Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831222 [url] => /a/thumb/10001/202007/c0fe58ad110d43bbab0a01df5053b7ad.png@w929_h523.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594810529 [sort] => 0 [title] => 楼上改群租房 楼下七旬夫妻夜不能寐 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/161926.html [tags] => Array ( [0] => 女士 [1] => 卫生间 [2] => 业主 [3] => 厨房 [4] => 改造 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1096 [1] => 3300 [2] => 2425 [3] => 1232 [4] => 8179 [5] => 905 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831222 [url] => /a/thumb/10001/202007/c0fe58ad110d43bbab0a01df5053b7ad.png@w929_h523.png ) ) [id] => 161926 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 521 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 521 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 女士 [1] => 卫生间 [2] => 业主 [3] => 厨房 [4] => 改造 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831224 [url] => /a/thumb/10001/202007/2d69072df89c2a6533c2a4b5e3be98e9.png@w931_h523.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594810512 [sort] => 0 [title] => 家长投诉 酷课教育培训中心无资质办学? [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/161924.html [tags] => Array ( [0] => 不对劲 [1] => 酷课 [2] => 110 [3] => 孩子 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 154078 [2] => 154080 [3] => 31297 [4] => 1163 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831224 [url] => /a/thumb/10001/202007/2d69072df89c2a6533c2a4b5e3be98e9.png@w931_h523.png ) ) [id] => 161924 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 430 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 430 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 不对劲 [1] => 酷课 [2] => 110 [3] => 孩子 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831210 [url] => /a/thumb/10001/202007/b2d03299a44e895455c7d3cc0381a1cd.png@w926_h521.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594810497 [sort] => 0 [title] => 环卫工人圆了“安家梦” [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/161920.html [tags] => Array ( [0] => 魏春川 [1] => 新家 [2] => 环卫 [3] => 租房 [4] => 入住 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 32898 [2] => 13832 [3] => 12679 [4] => 6655 [5] => 17132 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831210 [url] => /a/thumb/10001/202007/b2d03299a44e895455c7d3cc0381a1cd.png@w926_h521.png ) ) [id] => 161920 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 魏春川 [1] => 新家 [2] => 环卫 [3] => 租房 [4] => 入住 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1831226 [url] => /a/thumb/10001/202007/294526f945b2ac87f643e7f4e955b786.png@w929_h523.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594810460 [sort] => 0 [title] => 【2020.7.15】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/161918.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1831226 [url] => /a/thumb/10001/202007/294526f945b2ac87f643e7f4e955b786.png@w929_h523.png ) ) [id] => 161918 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830898 [url] => /a/10001/202007/6afdb4744ec95bd3053843450e5b42b0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594725834 [sort] => 0 [title] => 晋安湖开挖过半 具备应急调蓄功能 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/161846.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830898 [url] => /a/10001/202007/6afdb4744ec95bd3053843450e5b42b0.jpeg ) ) [id] => 161846 [tran_published] => 07-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830892 [url] => /a/10001/202007/e6b4d3ecdba2eebee2bd94f39b1f115c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594725751 [sort] => 0 [title] => 记者帮你忙:绿化带上堆满垃圾 生活垃圾分类屋形同虚设? [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/161844.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 小区 [2] => 责编 [3] => 台江区 [4] => 968110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3300 [2] => 844 [3] => 50039 [4] => 1231 [5] => 125247 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1065,1056, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830892 [url] => /a/10001/202007/e6b4d3ecdba2eebee2bd94f39b1f115c.jpeg ) ) [id] => 161844 [tran_published] => 07-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 552 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 552 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 小区 [2] => 责编 [3] => 台江区 [4] => 968110 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830882 [url] => /a/10001/202007/7e5525acb35bdbde2f6cec75b4e5c9eb.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594725615 [sort] => 0 [title] => 记者帮你忙:新闻追踪:业主感叹出行不便 3路公交能否改道绕行? [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/161842.html [tags] => Array ( [0] => 公交车 [1] => 螺洲 [2] => 小区 [3] => 改道 [4] => 出行 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 10593 [2] => 5738 [3] => 844 [4] => 154050 [5] => 830 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830882 [url] => /a/10001/202007/7e5525acb35bdbde2f6cec75b4e5c9eb.jpeg ) ) [id] => 161842 [tran_published] => 07-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 478 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 478 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 公交车 [1] => 螺洲 [2] => 小区 [3] => 改道 [4] => 出行 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830878 [url] => /a/10001/202007/ffdf3e800cf140e6bb99dcbc21261f1d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594725492 [sort] => 0 [title] => 记者帮你忙:顶楼违建成风 拆除为何那么难? [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/161840.html [tags] => Array ( [0] => 违建 [1] => 小区 [2] => 新闻 [3] => 报道 [4] => 航拍 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 10724 [2] => 844 [3] => 2615 [4] => 34412 [5] => 51454 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830878 [url] => /a/10001/202007/ffdf3e800cf140e6bb99dcbc21261f1d.jpeg ) ) [id] => 161840 [tran_published] => 07-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 违建 [1] => 小区 [2] => 新闻 [3] => 报道 [4] => 航拍 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830866 [url] => /a/10001/202007/74cd76b1da73caa9ea0a22e4486032b5.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594725328 [sort] => 0 [title] => 【2020.7.14】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/161838.html [tags] => Array ( [0] => 【2020.7.14】《新闻110》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 154048 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830866 [url] => /a/10001/202007/74cd76b1da73caa9ea0a22e4486032b5.jpeg ) ) [id] => 161838 [tran_published] => 07-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 518 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 518 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 【2020.7.14】《新闻110》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830826 [url] => /a/10001/202007/8b9aefc2745748c8ba2c5f3a8ecd469c.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594722736 [sort] => 0 [title] => 【2020.7.13】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/161830.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830826 [url] => /a/10001/202007/8b9aefc2745748c8ba2c5f3a8ecd469c.png ) ) [id] => 161830 [tran_published] => 07-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 494 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 494 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830374 [url] => /a/10001/202007/1bb5dd9ab9a3e137f8ec625139559a8c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594639803 [sort] => 0 [title] => 高温下的核酸检测现场!医护“全副武装” 令人感动又心疼 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/161758.html [tags] => Array ( [0] => 高温 [1] => 炙烤 [2] => 短袖 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 815 [1] => 3300 [2] => 119682 [3] => 153956 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830374 [url] => /a/10001/202007/1bb5dd9ab9a3e137f8ec625139559a8c.jpeg ) ) [id] => 161758 [tran_published] => 07-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 531 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 531 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 高温 [1] => 炙烤 [2] => 短袖 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830370 [url] => /a/10001/202007/1ea179b801dd9913925cb22b456d9576.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594639690 [sort] => 0 [title] => 终于找到你!失联三年 母子重逢 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/161756.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830370 [url] => /a/10001/202007/1ea179b801dd9913925cb22b456d9576.jpeg ) ) [id] => 161756 [tran_published] => 07-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 406 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 406 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830360 [url] => /a/10001/202007/6d1a2c6f8886a0036d7b86fcb3bd0042.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594639390 [sort] => 0 [title] => 记者帮你忙:邻居“赠送”“小太阳” 业主直呼无福消受 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/161752.html [tags] => Array ( [0] => 太阳 [1] => 晋安区 [2] => 岳峰 [3] => 大苑 [4] => 中庚 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 16603 [2] => 903 [3] => 30207 [4] => 153954 [5] => 41978 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830360 [url] => /a/10001/202007/6d1a2c6f8886a0036d7b86fcb3bd0042.jpeg ) ) [id] => 161752 [tran_published] => 07-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 435 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 435 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 太阳 [1] => 晋安区 [2] => 岳峰 [3] => 大苑 [4] => 中庚 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830354 [url] => /a/10001/202007/4fa539aaed105ed0a76b59cfbc1e599c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594639263 [sort] => 0 [title] => 记者帮你忙:未见下雨 小区路面为何积水成潭? [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/161750.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830354 [url] => /a/10001/202007/4fa539aaed105ed0a76b59cfbc1e599c.jpeg ) ) [id] => 161750 [tran_published] => 07-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1829950 [url] => /a/10001/202007/fc4b2bedfbbd3df7f2a9d218f106926b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594551530 [sort] => 0 [title] => 【2020.7.12】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/161664.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1829950 [url] => /a/10001/202007/fc4b2bedfbbd3df7f2a9d218f106926b.png ) ) [id] => 161664 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 684 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 684 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1