Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1416420 [url] => /a/10001/201911/a8b38a347a26fc1a4d721b786202e458.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574163717 [sort] => 0 [title] => 【2019.11.19】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/130251.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1416420 [url] => /a/10001/201911/a8b38a347a26fc1a4d721b786202e458.JPG ) ) [id] => 130251 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 681 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 681 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1416438 [url] => /a/10001/201911/b91715d16ebf92220f8f9fd5ac28d751.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574163709 [sort] => 0 [title] => 志愿者:赛场外一道亮丽风景线 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/130248.html [tags] => Array ( [0] => 赛场 [1] => 赛事 [2] => 责编 [3] => 赛道 [4] => 3559 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 63708 [2] => 1455 [3] => 50039 [4] => 15858 [5] => 136332 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1404,1413, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1416438 [url] => /a/10001/201911/b91715d16ebf92220f8f9fd5ac28d751.JPG ) ) [id] => 130248 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 赛场 [1] => 赛事 [2] => 责编 [3] => 赛道 [4] => 3559 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1416453 [url] => /a/10001/201911/6856057e5c493ab4dbca1354aa33b618.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574163697 [sort] => 0 [title] => 多措并举提升服务 “城市窗口”越擦越亮 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/130245.html [tags] => Array ( [0] => 出租车 [1] => 窗口 [2] => 文明 [3] => 责编 [4] => 榕城 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 968 [1] => 3300 [2] => 2512 [3] => 30 [4] => 50039 [5] => 2200 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1416453 [url] => /a/10001/201911/6856057e5c493ab4dbca1354aa33b618.png ) ) [id] => 130245 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 421 [virtual_pv] => 407 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 421 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 出租车 [1] => 窗口 [2] => 文明 [3] => 责编 [4] => 榕城 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1416459 [url] => /a/10001/201911/f92ca279eecc5ef2fc8da0b852a12c1d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574163688 [sort] => 0 [title] => 2019环福州·永泰国际公路自行车赛:长乐版“速度与激情”上演 各路高手沿海竞速 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/130242.html [tags] => Array ( [0] => 长乐 [1] => 赛段 [2] => 自行车赛 [3] => 2019 [4] => 永泰 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2281 [1] => 3300 [2] => 17654 [3] => 19492 [4] => 54057 [5] => 40 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1404,1413, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1416459 [url] => /a/10001/201911/f92ca279eecc5ef2fc8da0b852a12c1d.png ) ) [id] => 130242 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 512 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 512 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 长乐 [1] => 赛段 [2] => 自行车赛 [3] => 2019 [4] => 永泰 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1416552 [url] => /a/10001/201911/0040b370520d0a805ce6cc584bc48f5b.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574163671 [sort] => 0 [title] => 融媒体访谈:热力开场!长乐赛段尽展“新风采” [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/130239.html [tags] => Array ( [0] => 长乐 [1] => 赛段 [2] => 体育 [3] => 演播室 [4] => 赛事 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2281 [1] => 3300 [2] => 17654 [3] => 3106 [4] => 136329 [5] => 1455 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1404,1413, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1416552 [url] => /a/10001/201911/0040b370520d0a805ce6cc584bc48f5b.JPG ) ) [id] => 130239 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 430 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 430 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 长乐 [1] => 赛段 [2] => 体育 [3] => 演播室 [4] => 赛事 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1413510 [url] => /a/10001/201911/e1ca2028d57b4e0fb2455bcc05da1871.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574076102 [sort] => 0 [title] => 中国深圳喜德盛洲际队:“以老带新”角逐最美赛道 队员盛赞有福之州 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/130029.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1404,1413, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1413510 [url] => /a/10001/201911/e1ca2028d57b4e0fb2455bcc05da1871.png ) ) [id] => 130029 [tran_published] => 11-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 406 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 406 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1413504 [url] => /a/10001/201911/14beaaf467f71bbee07ab7a82d94aa0d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574076068 [sort] => 0 [title] => 破风而行 亮点纷呈!2019环福州·永泰国际公路自行车赛马尾赛段完美收官! [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/130026.html [tags] => Array ( [0] => 赛段 [1] => 马尾区 [2] => 自行车赛 [3] => 马尾 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 17654 [2] => 205 [3] => 19492 [4] => 741 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1404,1413, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1413504 [url] => /a/10001/201911/14beaaf467f71bbee07ab7a82d94aa0d.png ) ) [id] => 130026 [tran_published] => 11-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 638 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 638 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 赛段 [1] => 马尾区 [2] => 自行车赛 [3] => 马尾 [4] => 2019 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1413498 [url] => /a/10001/201911/53a42b851e770459acac8dd3fbee73d5.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574076044 [sort] => 0 [title] => 感受速度与激情 尽享马尾赛段之美 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/130023.html [tags] => Array ( [0] => 赛段 [1] => 马尾 [2] => 责编 [3] => 110 [4] => 尽享 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 17654 [2] => 741 [3] => 50039 [4] => 31297 [5] => 64692 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1404,1413, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1413498 [url] => /a/10001/201911/53a42b851e770459acac8dd3fbee73d5.png ) ) [id] => 130023 [tran_published] => 11-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 赛段 [1] => 马尾 [2] => 责编 [3] => 110 [4] => 尽享 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1413492 [url] => /a/10001/201911/22747ccf54d78c7f87eb326d684f51d2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574076018 [sort] => 0 [title] => 高手云集 2019环福州·永泰国际公路自行车赛马尾赛段鸣枪开赛 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/130020.html [tags] => Array ( [0] => 赛段 [1] => 车手 [2] => 洲际 [3] => 罗里 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 17654 [2] => 19972 [3] => 42846 [4] => 136176 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1404,1413, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1413492 [url] => /a/10001/201911/22747ccf54d78c7f87eb326d684f51d2.png ) ) [id] => 130020 [tran_published] => 11-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 赛段 [1] => 车手 [2] => 洲际 [3] => 罗里 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1413486 [url] => /a/10001/201911/80f7b988ae7404970ec3038e2418c24f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574075977 [sort] => 0 [title] => 坚持梦想 福州不老“骑士团”亮相自行车赛 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/130017.html [tags] => Array ( [0] => 爱好者 [1] => 福州 [2] => 自行车 [3] => 责编 [4] => 自行车赛 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 9178 [2] => 763 [3] => 2449 [4] => 50039 [5] => 19492 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1404,1413, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1413486 [url] => /a/10001/201911/80f7b988ae7404970ec3038e2418c24f.png ) ) [id] => 130017 [tran_published] => 11-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 456 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 456 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 爱好者 [1] => 福州 [2] => 自行车 [3] => 责编 [4] => 自行车赛 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1413480 [url] => /a/10001/201911/0c5a1b4319cad110367cfa2997502b83.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574075944 [sort] => 0 [title] => 生活垃圾分类出了“大富翁”版本 花样宣传入人心 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/130014.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1056,1065, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1413480 [url] => /a/10001/201911/0c5a1b4319cad110367cfa2997502b83.png ) ) [id] => 130014 [tran_published] => 11-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 536 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 536 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1413474 [url] => /a/10001/201911/1785aa277de71cbb88af31890270e9eb.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1574075920 [sort] => 0 [title] => 【2019.11.18】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/130011.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1413474 [url] => /a/10001/201911/1785aa277de71cbb88af31890270e9eb.png ) ) [id] => 130011 [tran_published] => 11-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 509 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 509 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409988 [url] => /a/10001/201911/bfc650133276e5a0b62ac57867792e33.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573986536 [sort] => 0 [title] => 人工全髋关节置换手术24小时出院 大手术也能“日间手术” [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/129765.html [tags] => Array ( [0] => 髋关节 [1] => 手术 [2] => 医科大学 [3] => 患者 [4] => 置换 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 20294 [2] => 1310 [3] => 38960 [4] => 1444 [5] => 16811 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409988 [url] => /a/10001/201911/bfc650133276e5a0b62ac57867792e33.JPG ) ) [id] => 129765 [tran_published] => 11-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 2747 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 115 [digg] => 0 [all_pv] => 2747 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 髋关节 [1] => 手术 [2] => 医科大学 [3] => 患者 [4] => 置换 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409982 [url] => /a/10001/201911/a4eb774a1da3ddcff18e589c46e4cdd7.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573986530 [sort] => 0 [title] => 全市推广3.0版拆墙透绿 温泉公园围墙变花墙 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/129762.html [tags] => Array ( [0] => 花墙 [1] => 温泉 [2] => 公园 [3] => 玉泉路 [4] => 3.0 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 136047 [2] => 2101 [3] => 48 [4] => 136050 [5] => 136053 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409982 [url] => /a/10001/201911/a4eb774a1da3ddcff18e589c46e4cdd7.JPG ) ) [id] => 129762 [tran_published] => 11-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 488 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 488 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 花墙 [1] => 温泉 [2] => 公园 [3] => 玉泉路 [4] => 3.0 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1409976 [url] => /a/10001/201911/aff573576c1e91b6abf48cd941ee5f06.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1573986526 [sort] => 0 [title] => 2019环福州·永泰国际公路自行车赛开幕 最强阵容角逐最美赛道 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/129759.html [tags] => Array ( [0] => 五一广场 [1] => 责编 [2] => 自行车赛 [3] => 最佳阵容 [4] => 22 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 3777 [2] => 50039 [3] => 19492 [4] => 136044 [5] => 38454 ) [appid] => 1 [catids] => ,1404,3,1413, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1409976 [url] => /a/10001/201911/aff573576c1e91b6abf48cd941ee5f06.JPG ) ) [id] => 129759 [tran_published] => 11-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 449 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 449 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 五一广场 [1] => 责编 [2] => 自行车赛 [3] => 最佳阵容 [4] => 22 ) ) [author] => Array ( ) ) 1