Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 327486 [url] => /a/10001/201810/a6fbb5acb0c834d4e47591ce0369f346.png ) [description] => 【2018.10.15】《新闻110》 [recommend] => 0 [published] => 1539602057 [sort] => 0 [title] => 【2018.10.15】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/40911.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 327486 [url] => /a/10001/201810/a6fbb5acb0c834d4e47591ce0369f346.png ) ) [id] => 40911 [pv] => 533 [virtual_pv] => 402 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 1 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 533 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【2018.10.15】《新闻110》

  【2018.10.15】《新闻110》

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 327582 [url] => /a/10001/201810/6afb855d77c1ed652d9a36b9aa8a8604.png ) [description] => 如果您收到"您已成为中国锦鲤"的信息或链接,可要小心了。 [recommend] => 0 [published] => 1539601460 [sort] => 0 [title] => 您还在转发"锦鲤"吗?小心泄露个人隐私 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/40908.html [tags] => Array ( [0] => 锦鲤 [1] => 个人信息 [2] => 泄露 [3] => 信息 [4] => 转发 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 67515 [2] => 6283 [3] => 22553 [4] => 3261 [5] => 18425 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 327582 [url] => /a/10001/201810/6afb855d77c1ed652d9a36b9aa8a8604.png ) ) [id] => 40908 [pv] => 505 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 505 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 锦鲤 [1] => 个人信息 [2] => 泄露 [3] => 信息 [4] => 转发 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 您还在转发"锦鲤"吗?小心泄露个人隐私

  如果您收到"您已成为中国锦鲤"的信息或链接,可要小心了。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 327030 [url] => /a/10001/201810/93b588d49ce8df692e802d842c9214da.jpeg ) [description] => 《法眼》 [recommend] => 0 [published] => 1539601433 [sort] => 0 [title] => 【2018.10.15】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/40905.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 327030 [url] => /a/10001/201810/93b588d49ce8df692e802d842c9214da.jpeg ) ) [id] => 40905 [pv] => 386 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 386 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【2018.10.15】《法眼》

  【2018.10.15】《法眼》

  《法眼》

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 327354 [url] => /a/10001/201810/63939decb2575ecc7d1452eaa257a597.jpeg ) [description] => 整个(管制)范围的话是从鼓山隧道一直到温福铁路高架桥。本次爆破4个时段,我们已经在附近所有路口安排有专人值守,进行交通管制,并且已经张贴施工公告,希望这四个时段附近所有村民、地方车辆按照我们交通管制需要进行绕行或避让。 [recommend] => 0 [published] => 1539601296 [sort] => 0 [title] => 重要提醒!福州这几个地方将交通管制 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/40899.html [tags] => Array ( [0] => 交通管制 [1] => 点到 [2] => 杭路 [3] => 10 [4] => 洋里 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 18394 [2] => 51610 [3] => 30180 [4] => 50289 [5] => 17286 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 327354 [url] => /a/10001/201810/63939decb2575ecc7d1452eaa257a597.jpeg ) ) [id] => 40899 [pv] => 392 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 392 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 交通管制 [1] => 点到 [2] => 杭路 [3] => 10 [4] => 洋里 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 重要提醒!福州这几个地方将交通管制

  整个(管制)范围的话是从鼓山隧道一直到温福铁路高架桥。本次爆破4个时段,我们已经在附近所有路口安排有专人值守,进行交通管制,并且已经张贴施工公告,希望这四个时段附近所有村民...

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 327099 [url] => /a/10001/201810/7c68699c612f5893feca843297d50589.jpeg ) [description] => 19日,福建省第十六届运动会就要在宁德开幕了,我市网球健儿正抓紧最后的黄金时间,全身心投入训练,力求在省运会上,取得新的突破。 [recommend] => 0 [published] => 1539601075 [sort] => 0 [title] => 全力以赴!福州网球健儿备战省运会 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/40896.html [tags] => Array ( [0] => 连线 [1] => 训练 [2] => 责编 [3] => 省运会 [4] => 舒颖 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 29680 [2] => 15011 [3] => 50039 [4] => 42673 [5] => 67608 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,348, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 327099 [url] => /a/10001/201810/7c68699c612f5893feca843297d50589.jpeg ) ) [id] => 40896 [pv] => 511 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 511 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 连线 [1] => 训练 [2] => 责编 [3] => 省运会 [4] => 舒颖 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 全力以赴!福州网球健儿备战省运会

  19日,福建省第十六届运动会就要在宁德开幕了,我市网球健儿正抓紧最后的黄金时间,全身心投入训练,力求在省运会上,取得新的突破。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 325239 [url] => /a/thumb/10001/201810/116f10c85da360ed2dccdbdbb34447df.jpeg@w650_h488.jpeg ) [description] => 福建省第十六届运动会即将在宁德开幕,我市游泳健儿正加紧备战,争取在这一金牌"大户"项目中夺得好成绩,为我市增光添彩,一起去训练现场看看。 [recommend] => 0 [published] => 1539513017 [sort] => 0 [title] => "泳"往直前 福州游泳健儿抓紧备战 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/40665.html [tags] => Array ( [0] => 省运会 [1] => 游泳 [2] => 运动员 [3] => 参加 [4] => 成绩 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 42673 [2] => 1040 [3] => 2641 [4] => 60237 [5] => 12983 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 325239 [url] => /a/thumb/10001/201810/116f10c85da360ed2dccdbdbb34447df.jpeg@w650_h488.jpeg ) ) [id] => 40665 [pv] => 2239 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 113 [digg] => 2 [tran_published] => 10-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 2239 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 省运会 [1] => 游泳 [2] => 运动员 [3] => 参加 [4] => 成绩 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • "泳"往直前 福州游泳健儿抓紧备战

  福建省第十六届运动会即将在宁德开幕,我市游泳健儿正加紧备战,争取在这一金牌"大户"项目中夺得好成绩,为我市增光添彩,一起去训练现场看看。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 325326 [url] => /a/thumb/10001/201810/b0dc6fe85217fa20b6377f4401a1e2d3.jpeg@w546_h410.jpeg ) [description] => 曾三喜所负责的路段从金山一直到魁岐,长约30公里。 [recommend] => 0 [published] => 1539512934 [sort] => 0 [title] => 三环快速路上的环卫工:从黑夜到白天 一天清扫30公里 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/40662.html [tags] => Array ( [0] => 曾三喜 [1] => 清理 [2] => 垃圾 [3] => 卫生 [4] => 快速路 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 58215 [2] => 22409 [3] => 144 [4] => 1509 [5] => 40438 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 325326 [url] => /a/thumb/10001/201810/b0dc6fe85217fa20b6377f4401a1e2d3.jpeg@w546_h410.jpeg ) ) [id] => 40662 [pv] => 456 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 10-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 456 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 曾三喜 [1] => 清理 [2] => 垃圾 [3] => 卫生 [4] => 快速路 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 三环快速路上的环卫工:从黑夜到白天 一天清扫30公里

  曾三喜所负责的路段从金山一直到魁岐,长约30公里。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 325314 [url] => /a/thumb/10001/201810/9f7260954cc548dd5c82c8a06db76bf7.jpeg@w536_h402.jpeg ) [description] => 近日,记者从福州市不动产登记和交易中心了解到,目前城区已经有13个不动产登记自助办理点,一些网点还设立在了社区里,市民办理相关业务就更加方便了。 [recommend] => 0 [published] => 1539511908 [sort] => 0 [title] => 13个不动产登记自助办理点全面覆盖五城区 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/40653.html [tags] => Array ( [0] => 自助 [1] => 不动产 [2] => 登记 [3] => 办理 [4] => 交易中心 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 16292 [2] => 6925 [3] => 7924 [4] => 757 [5] => 16711 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 325314 [url] => /a/thumb/10001/201810/9f7260954cc548dd5c82c8a06db76bf7.jpeg@w536_h402.jpeg ) ) [id] => 40653 [pv] => 1143 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 23 [digg] => 0 [tran_published] => 10-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1143 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 自助 [1] => 不动产 [2] => 登记 [3] => 办理 [4] => 交易中心 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 13个不动产登记自助办理点全面覆盖五城区

  近日,记者从福州市不动产登记和交易中心了解到,目前城区已经有13个不动产登记自助办理点,一些网点还设立在了社区里,市民办理相关业务就更加方便了。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 325329 [url] => /a/10001/201810/f483dd8c5b8afc540ac120990c7052e9.JPG ) [description] => 【2018.10.14】《新闻110》 [recommend] => 0 [published] => 1539511523 [sort] => 0 [title] => 【2018.10.14】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/40650.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 325329 [url] => /a/10001/201810/f483dd8c5b8afc540ac120990c7052e9.JPG ) ) [id] => 40650 [pv] => 812 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [tran_published] => 10-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 812 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【2018.10.14】《新闻110》

  【2018.10.14】《新闻110》

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 324039 [url] => /a/10001/201810/acbd49cdadeed1aa627c638c22fb6790.jpeg ) [description] => 近日,福州市儿童公园将对园区环境进行改造提升,2019年元旦,儿童公园将以全新的面貌迎接孩子们的到来。 [recommend] => 0 [published] => 1539429920 [sort] => 0 [title] => 福州市儿童公园:园区改造提升 元旦将以全新面貌亮相 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/40518.html [tags] => Array ( [0] => 儿童公园 [1] => 改造 [2] => 园区 [3] => 极限运动 [4] => 打造 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 4158 [2] => 905 [3] => 1645 [4] => 26763 [5] => 50582 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 324039 [url] => /a/10001/201810/acbd49cdadeed1aa627c638c22fb6790.jpeg ) ) [id] => 40518 [pv] => 484 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 10-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 484 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 儿童公园 [1] => 改造 [2] => 园区 [3] => 极限运动 [4] => 打造 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州市儿童公园:园区改造提升 元旦将以全新面貌亮相

  近日,福州市儿童公园将对园区环境进行改造提升,2019年元旦,儿童公园将以全新的面貌迎接孩子们的到来。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 324036 [url] => /a/10001/201810/b703e42ee00b703b5a0396f531509743.jpeg ) [description] => 今天晚上,大家就能欣赏到蒋雯丽、刘钧主演的话剧《明年彼时》,而过几天,还有波兰波兹南少年合唱团巡回音乐会等国内外精彩演出,赶紧来了解一下。 [recommend] => 0 [published] => 1539429584 [sort] => 0 [title] => 好戏连台!话剧《明年彼时》今晚上演 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/40512.html [tags] => Array ( [0] => 演出 [1] => 音乐会 [2] => 合唱团 [3] => 福州 [4] => 欣赏 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2553 [1] => 3300 [2] => 5377 [3] => 8880 [4] => 763 [5] => 64482 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 324036 [url] => /a/10001/201810/b703e42ee00b703b5a0396f531509743.jpeg ) ) [id] => 40512 [pv] => 442 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 10-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 442 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 演出 [1] => 音乐会 [2] => 合唱团 [3] => 福州 [4] => 欣赏 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • 好戏连台!话剧《明年彼时》今晚上演

  今天晚上,大家就能欣赏到蒋雯丽、刘钧主演的话剧《明年彼时》,而过几天,还有波兰波兹南少年合唱团巡回音乐会等国内外精彩演出,赶紧来了解一下。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 323835 [url] => /a/10001/201810/790d623fdca9db3a58a9785096656c5a.jpeg ) [description] => 今天上午,由共青团福建省委、福建省委人才办指导,林文镜慈善基金会发起的“榕树伙伴计划”第二批“榕树伙伴”名单正式公布,入围的10位年青公益人将得到资金、资源整合、能力提升等全方位的支持,助力公益行业发展。 [recommend] => 0 [published] => 1539429287 [sort] => 0 [title] => 福建公益领袖培养计划 第二批“榕树伙伴”名单出炉 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/40506.html [tags] => Array ( [0] => 榕树 [1] => 公益 [2] => 伙伴 [3] => 福州 [4] => 10 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1550 [1] => 3300 [2] => 1119 [3] => 67182 [4] => 763 [5] => 50289 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 323835 [url] => /a/10001/201810/790d623fdca9db3a58a9785096656c5a.jpeg ) ) [id] => 40506 [pv] => 540 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 10-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 540 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 榕树 [1] => 公益 [2] => 伙伴 [3] => 福州 [4] => 10 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建公益领袖培养计划 第二批“榕树伙伴”名单出炉

  今天上午,由共青团福建省委、福建省委人才办指导,林文镜慈善基金会发起的“榕树伙伴计划”第二批“榕树伙伴”名单正式公布,入围的10位年青公益人将得到资金、资源整合、能力提升等全...

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 323826 [url] => /a/10001/201810/252b42ac39b117baea04af1966d025f1.JPG ) [description] => 【2018.10.13】《新闻110》 [recommend] => 0 [published] => 1539428308 [sort] => 0 [title] => 【2018.10.13】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/40500.html [tags] => Array ( [0] => 【2018.10.13】《新闻110》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 67176 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 323826 [url] => /a/10001/201810/252b42ac39b117baea04af1966d025f1.JPG ) ) [id] => 40500 [pv] => 536 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 10-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 536 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 【2018.10.13】《新闻110》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【2018.10.13】《新闻110》

  【2018.10.13】《新闻110》

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 322308 [url] => /a/10001/201810/705f1dfe96029ee8505c0ce75cff512b.JPG ) [description] => 【2018.10.12】《新闻110》 [recommend] => 0 [published] => 1539343735 [sort] => 0 [title] => 【2018.10.12】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/40338.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 322308 [url] => /a/10001/201810/705f1dfe96029ee8505c0ce75cff512b.JPG ) ) [id] => 40338 [pv] => 588 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [tran_published] => 10-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 588 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【2018.10.12】《新闻110》

  【2018.10.12】《新闻110》

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 322509 [url] => /a/10001/201810/22914f9c944a232bab370f7469031eaf.jpeg ) [description] => 夜间十点,城管真的下班了? [recommend] => 0 [published] => 1539343697 [sort] => 0 [title] => 记者调查:夜间十点 城管真的下班了? [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/40335.html [tags] => Array ( [0] => 市容 [1] => 马尾区 [2] => 十点 [3] => 摊贩 [4] => 夜间 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2049 [1] => 3300 [2] => 205 [3] => 67008 [4] => 23603 [5] => 10185 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 322509 [url] => /a/10001/201810/22914f9c944a232bab370f7469031eaf.jpeg ) ) [id] => 40335 [pv] => 604 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [tran_published] => 10-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 604 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 市容 [1] => 马尾区 [2] => 十点 [3] => 摊贩 [4] => 夜间 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • 记者调查:夜间十点 城管真的下班了?

  夜间十点,城管真的下班了?