Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606264 [url] => /a/10001/202001/995b26efebd5b05f6b7970d08b0b0b5b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580014035 [sort] => 0 [title] => 关注丨团圆中国年 共享农家乐 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/143662.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4706 ) [appid] => 1 [catids] => ,4, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606264 [url] => /a/10001/202001/995b26efebd5b05f6b7970d08b0b0b5b.png ) ) [id] => 143662 [tran_published] => 6小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 748 [virtual_pv] => 406 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 43 [digg] => 0 [all_pv] => 748 [source] => 关注 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 关注 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606234 [url] => /a/10001/202001/71ea46417bcfa45834e43342485695b6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580009740 [sort] => 0 [title] => 百姓话题 奋斗创造历史 实干成就未来 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/143654.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,1676,1680,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606234 [url] => /a/10001/202001/71ea46417bcfa45834e43342485695b6.png ) ) [id] => 143654 [tran_published] => 7小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 415 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 415 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1605714 [url] => /a/10001/202001/5e3af87236861d22e7b09ab8970f20b7.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580007250 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.25】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/143626.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1605714 [url] => /a/10001/202001/5e3af87236861d22e7b09ab8970f20b7.png ) ) [id] => 143626 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 455 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 455 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606210 [url] => /a/10001/202001/fc8ccf6d5bc5d94d1f908ae8714c27f6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580007164 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.25】福州新闻 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/143622.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606210 [url] => /a/10001/202001/fc8ccf6d5bc5d94d1f908ae8714c27f6.png ) ) [id] => 143622 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 412 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 412 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1605730 [url] => /a/10001/202001/2945cb500cd7f1810f012787eac952d3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580007037 [sort] => 0 [title] => 新春走基层:这万家灯火 我们用心守护 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/143618.html [tags] => Array ( [0] => 岗位 [1] => 坚守 [2] => 春节 [3] => 走亲访友 [4] => 围炉 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 947 [1] => 3300 [2] => 33187 [3] => 21642 [4] => 84057 [5] => 144532 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1605730 [url] => /a/10001/202001/2945cb500cd7f1810f012787eac952d3.png ) ) [id] => 143618 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 480 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 480 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 岗位 [1] => 坚守 [2] => 春节 [3] => 走亲访友 [4] => 围炉 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1605726 [url] => /a/10001/202001/b31ad403c9f159b3a9ad924e6b246a0e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580006957 [sort] => 0 [title] => 无眠的除夕夜 为“城市美容师”点赞 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/143614.html [tags] => Array ( [0] => 除夕夜 [1] => 坚守岗位 [2] => 榕城 [3] => 11000 [4] => 无眠 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 35040 [2] => 119 [3] => 2200 [4] => 144528 [5] => 144530 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1605726 [url] => /a/10001/202001/b31ad403c9f159b3a9ad924e6b246a0e.png ) ) [id] => 143614 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 493 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 493 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 除夕夜 [1] => 坚守岗位 [2] => 榕城 [3] => 11000 [4] => 无眠 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1603500 [url] => /a/10001/202001/c9a6ded208e90be2b1b527ef6c2a75e2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579932866 [sort] => 0 [title] => 除夕夜 别样年夜饭暖人心 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/143556.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1676,1680, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1603500 [url] => /a/10001/202001/c9a6ded208e90be2b1b527ef6c2a75e2.png ) ) [id] => 143556 [tran_published] => 01-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 621 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 621 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1603482 [url] => /a/10001/202001/f3935ef0f9a35e5af6991a3843719b86.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579932393 [sort] => 0 [title] => 于伟国唐登杰到福州看望慰问基层干部职工 用辛勤的坚守换来群众安心顺心开心 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/143554.html [tags] => Array ( [0] => 于伟国 [1] => 群众 [2] => 人民 [3] => 福州 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 6402 [1] => 127971 [2] => 1166 [3] => 50282 [4] => 763 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1676,1680,8,15,10, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1603482 [url] => /a/10001/202001/f3935ef0f9a35e5af6991a3843719b86.png ) ) [id] => 143554 [tran_published] => 01-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 410 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 410 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 于伟国 [1] => 群众 [2] => 人民 [3] => 福州 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1603474 [url] => /a/10001/202001/b862fa7369fd0100edbbcfef83a590c3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579931859 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.24】福州新闻 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/143552.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1603474 [url] => /a/10001/202001/b862fa7369fd0100edbbcfef83a590c3.png ) ) [id] => 143552 [tran_published] => 01-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 408 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 408 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1603466 [url] => /a/10001/202001/12b0a30053f649cf85281599d80325a0.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579929998 [sort] => 0 [title] => 最好的新年礼物!新招录消防员家属进红门 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/143548.html [tags] => Array ( [0] => 入职 [1] => 消防员 [2] => 招录 [3] => 消防 [4] => 总队 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3270 [1] => 3300 [2] => 7313 [3] => 16498 [4] => 3871 [5] => 7352 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1676,1680, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1603466 [url] => /a/10001/202001/12b0a30053f649cf85281599d80325a0.png ) ) [id] => 143548 [tran_published] => 01-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 558 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 558 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 入职 [1] => 消防员 [2] => 招录 [3] => 消防 [4] => 总队 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1603460 [url] => /a/10001/202001/cb759fbb75bdae0af49101b11cdfbf47.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579929856 [sort] => 0 [title] => 年味浓浓 红旗灯笼扮靓五一广场 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/143546.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1676,1680, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1603460 [url] => /a/10001/202001/cb759fbb75bdae0af49101b11cdfbf47.png ) ) [id] => 143546 [tran_published] => 01-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 431 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 431 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1603446 [url] => /a/10001/202001/8187d6ebb432a0b5108c2def2b7a87d5.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579929408 [sort] => 0 [title] => 新春走基层:上阵“父子兵” 两代“铁路人”的春运故事 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/143544.html [tags] => Array ( [0] => 春运期间 [1] => 窗口 [2] => 进站 [3] => 旅客 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 30656 [2] => 2512 [3] => 5627 [4] => 1314 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1676,1680, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1603446 [url] => /a/10001/202001/8187d6ebb432a0b5108c2def2b7a87d5.png ) ) [id] => 143544 [tran_published] => 01-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 411 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 411 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 春运期间 [1] => 窗口 [2] => 进站 [3] => 旅客 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1603430 [url] => /a/10001/202001/cb390f1d51e60e450591346f7f9b5b47.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579928716 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.24】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/143536.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1603430 [url] => /a/10001/202001/cb390f1d51e60e450591346f7f9b5b47.png ) ) [id] => 143536 [tran_published] => 01-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 521 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 521 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1603424 [url] => /a/10001/202001/453c7f8171967139264ebf4217de51ad.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579928431 [sort] => 0 [title] => Vlog丨驻村"第一书记"带你感受畲乡年味 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/143534.html [tags] => Array ( [0] => 畲族 [1] => 驻村 [2] => 南洋 [3] => 村里 [4] => 罗源县 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 10327 [2] => 16310 [3] => 26103 [4] => 16312 [5] => 853 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1603424 [url] => /a/10001/202001/453c7f8171967139264ebf4217de51ad.png ) ) [id] => 143534 [tran_published] => 01-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 487 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 487 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 畲族 [1] => 驻村 [2] => 南洋 [3] => 村里 [4] => 罗源县 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1602634 [url] => /a/10001/202001/7ec13599695f3c5f8d40ba921e966567.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579922100 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.24】《福州动起来》 [url] => http://www.zohi.tv/xwpddb/p/143528.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 51086 ) [appid] => 1 [catids] => ,6, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1602634 [url] => /a/10001/202001/7ec13599695f3c5f8d40ba921e966567.png ) ) [id] => 143528 [tran_published] => 01-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 408 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 408 [source] => 福州动起来 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州动起来 ) ) [author] => Array ( ) ) 1