Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1931326 [url] => /a/thumb/10001/202102/e264f0c3c27f5a9bbad5291fb9dc389d.png@w922_h519.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1614511048 [sort] => 0 [title] => 这家老字号 洋溢着浓浓“老福州味” [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/184004.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1931326 [url] => /a/thumb/10001/202102/e264f0c3c27f5a9bbad5291fb9dc389d.png@w922_h519.png ) ) [id] => 184004 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 475 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 475 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1931310 [url] => /a/10001/202102/e17004933c29646fe7d4b70af64ebd41.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1614510995 [sort] => 0 [title] => 【2021.2.28】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/184002.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1931310 [url] => /a/10001/202102/e17004933c29646fe7d4b70af64ebd41.png ) ) [id] => 184002 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 419 [virtual_pv] => 406 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 419 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1931328 [url] => /a/thumb/10001/202102/57884c78b91864e6cb3dbfc94d414c9a.png@w929_h523.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1614510938 [sort] => 0 [title] => 文化志愿者“艺”起行动 传播非遗文化 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/183998.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,197,199,1548,1554, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1931328 [url] => /a/thumb/10001/202102/57884c78b91864e6cb3dbfc94d414c9a.png@w929_h523.png ) ) [id] => 183998 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 408 [virtual_pv] => 407 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 408 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1931314 [url] => /a/thumb/10001/202102/737eec0543366aa6690a94f7c2b0c64b.png@w926_h521.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1614510924 [sort] => 0 [title] => “福榕500”优秀青年人才交流活动举行 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/183990.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1431,1485, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1931314 [url] => /a/thumb/10001/202102/737eec0543366aa6690a94f7c2b0c64b.png@w926_h521.png ) ) [id] => 183990 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 398 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 398 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1931318 [url] => /a/thumb/10001/202102/d3c66b3c3f1c4bbe2a05f1c0c1251416.png@w924_h520.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1614510917 [sort] => 0 [title] => 鼓山惠民商业广场地下停车场明起对外开放 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/183988.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,2108,2112, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1931318 [url] => /a/thumb/10001/202102/d3c66b3c3f1c4bbe2a05f1c0c1251416.png@w924_h520.png ) ) [id] => 183988 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 442 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 442 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1931322 [url] => /a/thumb/10001/202102/c249def043ac6fc4482bd4d65620c86e.png@w922_h519.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1614510843 [sort] => 0 [title] => 连江最大的农村小学建成投用 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/183994.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,2108,2112, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1931322 [url] => /a/thumb/10001/202102/c249def043ac6fc4482bd4d65620c86e.png@w922_h519.png ) ) [id] => 183994 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 478 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 478 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1931312 [url] => /a/thumb/10001/202102/b123ebec3d16511e3f39819645c250e3.png@w928_h522.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1614510824 [sort] => 0 [title] => 冶山历史风貌区保护修复安置房项目开工 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/183986.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1548,1554, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1931312 [url] => /a/thumb/10001/202102/b123ebec3d16511e3f39819645c250e3.png@w928_h522.png ) ) [id] => 183986 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 387 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 387 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1931316 [url] => /a/thumb/10001/202102/bd61bac545528bdc6981bf90ac1a6c4e.png@w926_h521.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1614510816 [sort] => 0 [title] => 全面实施乡村振兴战略 闽侯侯官村:千年古村 再续芳华 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/183984.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1931316 [url] => /a/thumb/10001/202102/bd61bac545528bdc6981bf90ac1a6c4e.png@w926_h521.png ) ) [id] => 183984 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 464 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 464 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1931292 [url] => /a/thumb/10001/202102/549ea2e118db83466937dad7a1a35895.png@w928_h522.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1614510319 [sort] => 0 [title] => 【2021.2.28】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/183980.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1931292 [url] => /a/thumb/10001/202102/549ea2e118db83466937dad7a1a35895.png@w928_h522.png ) ) [id] => 183980 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 403 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 403 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1931282 [url] => /a/thumb/10001/202102/14413dbadd537951d6c966c2f6950ea5.png@w928_h522.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1614510224 [sort] => 0 [title] => 小学一二年级不布置书面家庭作业 你怎么看? [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/183978.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1931282 [url] => /a/thumb/10001/202102/14413dbadd537951d6c966c2f6950ea5.png@w928_h522.png ) ) [id] => 183978 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 924 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 39 [digg] => 0 [all_pv] => 924 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1931290 [url] => /a/thumb/10001/202102/45886d658729021ca0d8109fc7910d77.png@w926_h521.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1614509919 [sort] => 0 [title] => 记者帮你忙丨民房接连两次离奇起火 意外还是人为? [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/183976.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1931290 [url] => /a/thumb/10001/202102/45886d658729021ca0d8109fc7910d77.png@w926_h521.png ) ) [id] => 183976 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 466 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 466 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1931284 [url] => /a/thumb/10001/202102/4939bb7b259b1f7b5184115d3e53110f.png@w928_h522.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1614509907 [sort] => 0 [title] => 交通安全宣传 走进高速服务区 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/183974.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1931284 [url] => /a/thumb/10001/202102/4939bb7b259b1f7b5184115d3e53110f.png@w928_h522.png ) ) [id] => 183974 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 472 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 472 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1931288 [url] => /a/thumb/10001/202102/2738f8ff65a64f10a21e029ac2476dfa.png@w924_h520.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1614509891 [sort] => 0 [title] => 记者帮你忙丨小区住宅改建成“群居”民宿?一朝失火吓坏居民 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/183972.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1931288 [url] => /a/thumb/10001/202102/2738f8ff65a64f10a21e029ac2476dfa.png@w924_h520.png ) ) [id] => 183972 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 428 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 428 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1930934 [url] => /a/10001/202102/c7be26283520bbe85aab68b818bd72d7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1614427582 [sort] => 0 [title] => 福州市人大常委会批准任免名单 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/183900.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1930934 [url] => /a/10001/202102/c7be26283520bbe85aab68b818bd72d7.jpeg ) ) [id] => 183900 [tran_published] => 02-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1930930 [url] => /a/10001/202102/ca68f1157c59a18a02bef4de46b0365a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1614427492 [sort] => 0 [title] => 福州市人大常委会任免名单 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/183896.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1930930 [url] => /a/10001/202102/ca68f1157c59a18a02bef4de46b0365a.jpeg ) ) [id] => 183896 [tran_published] => 02-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 470 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 470 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1