Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1608028 [url] => /a/10001/202001/42507da541da61b0c4c15a18f6a2a01b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580108224 [sort] => 0 [title] => 疫情当前,一支“白衣战队”集结出征,它的名字叫“福建”! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/143804.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222,1704,1706,1710, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1608028 [url] => /a/10001/202001/42507da541da61b0c4c15a18f6a2a01b.png ) ) [id] => 143804 [tran_published] => 01-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 586 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 586 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606642 [url] => /a/10001/202001/ff2a21eb3324f8b23ef83d6e20b5a2eb.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580049190 [sort] => 0 [title] => ​紧急辟谣!不要再抢购大米了!福州货源充足渠道畅通! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/143740.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606642 [url] => /a/10001/202001/ff2a21eb3324f8b23ef83d6e20b5a2eb.jpeg ) ) [id] => 143740 [tran_published] => 01-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 577 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 577 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1605712 [url] => /a/10001/202001/edf35f548e2d2c5ef023c6969ac25699.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580007221 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.25】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/143624.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1605712 [url] => /a/10001/202001/edf35f548e2d2c5ef023c6969ac25699.png ) ) [id] => 143624 [tran_published] => 01-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 407 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 407 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1603436 [url] => /a/10001/202001/74348f7b4253d7e83d2b6c661dccf273.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579928854 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.24】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/143538.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1603436 [url] => /a/10001/202001/74348f7b4253d7e83d2b6c661dccf273.png ) ) [id] => 143538 [tran_published] => 01-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 424 [virtual_pv] => 375 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 424 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1601864 [url] => /a/10001/202001/9bf72590baf970e476017f7314d900bc.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579848160 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.23】法眼 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/143470.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1601864 [url] => /a/10001/202001/9bf72590baf970e476017f7314d900bc.png ) ) [id] => 143470 [tran_published] => 01-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【2020.1.23】法眼

  【2020.1.23】法眼

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1601190 [url] => /a/10001/202001/a195c346c8614b22eaf95944df0451d8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579833822 [sort] => 0 [title] => Vlog丨驻村“第一书记”带你感受畲乡年味 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/143424.html [tags] => Array ( [0] => 畲族 [1] => 驻村 [2] => 南洋 [3] => 村里 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 10327 [2] => 16310 [3] => 26103 [4] => 16312 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,224,228,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1601190 [url] => /a/10001/202001/a195c346c8614b22eaf95944df0451d8.png ) ) [id] => 143424 [tran_published] => 01-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 474 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 474 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 畲族 [1] => 驻村 [2] => 南洋 [3] => 村里 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1601148 [url] => /a/10001/202001/e3d620c125459d710d349340d8588e37.png ) [description] => 福州市罗源县白塔乡东北部,有一个叫南洋村的畲族少数民族村,这个村寨虽然深藏大山之中,名气却不小 [recommend] => 1 [published] => 1579829780 [sort] => 0 [title] => Vlog丨驻村“第一书记”带你感受畲乡年味 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/143414.html [tags] => Array ( [0] => 畲族 [1] => 驻村 [2] => 南洋 [3] => 村里 [4] => 罗源县 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 10327 [1] => 16310 [2] => 26103 [3] => 16312 [4] => 853 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1601148 [url] => /a/10001/202001/e3d620c125459d710d349340d8588e37.png ) ) [id] => 143414 [tran_published] => 01-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 405 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 405 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 畲族 [1] => 驻村 [2] => 南洋 [3] => 村里 [4] => 罗源县 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Vlog丨驻村“第一书记”带你感受畲乡年味

  福州市罗源县白塔乡东北部,有一个叫南洋村的畲族少数民族村,这个村寨虽然深藏大山之中,名气却不小

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1598570 [url] => /a/10001/202001/989a80eb3f4878466e8b5e50221b3c36.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579686594 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.22】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/143258.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1598570 [url] => /a/10001/202001/989a80eb3f4878466e8b5e50221b3c36.png ) ) [id] => 143258 [tran_published] => 01-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 462 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 462 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1598502 [url] => /a/10001/202001/8fc78f2aa02caf0a4409f36eecf8d9ab.png ) [description] => 福州广播电视台,恭祝全市人民新春快乐! [recommend] => 0 [published] => 1579686249 [sort] => 0 [title] => ​过年啦!福州广播电视台恭祝全市人民新春快乐! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/143246.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 福州 [2] => 广播 [3] => 电视台 [4] => 新春快乐 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50039 [2] => 763 [3] => 840 [4] => 51077 [5] => 34592 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,214,228,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1598502 [url] => /a/10001/202001/8fc78f2aa02caf0a4409f36eecf8d9ab.png ) ) [id] => 143246 [tran_published] => 01-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1303 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 87 [digg] => 0 [all_pv] => 1303 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 福州 [2] => 广播 [3] => 电视台 [4] => 新春快乐 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • ​过年啦!福州广播电视台恭祝全市人民新春快乐!

  福州广播电视台,恭祝全市人民新春快乐!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1598182 [url] => /a/10001/202001/81d48a5befa7e2025f8f680a17a79116.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579675444 [sort] => 0 [title] => 新春好去处!永泰县永阳古城“新妆”开街啦! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/143214.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1598182 [url] => /a/10001/202001/81d48a5befa7e2025f8f680a17a79116.png ) ) [id] => 143214 [tran_published] => 01-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 466 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 466 [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1597242 [url] => /a/10001/202001/7e91f9a8d4dca77bcc2199ef6662c1a8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579655377 [sort] => 0 [title] => 沾福气 过福年,闽侯“喜街”走起! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/143146.html [tags] => Array ( [0] => 喜娘 [1] => 闽剧 [2] => 打卡 [3] => 汉服 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 12571 [1] => 7612 [2] => 6609 [3] => 10192 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214,1676,1678, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1597242 [url] => /a/10001/202001/7e91f9a8d4dca77bcc2199ef6662c1a8.png ) ) [id] => 143146 [tran_published] => 01-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 534 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 534 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 喜娘 [1] => 闽剧 [2] => 打卡 [3] => 汉服 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1597234 [url] => /a/10001/202001/979b3908477b66a759e5e6caec8351ab.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579654962 [sort] => 0 [title] => 惊险!面包车高速上轮胎"飞"了 整车人都"懵圈" [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/143142.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1597234 [url] => /a/10001/202001/979b3908477b66a759e5e6caec8351ab.png ) ) [id] => 143142 [tran_published] => 01-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1596260 [url] => /a/10001/202001/171cae8515490534d8a1d320b7b28f43.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579610219 [sort] => 0 [title] => “好嗨森”!福州马尾船政特色历史文化街区开街啦! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/143132.html [tags] => Array ( [0] => 船政 [1] => 马尾 [2] => 责编 [3] => 文化 [4] => 特色美食 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2436 [1] => 3300 [2] => 741 [3] => 50039 [4] => 1187 [5] => 72369 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222,753,759, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1596260 [url] => /a/10001/202001/171cae8515490534d8a1d320b7b28f43.jpeg ) ) [id] => 143132 [tran_published] => 01-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 524 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 524 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 船政 [1] => 马尾 [2] => 责编 [3] => 文化 [4] => 特色美食 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1595576 [url] => /a/10001/202001/07535753302dc0f7ca93cfe0983b8a3e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579603137 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.21】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/143096.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1595576 [url] => /a/10001/202001/07535753302dc0f7ca93cfe0983b8a3e.png ) ) [id] => 143096 [tran_published] => 01-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 495 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 495 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1593900 [url] => /a/10001/202001/251b50e0d0283cde35f17463e976850a.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579513335 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.20】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/142950.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1593900 [url] => /a/10001/202001/251b50e0d0283cde35f17463e976850a.png ) ) [id] => 142950 [tran_published] => 01-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 431 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 431 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1