日高三先开学!福建部署分批错时开学工作 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/151252.html [tags] => Array ( [0] => 开学 [1] => 年级 [2] => 2020 [3] => 二年级 [4] => 高三 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1372 [1] => 39987 [2] => 44387 [3] => 52622 [4] => 91458 [5] => 47449 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1720372 [url] => /a/10001/202003/83f74de18046273d5747efedd79d3911.jpeg ) ) [id] => 151252 [tran_published] => 03-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 450 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 450 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 开学 [1] => 年级 [2] => 2020 [3] => 二年级 [4] => 高三 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 4月7日高三先开学!福建部署分批错时开学工作

  4月7日高三先开学!福建部署分批错时开学工作

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1720364 [url] => /a/10001/202003/12af968e9813cf8ec5c8f943f2dda735.jpeg ) [description] => 快看!申请缓缴社会保险费,这样做! [recommend] => 0 [published] => 1585212256 [sort] => 0 [title] => 快看!申请缓缴社会保险费,这样做! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/151250.html [tags] => Array ( [0] => 缓缴 [1] => 参保 [2] => 申请 [3] => 单位 [4] => 审核 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 148062 [2] => 1540 [3] => 5397 [4] => 4308 [5] => 22790 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1720364 [url] => /a/10001/202003/12af968e9813cf8ec5c8f943f2dda735.jpeg ) ) [id] => 151250 [tran_published] => 03-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 454 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 454 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 缓缴 [1] => 参保 [2] => 申请 [3] => 单位 [4] => 审核 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 快看!申请缓缴社会保险费,这样做!

  快看!申请缓缴社会保险费,这样做!