Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606460 [url] => /a/10001/202001/f5b705af8bd2046f422ed718071165b0.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580039656 [sort] => 0 [title] => 人社部门:节后两场大型现场招聘会取消 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/143724.html [tags] => Array ( [0] => 招聘 [1] => 福州 [2] => 求职 [3] => 原定 [4] => 人事 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 3257 [2] => 763 [3] => 12574 [4] => 144590 [5] => 51612 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606460 [url] => /a/10001/202001/f5b705af8bd2046f422ed718071165b0.png ) ) [id] => 143724 [tran_published] => 42分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 492 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 492 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 招聘 [1] => 福州 [2] => 求职 [3] => 原定 [4] => 人事 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606412 [url] => /a/10001/202001/1d1852dc0a6633e5584b317e2831eb09.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580036398 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.26】福州新闻 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/143718.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606412 [url] => /a/10001/202001/1d1852dc0a6633e5584b317e2831eb09.png ) ) [id] => 143718 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 421 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 421 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606456 [url] => /a/10001/202001/11640896d7a607e1ad9df30f40cbef54.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580036320 [sort] => 0 [title] => 未来几天 福州气温持续走低 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/143716.html [tags] => Array ( [0] => 10 [1] => 明天 [2] => 最低气温 [3] => 渐收 [4] => 添衣 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50289 [1] => 127971 [2] => 5392 [3] => 14507 [4] => 144584 [5] => 144586 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606456 [url] => /a/10001/202001/11640896d7a607e1ad9df30f40cbef54.png ) ) [id] => 143716 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 413 [virtual_pv] => 406 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 413 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 10 [1] => 明天 [2] => 最低气温 [3] => 渐收 [4] => 添衣 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606448 [url] => /a/10001/202001/87f20e026a64fe3c7c2a86cbe2aa1c4a.png ) [description] => 福州新闻编辑 [recommend] => 0 [published] => 1580036218 [sort] => 0 [title] => 福州安排飞机洒消毒药水防控疫情?官方回应:消息不实 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/143714.html [tags] => Array ( [0] => 消毒 [1] => 喷洒 [2] => 消毒药水 [3] => 消毒水 [4] => 飞机 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 2925 [2] => 53593 [3] => 144526 [4] => 101994 [5] => 5841 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606448 [url] => /a/10001/202001/87f20e026a64fe3c7c2a86cbe2aa1c4a.png ) ) [id] => 143714 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 484 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 484 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 消毒 [1] => 喷洒 [2] => 消毒药水 [3] => 消毒水 [4] => 飞机 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606444 [url] => /a/10001/202001/2a821758d17a937657eb7b342bf1308e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580036167 [sort] => 0 [title] => 福州市市民服务中心春节假期暂停服务 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/143712.html [tags] => Array ( [0] => 我市 [1] => 市民 [2] => 另行通知 [3] => 冠状病毒 [4] => 30 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 55 [1] => 2669 [2] => 1383 [3] => 144468 [4] => 143136 [5] => 49860 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606444 [url] => /a/10001/202001/2a821758d17a937657eb7b342bf1308e.png ) ) [id] => 143712 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 449 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 449 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 我市 [1] => 市民 [2] => 另行通知 [3] => 冠状病毒 [4] => 30 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606424 [url] => /a/10001/202001/98c196995f4b875b21ce733d4884ba58.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580035977 [sort] => 0 [title] => 福州侨界踊跃支援家乡抗击疫情 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/143710.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606424 [url] => /a/10001/202001/98c196995f4b875b21ce733d4884ba58.png ) ) [id] => 143710 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 780 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 53 [digg] => 0 [all_pv] => 780 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606440 [url] => /a/10001/202001/a75b6d14ffbe2a9c47605ea9b3cdf61c.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580035930 [sort] => 0 [title] => 我市企业加紧防疫物资生产 保障市场供应 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/143706.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606440 [url] => /a/10001/202001/a75b6d14ffbe2a9c47605ea9b3cdf61c.png ) ) [id] => 143706 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606436 [url] => /a/10001/202001/8bb5deb7729acd31b1c15d0abe530b69.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580035877 [sort] => 0 [title] => 全市民生物资市场经营秩序稳控会议召开 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/143704.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606436 [url] => /a/10001/202001/8bb5deb7729acd31b1c15d0abe530b69.png ) ) [id] => 143704 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 397 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 397 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606428 [url] => /a/10001/202001/c0cccbb05ef9a54f17b233884271c2e9.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580035807 [sort] => 0 [title] => 福州肺科医院:启用负压隔离病房 全力做好救治工作 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/143702.html [tags] => Array ( [0] => 隔离病房 [1] => 救治 [2] => 肺科 [3] => 负压 [4] => 医院 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 144580 [2] => 23550 [3] => 32773 [4] => 144582 [5] => 2398 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606428 [url] => /a/10001/202001/c0cccbb05ef9a54f17b233884271c2e9.png ) ) [id] => 143702 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 473 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 473 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 隔离病房 [1] => 救治 [2] => 肺科 [3] => 负压 [4] => 医院 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606432 [url] => /a/10001/202001/75c0267e9806a3cedf22887a07a766db.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580035728 [sort] => 0 [title] => 福州市新型冠状病毒感染肺炎防控工作一线指挥部发布公告 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/143700.html [tags] => Array ( [0] => 冠状病毒 [1] => 福州市 [2] => 肺炎 [3] => 防控 [4] => 指挥部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 [1] => 143136 [2] => 1261 [3] => 20784 [4] => 15387 [5] => 5467 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606432 [url] => /a/10001/202001/75c0267e9806a3cedf22887a07a766db.png ) ) [id] => 143700 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 486 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 486 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) [2] => Array ( [0] => 冠状病毒 [1] => 福州市 [2] => 肺炎 [3] => 防控 [4] => 指挥部 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606416 [url] => /a/10001/202001/941133d186cf4fc59b232375d2ec8ce5.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580035665 [sort] => 0 [title] => 王宁尤猛军主持召开市防控工作指挥部会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和省委常委会扩大会议精神 深入研究部署我市疫情防控工作 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/143698.html [tags] => Array ( [0] => 会议 [1] => 省委 [2] => 26 [3] => 尤猛军 [4] => 王宁 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 888 [1] => 2669 [2] => 1249 [3] => 50312 [4] => 240 [5] => 36 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,15,10,8,11,17,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606416 [url] => /a/10001/202001/941133d186cf4fc59b232375d2ec8ce5.png ) ) [id] => 143698 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 374 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 374 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 会议 [1] => 省委 [2] => 26 [3] => 尤猛军 [4] => 王宁 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606264 [url] => /a/10001/202001/995b26efebd5b05f6b7970d08b0b0b5b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580014035 [sort] => 0 [title] => 关注丨团圆中国年 共享农家乐 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/143662.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606264 [url] => /a/10001/202001/995b26efebd5b05f6b7970d08b0b0b5b.png ) ) [id] => 143662 [tran_published] => 7小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 848 [virtual_pv] => 406 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 51 [digg] => 0 [all_pv] => 848 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606238 [url] => /a/10001/202001/813f2f06b9be1dfedaf2cebbfe8e4ae7.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580009788 [sort] => 0 [title] => 我市各大商超春节不打烊 货足价稳保供应 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/143656.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606238 [url] => /a/10001/202001/813f2f06b9be1dfedaf2cebbfe8e4ae7.png ) ) [id] => 143656 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 386 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 386 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606234 [url] => /a/10001/202001/71ea46417bcfa45834e43342485695b6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580009740 [sort] => 0 [title] => 百姓话题 奋斗创造历史 实干成就未来 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/143654.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,1676,1680,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606234 [url] => /a/10001/202001/71ea46417bcfa45834e43342485695b6.png ) ) [id] => 143654 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 415 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 415 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606230 [url] => /a/10001/202001/5554ab80ba989e6b0740d9b62f90c138.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580009616 [sort] => 0 [title] => 我市市场监管部门加强执法检查 做好疫情防控工作 [url] => http://www.zohi.tv/spdb/p/143650.html [tags] => Array ( [0] => 执法检查 [1] => 防控 [2] => 我市 [3] => 监管部门 [4] => 做好 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1175 [1] => 2669 [2] => 15387 [3] => 55 [4] => 19787 [5] => 925 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606230 [url] => /a/10001/202001/5554ab80ba989e6b0740d9b62f90c138.png ) ) [id] => 143650 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 535 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 535 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 执法检查 [1] => 防控 [2] => 我市 [3] => 监管部门 [4] => 做好 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1