Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 435984 [url] => /a/10001/201811/b4179237165df53e72d4d58d739737c8.png ) [description] => 这些被叫作“星星的孩子”的自闭症患者,犹如天上的星星,一人一个世界,独自闪烁。 [recommend] => 0 [published] => 1542540298 [sort] => 0 [title] => 所有人都是宇宙的星辰,“攀讲来了”走近“星星的孩子” [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/48597.html [tags] => Array ( [0] => 现场 [1] => 自闭症 [2] => 表演 [3] => 星星 [4] => 活动 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 8174 [1] => 39987 [2] => 13805 [3] => 6037 [4] => 53294 [5] => 3501 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165,249, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 435984 [url] => /a/10001/201811/b4179237165df53e72d4d58d739737c8.png ) ) [id] => 48597 [pv] => 508 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [tran_published] => 6小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 508 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 现场 [1] => 自闭症 [2] => 表演 [3] => 星星 [4] => 活动 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 所有人都是宇宙的星辰,“攀讲来了”走近“星星的孩子”

  这些被叫作“星星的孩子”的自闭症患者,犹如天上的星星,一人一个世界,独自闪烁。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 435018 [url] => /a/10001/201811/5f832acb427715e1a2b303ad1d1e3afd.jpeg ) [description] => 新思想“飞入寻常百姓家” [recommend] => 0 [published] => 1542510110 [sort] => 0 [title] => 第二场!《福州,听我说》走进金洲社区 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/48516.html [tags] => Array ( [0] => 宣讲 [1] => 社区 [2] => 我说 [3] => 福州市 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4777 [1] => 39987 [2] => 1059 [3] => 53149 [4] => 1261 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 435018 [url] => /a/10001/201811/5f832acb427715e1a2b303ad1d1e3afd.jpeg ) ) [id] => 48516 [pv] => 544 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 544 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 宣讲 [1] => 社区 [2] => 我说 [3] => 福州市 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 第二场!《福州,听我说》走进金洲社区

  新思想“飞入寻常百姓家”

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 430788 [url] => /a/10001/201811/3088c77ba120bc65b01e7e42c086a832.jpeg ) [description] => 让相亲改变生活 [recommend] => 0 [published] => 1542370324 [sort] => 0 [title] => 《幸福红娘帮》迎双十一(下)提要 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/48291.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165,252, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 430788 [url] => /a/10001/201811/3088c77ba120bc65b01e7e42c086a832.jpeg ) ) [id] => 48291 [pv] => 382 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 11-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 382 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 《幸福红娘帮》迎双十一(下)提要

  让相亲改变生活

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 430785 [url] => /a/10001/201811/c108a43a7b992c1640691f75c7d8403c.png ) [description] => 近日,福州乌山白猴洞圣迹,迎来了100多名台湾信众,他们专门到此参加朝山敬拜文化交流活动 [recommend] => 0 [published] => 1542370155 [sort] => 0 [title] => 一个台湾学生,发现了一个圣迹,引来海峡两岸一场文化交流活动 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/48288.html [tags] => Array ( [0] => 白猴 [1] => 信众 [2] => 乌山 [3] => 福州 [4] => 台湾 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 74976 [2] => 74979 [3] => 23156 [4] => 763 [5] => 1193 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 430785 [url] => /a/10001/201811/c108a43a7b992c1640691f75c7d8403c.png ) ) [id] => 48288 [pv] => 495 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 11-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 495 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 白猴 [1] => 信众 [2] => 乌山 [3] => 福州 [4] => 台湾 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 一个台湾学生,发现了一个圣迹,引来海峡两岸一场文化交流活动

  近日,福州乌山白猴洞圣迹,迎来了100多名台湾信众,他们专门到此参加朝山敬拜文化交流活动

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 429381 [url] => /a/10001/201811/978fd90b9f629042569e661741e74339.jpeg ) [description] => 树叶、名片、塑料皮、铝皮……他都能奏出美妙乐曲! [recommend] => 0 [published] => 1542360862 [sort] => 0 [title] => 神奇!一片树叶,演奏美妙旋律,吹响美好生活! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/48210.html [tags] => Array ( [0] => 树叶 [1] => 责编 [2] => 唐江锋 [3] => 悠然自得 [4] => 吹出 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 41739 [1] => 48124 [2] => 50039 [3] => 74901 [4] => 65316 [5] => 74904 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 429381 [url] => /a/10001/201811/978fd90b9f629042569e661741e74339.jpeg ) ) [id] => 48210 [pv] => 599 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [tran_published] => 11-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 599 [author] => Array ( [0] => 攀讲 ) [content_terms] => Array ( [1] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 树叶 [1] => 责编 [2] => 唐江锋 [3] => 悠然自得 [4] => 吹出 ) ) [source] => ) 1
 • 神奇!一片树叶,演奏美妙旋律,吹响美好生活!

  树叶、名片、塑料皮、铝皮……他都能奏出美妙乐曲!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 422349 [url] => /a/10001/201811/5016ccc98fb17166e47f12684ae95586.jpeg ) [description] => 第31个“世界艾滋病日”,让我们一起行动起来 [recommend] => 0 [published] => 1542193668 [sort] => 0 [title] => 主动检测 知艾防艾!首届校际艾滋病防治知识竞赛来了 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/47766.html [tags] => Array ( [0] => 答题 [1] => 艾滋病 [2] => 校际 [3] => 防艾 [4] => 知识 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 8912 [1] => 39987 [2] => 9018 [3] => 74472 [4] => 25281 [5] => 4358 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 422349 [url] => /a/10001/201811/5016ccc98fb17166e47f12684ae95586.jpeg ) ) [id] => 47766 [pv] => 440 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 11-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 440 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 答题 [1] => 艾滋病 [2] => 校际 [3] => 防艾 [4] => 知识 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 主动检测 知艾防艾!首届校际艾滋病防治知识竞赛来了

  第31个“世界艾滋病日”,让我们一起行动起来

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 418461 [url] => /a/10001/201811/d5ae628e545ac7f8024702ce43dcafea.png ) [description] => “炉边厝”它既是厝又是寨,是合院围屋与堡寨结构相结合的建筑,为第三次全国文物普查新发现不可移动文物 [recommend] => 0 [published] => 1542108330 [sort] => 0 [title] => 罕见!深山古民居 竟有水产物雕刻 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/47565.html [tags] => Array ( [0] => 炉边 [1] => 雕刻 [2] => 樟洋村 [3] => 闽清县 [4] => 闽清 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 74259 [2] => 2031 [3] => 73410 [4] => 843 [5] => 185 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 418461 [url] => /a/10001/201811/d5ae628e545ac7f8024702ce43dcafea.png ) ) [id] => 47565 [pv] => 435 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 11-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 435 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 炉边 [1] => 雕刻 [2] => 樟洋村 [3] => 闽清县 [4] => 闽清 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 罕见!深山古民居 竟有水产物雕刻

  “炉边厝”它既是厝又是寨,是合院围屋与堡寨结构相结合的建筑,为第三次全国文物普查新发现不可移动文物

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 418074 [url] => /a/10001/201811/d15dc54863c982b0cbf29daea8cb5dd3.jpeg ) [description] => 很多人都有过抽筋的经历,那么晚上经常抽筋是不是缺钙呢? [recommend] => 0 [published] => 1542106547 [sort] => 0 [title] => 晚上腿抽筋就是缺钙?那可不一定! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/47529.html [tags] => Array ( [0] => 抽筋 [1] => 痉挛 [2] => 肌肉 [3] => 腿抽筋 [4] => 缺钙 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 50878 [2] => 74241 [3] => 20356 [4] => 74244 [5] => 33484 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9,163, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 418074 [url] => /a/10001/201811/d15dc54863c982b0cbf29daea8cb5dd3.jpeg ) ) [id] => 47529 [pv] => 479 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 11-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 479 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 抽筋 [1] => 痉挛 [2] => 肌肉 [3] => 腿抽筋 [4] => 缺钙 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 晚上腿抽筋就是缺钙?那可不一定!

  很多人都有过抽筋的经历,那么晚上经常抽筋是不是缺钙呢?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 417984 [url] => /a/10001/201811/72e6f40534b86a9760b9480eda164d95.jpeg ) [description] => 8个榜样,拨动着、震憾着我们的初心 [recommend] => 0 [published] => 1542106405 [sort] => 0 [title] => 感动!快来观看《榜样3》,感受榜样的力量! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/47517.html [tags] => Array ( [0] => 榜样 [1] => 牢记 [2] => 使命 [3] => 初心 [4] => 事迹 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 9362 [1] => 39987 [2] => 16767 [3] => 74220 [4] => 13506 [5] => 74223 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 417984 [url] => /a/10001/201811/72e6f40534b86a9760b9480eda164d95.jpeg ) ) [id] => 47517 [pv] => 481 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 11-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 481 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 榜样 [1] => 牢记 [2] => 使命 [3] => 初心 [4] => 事迹 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 感动!快来观看《榜样3》,感受榜样的力量!

  8个榜样,拨动着、震憾着我们的初心

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 414495 [url] => /a/10001/201811/6a39529baec079610666c7079d667131.jpeg ) [description] => 第19届新福州人歌手大赛晋级赛完美收官 [recommend] => 0 [published] => 1542015738 [sort] => 0 [title] => 定了!33名选手通过晋级赛进入新福州人歌手赛半决赛 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/47280.html [tags] => Array ( [0] => 选手 [1] => 晋级 [2] => 福州人 [3] => 歌手 [4] => 大赛 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2166 [1] => 21548 [2] => 18215 [3] => 16882 [4] => 8413 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 414495 [url] => /a/10001/201811/6a39529baec079610666c7079d667131.jpeg ) ) [id] => 47280 [pv] => 407 [virtual_pv] => 391 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 407 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 选手 [1] => 晋级 [2] => 福州人 [3] => 歌手 [4] => 大赛 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 定了!33名选手通过晋级赛进入新福州人歌手赛半决赛

  第19届新福州人歌手大赛晋级赛完美收官

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 414399 [url] => /a/10001/201811/cf83ef39d81ee6eac6a658bfad06f9f2.png ) [description] => 网购如何不被“坑”? [recommend] => 0 [published] => 1542015216 [sort] => 0 [title] => 又是一年剁手时,这份双十一防骗指南请收好 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/47277.html [tags] => Array ( [0] => 优惠券 [1] => 网购 [2] => 消费者 [3] => 11 [4] => 红包 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 17041 [1] => 39987 [2] => 15403 [3] => 17736 [4] => 27 [5] => 2072 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 414399 [url] => /a/10001/201811/cf83ef39d81ee6eac6a658bfad06f9f2.png ) ) [id] => 47277 [pv] => 481 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 481 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 优惠券 [1] => 网购 [2] => 消费者 [3] => 11 [4] => 红包 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 又是一年剁手时,这份双十一防骗指南请收好

  网购如何不被“坑”?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 414333 [url] => /a/10001/201811/2e268658fe14026c2f831559c1ac444b.jpeg ) [description] => 脑卒中,即脑血管病,也就是我们所熟知的“中风”。 [recommend] => 0 [published] => 1542014973 [sort] => 0 [title] => 脑卒中有8个危险因素 早期识别很重要 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/47271.html [tags] => Array ( [0] => 脑卒中 [1] => 葛根 [2] => 预防 [3] => 叶酸 [4] => 脑血管 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 10758 [1] => 39987 [2] => 73956 [3] => 1053 [4] => 18352 [5] => 32911 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9,163, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 414333 [url] => /a/10001/201811/2e268658fe14026c2f831559c1ac444b.jpeg ) ) [id] => 47271 [pv] => 412 [virtual_pv] => 402 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 412 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 脑卒中 [1] => 葛根 [2] => 预防 [3] => 叶酸 [4] => 脑血管 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 脑卒中有8个危险因素 早期识别很重要

  脑卒中,即脑血管病,也就是我们所熟知的“中风”。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 414285 [url] => /a/10001/201811/b69a003b001a9838aaf5ce82564f6a18.jpeg ) [description] => “缘来在这里”单身品酒联谊会 [recommend] => 0 [published] => 1542014783 [sort] => 0 [title] => 《幸福红娘帮》迎“双十一”特别节目:“缘来在这里”单身品酒联谊会 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/47265.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,252,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 414285 [url] => /a/10001/201811/b69a003b001a9838aaf5ce82564f6a18.jpeg ) ) [id] => 47265 [pv] => 446 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 446 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 413349 [url] => /a/10001/201811/4fe75be352be9d737d2016b28dd71ddd.jpeg ) [description] => 新思想“飞入寻常百姓家” [recommend] => 0 [published] => 1541996618 [sort] => 0 [title] => 《福州,听我说》进社区,开启解读“幸福密码”第一站! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/47181.html [tags] => Array ( [0] => 宣讲 [1] => 福州 [2] => 五一广场 [3] => 我说 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4777 [1] => 41739 [2] => 763 [3] => 3777 [4] => 53149 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 413349 [url] => /a/10001/201811/4fe75be352be9d737d2016b28dd71ddd.jpeg ) ) [id] => 47181 [pv] => 422 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 11-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 422 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 宣讲 [1] => 福州 [2] => 五一广场 [3] => 我说 [4] => 福州市 ) [1] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( [0] => 攀讲 ) [source] => ) 1
 • 《福州,听我说》进社区,开启解读“幸福密码”第一站!

  新思想“飞入寻常百姓家”

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 403485 [url] => /a/10001/201811/4df7d7cf58d93fdede5b9f361224ebcb.jpeg ) [description] => 迎双11提要 [recommend] => 0 [published] => 1541754873 [sort] => 0 [title] => 《幸福红娘帮》迎双11提要 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/46683.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,252, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 403485 [url] => /a/10001/201811/4df7d7cf58d93fdede5b9f361224ebcb.jpeg ) ) [id] => 46683 [pv] => 492 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 11-09 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 492 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 《幸福红娘帮》迎双11提要

  迎双11提要