Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609592 [url] => /a/10001/202001/fd6e1dc4b85b78d931c099bd6fb79e18.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580211238 [sort] => 0 [title] => 福建医科大学孟超肝胆医院:设立三道方向 做好疫情防控 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/143970.html [tags] => Array ( [0] => 新型冠状病毒感染的肺炎 [1] => 防疫 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 144700 [2] => 144482 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609592 [url] => /a/10001/202001/fd6e1dc4b85b78d931c099bd6fb79e18.jpeg ) ) [id] => 143970 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 429 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 429 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 新型冠状病毒感染的肺炎 [1] => 防疫 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609586 [url] => /a/10001/202001/08f5630d941f005e10aa621e065ec0c1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580211022 [sort] => 0 [title] => 暖心!武汉籍滞留旅客在福州找到“家” [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/143968.html [tags] => Array ( [0] => 市委党校 [1] => 旅客 [2] => 福州 [3] => 武汉 [4] => 安置 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2988 [1] => 3300 [2] => 1314 [3] => 763 [4] => 2061 [5] => 3919 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609586 [url] => /a/10001/202001/08f5630d941f005e10aa621e065ec0c1.jpeg ) ) [id] => 143968 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1235 [virtual_pv] => 430 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 44 [digg] => 0 [all_pv] => 1235 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 市委党校 [1] => 旅客 [2] => 福州 [3] => 武汉 [4] => 安置 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609580 [url] => /a/10001/202001/abc555659a1c97cc4483cf7e0e6ea267.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580210892 [sort] => 0 [title] => 我市开展公共环境卫生整治 确保公共环境安全、卫生、整洁 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/143966.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609580 [url] => /a/10001/202001/abc555659a1c97cc4483cf7e0e6ea267.jpeg ) ) [id] => 143966 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 464 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 464 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609576 [url] => /a/10001/202001/6a913c524d93098bd9de505dc615f572.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580210623 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.28】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/143964.html [tags] => Array ( [0] => 【2020.1.28】《新闻110》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 144698 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609576 [url] => /a/10001/202001/6a913c524d93098bd9de505dc615f572.jpeg ) ) [id] => 143964 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 410 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 410 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 【2020.1.28】《新闻110》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609568 [url] => /a/10001/202001/b4d63065797f632fe94775a79f91a4a2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580210456 [sort] => 0 [title] => 三盛集团捐赠500万元 致敬八闽援鄂医护人员 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/143962.html [tags] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 福建省 [2] => 福建 [3] => 责编 [4] => 500 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 21826 [2] => 3256 [3] => 899 [4] => 50039 [5] => 50472 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1714,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609568 [url] => /a/10001/202001/b4d63065797f632fe94775a79f91a4a2.jpeg ) ) [id] => 143962 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 402 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 402 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 福建省 [2] => 福建 [3] => 责编 [4] => 500 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1608158 [url] => /a/thumb/10001/202001/7e6da8931bbb5bae7f35c8ea4a22a2be.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580123274 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.27】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/143850.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1608158 [url] => /a/thumb/10001/202001/7e6da8931bbb5bae7f35c8ea4a22a2be.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 143850 [tran_published] => 01-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 453 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 453 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1608160 [url] => /a/thumb/10001/202001/206c01d6b2c4805d56be51875a0d6611.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580123262 [sort] => 0 [title] => 出征!福建首批医疗队135名“最美逆行者”驰援武汉 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/143848.html [tags] => Array ( [0] => 医疗队 [1] => 我省 [2] => 湖北 [3] => 责编 [4] => 冠状病毒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 15165 [2] => 3060 [3] => 7583 [4] => 50039 [5] => 143136 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1608160 [url] => /a/thumb/10001/202001/206c01d6b2c4805d56be51875a0d6611.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 143848 [tran_published] => 01-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 453 [virtual_pv] => 383 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 453 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 医疗队 [1] => 我省 [2] => 湖北 [3] => 责编 [4] => 冠状病毒 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1608154 [url] => /a/thumb/10001/202001/6b32d6446e4843d48634a8e856ce95b5.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580123252 [sort] => 0 [title] => 直击医院发热门诊:医护人员坚守一线 筑牢健康防线 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/143846.html [tags] => Array ( [0] => 医护人员 [1] => 门诊 [2] => 福州 [3] => 发热 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 6915 [2] => 4093 [3] => 763 [4] => 3003 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1608154 [url] => /a/thumb/10001/202001/6b32d6446e4843d48634a8e856ce95b5.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 143846 [tran_published] => 01-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 444 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 444 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 医护人员 [1] => 门诊 [2] => 福州 [3] => 发热 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1608162 [url] => /a/thumb/10001/202001/9cdb077772e85fe6263402cb4eb949b6.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580123242 [sort] => 0 [title] => 福州多地多措并举 加强疫情防控 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/143844.html [tags] => Array ( [0] => 医护人员 [1] => 门诊 [2] => 福州 [3] => 发热 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 6915 [2] => 4093 [3] => 763 [4] => 3003 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1608162 [url] => /a/thumb/10001/202001/9cdb077772e85fe6263402cb4eb949b6.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 143844 [tran_published] => 01-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 572 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 572 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 医护人员 [1] => 门诊 [2] => 福州 [3] => 发热 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1608156 [url] => /a/thumb/10001/202001/0c49dd6be5d4d83338a908d48ab72d34.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580123227 [sort] => 0 [title] => 融侨集团捐赠1000万元 共同抗击新型冠状病毒肺炎疫情 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/143842.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1608156 [url] => /a/thumb/10001/202001/0c49dd6be5d4d83338a908d48ab72d34.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 143842 [tran_published] => 01-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 432 [virtual_pv] => 408 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 432 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1608092 [url] => /a/thumb/10001/202001/add26532c13f3877b66a323435ff9979.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580116483 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.26】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/143826.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1608092 [url] => /a/thumb/10001/202001/add26532c13f3877b66a323435ff9979.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 143826 [tran_published] => 01-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 510 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 510 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1608080 [url] => /a/thumb/10001/202001/a7b3c1c2f0b9a801aae3a89cc37da9f7.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580115939 [sort] => 0 [title] => 使用过的口罩该怎么处理?科普来了 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/143820.html [tags] => Array ( [0] => 口罩 [1] => 用过 [2] => 焚烧 [3] => 责编 [4] => 冠状病毒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 29781 [2] => 144638 [3] => 137883 [4] => 50039 [5] => 143136 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1608080 [url] => /a/thumb/10001/202001/a7b3c1c2f0b9a801aae3a89cc37da9f7.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 143820 [tran_published] => 01-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 483 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 483 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 口罩 [1] => 用过 [2] => 焚烧 [3] => 责编 [4] => 冠状病毒 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1608084 [url] => /a/10001/202001/ce2ca506bf032760dc5f64a1aaccdb97.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580115932 [sort] => 0 [title] => 最美逆行者:协和医院援鄂医疗队 明日出发武汉 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/143818.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1608084 [url] => /a/10001/202001/ce2ca506bf032760dc5f64a1aaccdb97.jpg ) ) [id] => 143818 [tran_published] => 01-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 444 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 444 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1608088 [url] => /a/thumb/10001/202001/c37eaea7ac9a463c759c0aed99b7449c.jpg@w958_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580115928 [sort] => 0 [title] => 测量体温戴口罩 超市防护工作不松懈 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/143816.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1608088 [url] => /a/thumb/10001/202001/c37eaea7ac9a463c759c0aed99b7449c.jpg@w958_h538.jpg ) ) [id] => 143816 [tran_published] => 01-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1076 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 32 [digg] => 0 [all_pv] => 1076 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1608082 [url] => /a/thumb/10001/202001/9025d83a8f3c01782c392b11ae026b24.jpg@w957_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580115920 [sort] => 0 [title] => 市市场监管局:严禁哄抬口罩等商品价格 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/143814.html [tags] => Array ( [0] => 药店 [1] => 执法人员 [2] => 抽查 [3] => 责编 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2762 [1] => 3300 [2] => 2533 [3] => 20873 [4] => 50039 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1608082 [url] => /a/thumb/10001/202001/9025d83a8f3c01782c392b11ae026b24.jpg@w957_h538.jpg ) ) [id] => 143814 [tran_published] => 01-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 534 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 534 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 药店 [1] => 执法人员 [2] => 抽查 [3] => 责编 [4] => 110 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1