Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830404 [url] => /a/10001/202007/fe9fcc39a442173f4b07b538826e10fe.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594641417 [sort] => 0 [title] => 书香伴成长 鼓楼区启动第一届“暑期阅读不放假”活动 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/161774.html [tags] => Array ( [0] => 阅读 [1] => 学生 [2] => 活动 [3] => 考级 [4] => 鼓楼区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 10742 [1] => 127971 [2] => 1752 [3] => 3501 [4] => 17992 [5] => 66 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,199,197, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830404 [url] => /a/10001/202007/fe9fcc39a442173f4b07b538826e10fe.jpeg ) ) [id] => 161774 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 阅读 [1] => 学生 [2] => 活动 [3] => 考级 [4] => 鼓楼区 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830398 [url] => /a/10001/202007/0fea4f5bcbe591cb085773bfc6aea8ea.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594641273 [sort] => 0 [title] => 实施乡村振兴战略 连江丹阳:兴起“甜蜜”产业 助推乡村振兴 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/161772.html [tags] => Array ( [0] => 连江县 [1] => 养蜜蜂 [2] => 责编 [3] => 林下 [4] => 丹阳 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1122 [1] => 127971 [2] => 153966 [3] => 50039 [4] => 30279 [5] => 24506 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1848,1844, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830398 [url] => /a/10001/202007/0fea4f5bcbe591cb085773bfc6aea8ea.jpeg ) ) [id] => 161772 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 454 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 454 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 连江县 [1] => 养蜜蜂 [2] => 责编 [3] => 林下 [4] => 丹阳 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830392 [url] => /a/10001/202007/ad891f752fc40b948b84410eb17d7dfb.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594641171 [sort] => 0 [title] => 我市出台17条措施支持养老服务发展 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/161770.html [tags] => Array ( [0] => 我市 [1] => 养老 [2] => 十七条 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 55 [1] => 127971 [2] => 68 [3] => 153964 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830392 [url] => /a/10001/202007/ad891f752fc40b948b84410eb17d7dfb.jpeg ) ) [id] => 161770 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 429 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 429 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 我市 [1] => 养老 [2] => 十七条 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830388 [url] => /a/10001/202007/2b5fb61d8562fd8f839c04d546ce05f7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594641049 [sort] => 0 [title] => 亚太地区单机容量最大海上风电机组在福州并网发电 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/161768.html [tags] => Array ( [0] => 海上 [1] => 风电 [2] => 单机 [3] => 机组 [4] => 容量 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 6352 [1] => 127971 [2] => 16451 [3] => 16294 [4] => 5721 [5] => 22335 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,738,735,194,762,756,753, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830388 [url] => /a/10001/202007/2b5fb61d8562fd8f839c04d546ce05f7.jpeg ) ) [id] => 161768 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 408 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 408 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 海上 [1] => 风电 [2] => 单机 [3] => 机组 [4] => 容量 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830384 [url] => /a/10001/202007/05eae472c2da164fa41ff04dce2c5854.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594640909 [sort] => 0 [title] => 福州:接续奋斗鼓足劲 只争朝夕促跨越 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/161764.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 生机勃发 [2] => 榕城 [3] => 有福之州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 127971 [2] => 153962 [3] => 2200 [4] => 547 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1840,1836,1784,1770,765,759,753,738,735,194, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830384 [url] => /a/10001/202007/05eae472c2da164fa41ff04dce2c5854.jpeg ) ) [id] => 161764 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 417 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 417 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 生机勃发 [2] => 榕城 [3] => 有福之州 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830378 [url] => /a/10001/202007/593a2d2552aa3e8c49eae9c0bb726805.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594640777 [sort] => 0 [title] => 【2020.7.13】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/161762.html [tags] => Array ( [0] => 【2020.7.13】《福州新闻》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 [1] => 153960 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830378 [url] => /a/10001/202007/593a2d2552aa3e8c49eae9c0bb726805.jpeg ) ) [id] => 161762 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 462 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 462 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) [2] => Array ( [0] => 【2020.7.13】《福州新闻》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830374 [url] => /a/10001/202007/1bb5dd9ab9a3e137f8ec625139559a8c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594639803 [sort] => 0 [title] => 高温下的核酸检测现场!医护“全副武装” 令人感动又心疼 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/161758.html [tags] => Array ( [0] => 高温 [1] => 炙烤 [2] => 短袖 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 815 [1] => 3300 [2] => 119682 [3] => 153956 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830374 [url] => /a/10001/202007/1bb5dd9ab9a3e137f8ec625139559a8c.jpeg ) ) [id] => 161758 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 435 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 435 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 高温 [1] => 炙烤 [2] => 短袖 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830370 [url] => /a/10001/202007/1ea179b801dd9913925cb22b456d9576.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594639690 [sort] => 0 [title] => 终于找到你!失联三年 母子重逢 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/161756.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830370 [url] => /a/10001/202007/1ea179b801dd9913925cb22b456d9576.jpeg ) ) [id] => 161756 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 385 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 385 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830360 [url] => /a/10001/202007/6d1a2c6f8886a0036d7b86fcb3bd0042.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594639390 [sort] => 0 [title] => 记者帮你忙:邻居“赠送”“小太阳” 业主直呼无福消受 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/161752.html [tags] => Array ( [0] => 太阳 [1] => 晋安区 [2] => 岳峰 [3] => 大苑 [4] => 中庚 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 16603 [2] => 903 [3] => 30207 [4] => 153954 [5] => 41978 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830360 [url] => /a/10001/202007/6d1a2c6f8886a0036d7b86fcb3bd0042.jpeg ) ) [id] => 161752 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 417 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 417 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 太阳 [1] => 晋安区 [2] => 岳峰 [3] => 大苑 [4] => 中庚 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830354 [url] => /a/10001/202007/4fa539aaed105ed0a76b59cfbc1e599c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594639263 [sort] => 0 [title] => 记者帮你忙:未见下雨 小区路面为何积水成潭? [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/161750.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830354 [url] => /a/10001/202007/4fa539aaed105ed0a76b59cfbc1e599c.jpeg ) ) [id] => 161750 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830110 [url] => /a/10001/202007/afd4aca3beb9bdc0da257c2525c97001.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594555211 [sort] => 0 [title] => 【2020.7.12】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/161694.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830110 [url] => /a/10001/202007/afd4aca3beb9bdc0da257c2525c97001.png ) ) [id] => 161694 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 424 [virtual_pv] => 383 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 424 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830094 [url] => /a/10001/202007/da0aad9abf89a68f4fe8aecd273d32bb.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594555209 [sort] => 0 [title] => 疫情防控不松懈 这些细节要注意 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/161692.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,1704,1714,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830094 [url] => /a/10001/202007/da0aad9abf89a68f4fe8aecd273d32bb.png ) ) [id] => 161692 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 414 [virtual_pv] => 383 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 414 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830090 [url] => /a/10001/202007/4ec77b549bb75f69de596f240c1f7836.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594555206 [sort] => 0 [title] => 海峡文化艺术中心举办绘画展览系列活动 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/161690.html [tags] => Array ( [0] => 绘画 [1] => 展览 [2] => 青少年 [3] => 责编 [4] => 组别 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 74523 [2] => 3196 [3] => 2664 [4] => 50039 [5] => 18462 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830090 [url] => /a/10001/202007/4ec77b549bb75f69de596f240c1f7836.png ) ) [id] => 161690 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 415 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 415 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 绘画 [1] => 展览 [2] => 青少年 [3] => 责编 [4] => 组别 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830098 [url] => /a/10001/202007/10f4ab73553a4b4ba7916aadfb682de9.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594555203 [sort] => 0 [title] => 福州公安开展警务技能比武 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/161688.html [tags] => Array ( [0] => 竞赛 [1] => 比武 [2] => 技能 [3] => 警务 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 9214 [2] => 10862 [3] => 9328 [4] => 9867 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830098 [url] => /a/10001/202007/10f4ab73553a4b4ba7916aadfb682de9.png ) ) [id] => 161688 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 竞赛 [1] => 比武 [2] => 技能 [3] => 警务 [4] => 福州市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830100 [url] => /a/10001/202007/48d323a06d47522f06624472dd21ceb7.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1594555200 [sort] => 0 [title] => 闽台棒球交流线上活动举行 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/161686.html [tags] => Array ( [0] => 赛场 [1] => 选手 [2] => 每组 [3] => 福州 [4] => 成绩 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 63708 [2] => 2166 [3] => 153874 [4] => 763 [5] => 12983 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830100 [url] => /a/10001/202007/48d323a06d47522f06624472dd21ceb7.png ) ) [id] => 161686 [tran_published] => 07-12 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 484 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 484 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 赛场 [1] => 选手 [2] => 每组 [3] => 福州 [4] => 成绩 ) ) [author] => Array ( ) ) 1