Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830374 [url] => /a/10001/202007/1bb5dd9ab9a3e137f8ec625139559a8c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594639803 [sort] => 0 [title] => 高温下的核酸检测现场!医护“全副武装” 令人感动又心疼 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/161758.html [tags] => Array ( [0] => 高温 [1] => 炙烤 [2] => 短袖 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 815 [1] => 3300 [2] => 119682 [3] => 153956 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830374 [url] => /a/10001/202007/1bb5dd9ab9a3e137f8ec625139559a8c.jpeg ) ) [id] => 161758 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 440 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 440 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 高温 [1] => 炙烤 [2] => 短袖 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830370 [url] => /a/10001/202007/1ea179b801dd9913925cb22b456d9576.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594639690 [sort] => 0 [title] => 终于找到你!失联三年 母子重逢 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/161756.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830370 [url] => /a/10001/202007/1ea179b801dd9913925cb22b456d9576.jpeg ) ) [id] => 161756 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 389 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 389 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830360 [url] => /a/10001/202007/6d1a2c6f8886a0036d7b86fcb3bd0042.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594639390 [sort] => 0 [title] => 记者帮你忙:邻居“赠送”“小太阳” 业主直呼无福消受 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/161752.html [tags] => Array ( [0] => 太阳 [1] => 晋安区 [2] => 岳峰 [3] => 大苑 [4] => 中庚 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 16603 [2] => 903 [3] => 30207 [4] => 153954 [5] => 41978 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830360 [url] => /a/10001/202007/6d1a2c6f8886a0036d7b86fcb3bd0042.jpeg ) ) [id] => 161752 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 420 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 420 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 太阳 [1] => 晋安区 [2] => 岳峰 [3] => 大苑 [4] => 中庚 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830354 [url] => /a/10001/202007/4fa539aaed105ed0a76b59cfbc1e599c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594639263 [sort] => 0 [title] => 记者帮你忙:未见下雨 小区路面为何积水成潭? [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/161750.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830354 [url] => /a/10001/202007/4fa539aaed105ed0a76b59cfbc1e599c.jpeg ) ) [id] => 161750 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 470 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 470 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1829950 [url] => /a/10001/202007/fc4b2bedfbbd3df7f2a9d218f106926b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594551530 [sort] => 0 [title] => 【2020.7.12】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/161664.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1829950 [url] => /a/10001/202007/fc4b2bedfbbd3df7f2a9d218f106926b.png ) ) [id] => 161664 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 644 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 644 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1829956 [url] => /a/10001/202007/6567d448284e3f8898d73d807d75d8d8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594551528 [sort] => 0 [title] => 追悼“扫黑斗士”刘炜 英雄一路走好 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/161662.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 永远 [2] => 刘炜 [3] => 110 [4] => 10 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50039 [2] => 64668 [3] => 153852 [4] => 31297 [5] => 50289 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1829956 [url] => /a/10001/202007/6567d448284e3f8898d73d807d75d8d8.png ) ) [id] => 161662 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 533 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 533 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 永远 [2] => 刘炜 [3] => 110 [4] => 10 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1829960 [url] => /a/10001/202007/f861128ac36b19020c095458fe9f336d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594551525 [sort] => 0 [title] => 16万网友在线抢购 这场公益带货直播“卖疯了” [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/161660.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1829960 [url] => /a/10001/202007/f861128ac36b19020c095458fe9f336d.png ) ) [id] => 161660 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 406 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 406 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1829946 [url] => /a/10001/202007/eb352da71014784f6ac3662882d69a24.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594551523 [sort] => 0 [title] => 独子卧床忍病痛 母亲奔波老无所依 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/161658.html [tags] => Array ( [0] => 大姐 [1] => 责编 [2] => 帮到 [3] => 汇去 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 6733 [2] => 50039 [3] => 153848 [4] => 153850 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1829946 [url] => /a/10001/202007/eb352da71014784f6ac3662882d69a24.png ) ) [id] => 161658 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 494 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 494 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 大姐 [1] => 责编 [2] => 帮到 [3] => 汇去 [4] => 110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1829952 [url] => /a/10001/202007/3f0d144ec920cd1e7a34c3af9560e2f0.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594551520 [sort] => 0 [title] => 象园高架桥下路面塌陷 市政中心连夜抢修 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/161656.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 六一路 [2] => 高架桥 [3] => 爆胎 [4] => 77 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50039 [2] => 50813 [3] => 4257 [4] => 42607 [5] => 69447 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1829952 [url] => /a/10001/202007/3f0d144ec920cd1e7a34c3af9560e2f0.png ) ) [id] => 161656 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 501 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 501 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 六一路 [2] => 高架桥 [3] => 爆胎 [4] => 77 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1829672 [url] => /a/10001/202007/e8bb6bbcb1447548fbad0534af0be980.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594465970 [sort] => 0 [title] => 【2020.7.11】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/161586.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1829672 [url] => /a/10001/202007/e8bb6bbcb1447548fbad0534af0be980.png ) ) [id] => 161586 [tran_published] => 07-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 568 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 568 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1829670 [url] => /a/10001/202007/594220ac758a0bfae8e40e8b033fee71.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594465968 [sort] => 0 [title] => 宝藏小馆 演绎传统福州味 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/161584.html [tags] => Array ( [0] => 闽菜 [1] => 特色 [2] => 责编 [3] => 风味菜 [4] => 八大菜系 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 6260 [2] => 2395 [3] => 50039 [4] => 153782 [5] => 153784 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1829670 [url] => /a/10001/202007/594220ac758a0bfae8e40e8b033fee71.png ) ) [id] => 161584 [tran_published] => 07-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1034 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 39 [digg] => 0 [all_pv] => 1034 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 闽菜 [1] => 特色 [2] => 责编 [3] => 风味菜 [4] => 八大菜系 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1829680 [url] => /a/10001/202007/b8580a0eb537cbb85eba6c3823609673.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594465965 [sort] => 0 [title] => “乡”约闽清“桃”你欢心 公益直播助力乡村振兴 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/161582.html [tags] => Array ( [0] => 闽清 [1] => 秒杀 [2] => 责编 [3] => 刮目 [4] => 下祝 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 185 [1] => 3300 [2] => 22510 [3] => 50039 [4] => 153778 [5] => 153780 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1829680 [url] => /a/10001/202007/b8580a0eb537cbb85eba6c3823609673.png ) ) [id] => 161582 [tran_published] => 07-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 501 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 501 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 闽清 [1] => 秒杀 [2] => 责编 [3] => 刮目 [4] => 下祝 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1829666 [url] => /a/10001/202007/fa48e779f0d5439894cc01df38492b0f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594465961 [sort] => 0 [title] => 飞石砸伤人 损失谁买单 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/161580.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1829666 [url] => /a/10001/202007/fa48e779f0d5439894cc01df38492b0f.png ) ) [id] => 161580 [tran_published] => 07-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 424 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 424 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1829676 [url] => /a/10001/202007/ceb47309e98dbbce2ae3326318fcfeb9.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594465959 [sort] => 0 [title] => 记者帮你忙:三十年老司机开车不太行?车主:你来试一试! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/161578.html [tags] => Array ( [0] => 开车 [1] => 难题 [2] => 司机 [3] => 康城 [4] => 帮你忙 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 8451 [2] => 85365 [3] => 970 [4] => 153774 [5] => 153776 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1829676 [url] => /a/10001/202007/ceb47309e98dbbce2ae3326318fcfeb9.png ) ) [id] => 161578 [tran_published] => 07-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 427 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 427 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 开车 [1] => 难题 [2] => 司机 [3] => 康城 [4] => 帮你忙 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1829306 [url] => /a/10001/202007/dac3a076a779519fa62658e98d00758d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594380066 [sort] => 0 [title] => 重磅!全省首档检察全媒体节目《检察时间》正式开机 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/161518.html [tags] => Array ( [0] => 检察官 [1] => 惩恶扬善 [2] => 媒体 [3] => 检察工作 [4] => 首档 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 9757 [2] => 153732 [3] => 3181 [4] => 106782 [5] => 153734 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1829306 [url] => /a/10001/202007/dac3a076a779519fa62658e98d00758d.jpeg ) ) [id] => 161518 [tran_published] => 07-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 433 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 433 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 检察官 [1] => 惩恶扬善 [2] => 媒体 [3] => 检察工作 [4] => 首档 ) ) [author] => Array ( ) ) 1