Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 734991 [url] => /a/10001/201902/345fea5c1052ebd3f6b2f17be179a2bf.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550401546 [sort] => 0 [title] => 4G连线:福清:祈丰年、闹元宵 百余村民舞动"板凳龙" [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/68478.html [tags] => Array ( [0] => 板凳 [1] => 福清 [2] => 龙灯 [3] => 福清市 [4] => 龙高 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 36103 [2] => 750 [3] => 91392 [4] => 1028 [5] => 91395 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 734991 [url] => /a/10001/201902/345fea5c1052ebd3f6b2f17be179a2bf.png ) ) [id] => 68478 [pv] => 489 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 489 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 板凳 [1] => 福清 [2] => 龙灯 [3] => 福清市 [4] => 龙高 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 734976 [url] => /a/10001/201902/4eddbf98a36fa5d21b03076f23efb9a4.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550401419 [sort] => 0 [title] => 新春走基层:夜幕下的光明使者 坚守岗位照亮榕城 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/68475.html [tags] => Array ( [0] => 路灯 [1] => 郑海 [2] => 晋安 [3] => 片区 [4] => 市政工程 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 26298 [2] => 91389 [3] => 1436 [4] => 3609 [5] => 34245 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 734976 [url] => /a/10001/201902/4eddbf98a36fa5d21b03076f23efb9a4.png ) ) [id] => 68475 [pv] => 468 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 468 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 路灯 [1] => 郑海 [2] => 晋安 [3] => 片区 [4] => 市政工程 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 734943 [url] => /a/10001/201902/81a852ef66689418165d9fab8fa00987.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550401393 [sort] => 0 [title] => 2019海峡两岸民俗文化节开幕 “吃喝玩乐”体验闽台文化 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/68472.html [tags] => Array ( [0] => 民俗 [1] => 文化节 [2] => 福州 [3] => 两岸 [4] => 肉燕 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 3749 [2] => 36012 [3] => 763 [4] => 845 [5] => 7866 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 734943 [url] => /a/10001/201902/81a852ef66689418165d9fab8fa00987.jpeg ) ) [id] => 68472 [pv] => 384 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 384 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 民俗 [1] => 文化节 [2] => 福州 [3] => 两岸 [4] => 肉燕 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 734877 [url] => /a/10001/201902/1d03195d069eceddb28193412de004d0.png ) [description] => 【2019.2.17】《新闻110》 [recommend] => 0 [published] => 1550400924 [sort] => 0 [title] => 【2019.2.17】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/68466.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 734877 [url] => /a/10001/201902/1d03195d069eceddb28193412de004d0.png ) ) [id] => 68466 [pv] => 408 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 408 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【2019.2.17】《新闻110》

  【2019.2.17】《新闻110》

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 732459 [url] => /a/10001/201902/27009b40b4b4ba44916022a6f30318f3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550316290 [sort] => 0 [title] => 直播连线迈入"5G"时代 信号传输大提速 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/68322.html [tags] => Array ( [0] => 直播 [1] => 福州 [2] => 带宽 [3] => 设备 [4] => 技术 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 247 [1] => 3300 [2] => 763 [3] => 91272 [4] => 8512 [5] => 271 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 732459 [url] => /a/10001/201902/27009b40b4b4ba44916022a6f30318f3.jpeg ) ) [id] => 68322 [pv] => 423 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 423 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 直播 [1] => 福州 [2] => 带宽 [3] => 设备 [4] => 技术 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 732366 [url] => /a/10001/201902/f670f5ec9bfcf1a56887a5ec8a0ebe25.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550315922 [sort] => 0 [title] => 温泉公园:别致花灯美轮美奂 壮观灯海惹人醉 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/68298.html [tags] => Array ( [0] => 温泉 [1] => 灯组 [2] => 赏灯 [3] => 公园 [4] => 市民 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2101 [1] => 3300 [2] => 34398 [3] => 90909 [4] => 48 [5] => 1383 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 732366 [url] => /a/10001/201902/f670f5ec9bfcf1a56887a5ec8a0ebe25.jpeg ) ) [id] => 68298 [pv] => 432 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 432 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 温泉 [1] => 灯组 [2] => 赏灯 [3] => 公园 [4] => 市民 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 732318 [url] => /a/10001/201902/40bc00293b9f66b06b3c06876f9a60b5.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550315343 [sort] => 0 [title] => 直播连线:舞起骨牌灯 非遗闹元宵 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/68295.html [tags] => Array ( [0] => 镇板 [1] => 骨牌 [2] => 丹阳 [3] => 责编 [4] => 黄岐 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 71799 [2] => 91263 [3] => 24506 [4] => 50039 [5] => 3789 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 732318 [url] => /a/10001/201902/40bc00293b9f66b06b3c06876f9a60b5.jpeg ) ) [id] => 68295 [pv] => 505 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 505 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 镇板 [1] => 骨牌 [2] => 丹阳 [3] => 责编 [4] => 黄岐 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 732300 [url] => /a/10001/201902/e26913f400c6c0ad331199167b77acb4.jpeg ) [description] => 【2019.2.16】《新闻110》 [recommend] => 0 [published] => 1550314904 [sort] => 0 [title] => 【2019.2.16】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/68292.html [tags] => Array ( [0] => 【2019.2.16】《新闻110》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 91260 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 732300 [url] => /a/10001/201902/e26913f400c6c0ad331199167b77acb4.jpeg ) ) [id] => 68292 [pv] => 538 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 538 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 【2019.2.16】《新闻110》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【2019.2.16】《新闻110》

  【2019.2.16】《新闻110》

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 732291 [url] => /a/10001/201902/1b40a13093796e5f0124d94bd600921c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550314699 [sort] => 0 [title] => 点赞!打车误支付6700元 的哥主动寻找乘客 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/68286.html [tags] => Array ( [0] => 乘客 [1] => 出租车 [2] => 段小华 [3] => 微信 [4] => 司机 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1409 [1] => 3300 [2] => 968 [3] => 91257 [4] => 2477 [5] => 970 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 732291 [url] => /a/10001/201902/1b40a13093796e5f0124d94bd600921c.jpeg ) ) [id] => 68286 [pv] => 424 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 02-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 424 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 乘客 [1] => 出租车 [2] => 段小华 [3] => 微信 [4] => 司机 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 729381 [url] => /a/10001/201902/46a4057638ebb9c6e6be2f047b74b96a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550232110 [sort] => 0 [title] => 新春走基层:铁路探伤工:春运火车不放假 “钢轨医生”不休息 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/68145.html [tags] => Array ( [0] => 钢轨 [1] => 探伤 [2] => 福州 [3] => 宁德 [4] => 工长 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 53802 [2] => 91185 [3] => 763 [4] => 12096 [5] => 91062 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,699,705, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 729381 [url] => /a/10001/201902/46a4057638ebb9c6e6be2f047b74b96a.jpeg ) ) [id] => 68145 [pv] => 404 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 02-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 404 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 钢轨 [1] => 探伤 [2] => 福州 [3] => 宁德 [4] => 工长 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 729237 [url] => /a/10001/201902/e6ff96ff76a1dad27c804fd768f00f85.jpeg ) [description] => 【2019.2.15】《新闻110》 [recommend] => 0 [published] => 1550231328 [sort] => 0 [title] => 【2019.2.15】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/68133.html [tags] => Array ( [0] => 【2019.2.15】《新闻110》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 91182 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 729237 [url] => /a/10001/201902/e6ff96ff76a1dad27c804fd768f00f85.jpeg ) ) [id] => 68133 [pv] => 459 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 02-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 459 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 【2019.2.15】《新闻110》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【2019.2.15】《新闻110》

  【2019.2.15】《新闻110》

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 729099 [url] => /a/10001/201902/cac0c656b54714f9efbf7462b42d52db.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550229490 [sort] => 0 [title] => 温泉公园花海灯海齐相映 流光溢彩令人陶醉 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/68103.html [tags] => Array ( [0] => 元宵 [1] => 建锋 [2] => 亮灯 [3] => 温泉 [4] => 公园 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 8191 [2] => 87855 [3] => 35748 [4] => 2101 [5] => 48 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 729099 [url] => /a/10001/201902/cac0c656b54714f9efbf7462b42d52db.png ) ) [id] => 68103 [pv] => 512 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [tran_published] => 02-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 512 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 元宵 [1] => 建锋 [2] => 亮灯 [3] => 温泉 [4] => 公园 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 725262 [url] => /a/10001/201902/eb7d87f644331b374f56657762d48aff.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550146117 [sort] => 0 [title] => 新春走基层:梁旺明:春运繁忙干线从不停车 高铁站线路的“守护者” [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/67935.html [tags] => Array ( [0] => 透堡 [1] => 梁旺明 [2] => 工区 [3] => 工长 [4] => 线路 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 91056 [2] => 91059 [3] => 48662 [4] => 91062 [5] => 1403 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,699,705, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 725262 [url] => /a/10001/201902/eb7d87f644331b374f56657762d48aff.jpeg ) ) [id] => 67935 [pv] => 496 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 02-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 496 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 透堡 [1] => 梁旺明 [2] => 工区 [3] => 工长 [4] => 线路 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 725139 [url] => /a/10001/201902/18ac6231bf7094b3d72300bed7f1a50b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550143198 [sort] => 0 [title] => 福州举行新年首场大型招聘会 提供1.67万个岗位 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/67920.html [tags] => Array ( [0] => 招聘 [1] => 岗位 [2] => 硕士 [3] => 福州 [4] => 人才 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3257 [1] => 3300 [2] => 947 [3] => 29189 [4] => 763 [5] => 53 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 725139 [url] => /a/10001/201902/18ac6231bf7094b3d72300bed7f1a50b.jpeg ) ) [id] => 67920 [pv] => 572 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 02-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 572 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 招聘 [1] => 岗位 [2] => 硕士 [3] => 福州 [4] => 人才 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 725046 [url] => /a/10001/201902/1e02badf7b8961fb72851f59612766dc.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1550142951 [sort] => 0 [title] => 台江元宵灯展:花灯陆续亮灯迎客 记者提前来探班 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/67908.html [tags] => Array ( [0] => 灯展 [1] => 台江 [2] => 责编 [3] => 现场 [4] => 先睹为快 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 34397 [2] => 11848 [3] => 50039 [4] => 8174 [5] => 91053 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 725046 [url] => /a/10001/201902/1e02badf7b8961fb72851f59612766dc.jpeg ) ) [id] => 67908 [pv] => 485 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 02-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 485 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 灯展 [1] => 台江 [2] => 责编 [3] => 现场 [4] => 先睹为快 ) ) [author] => Array ( ) ) 1