Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1610366 [url] => /a/10001/202001/c4f3d95ff30b904cb2d509fc96f4b47f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580264180 [sort] => 0 [title] => 福州市卫生健康委员会联合平安好医生APP开通抗疫义诊 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/144022.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 疫情 [2] => 卫健委 [3] => APP [4] => 00 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1261 [1] => 21826 [2] => 113589 [3] => 707 [4] => 4476 ) [appid] => 1 [catids] => ,1704,9,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1610366 [url] => /a/10001/202001/c4f3d95ff30b904cb2d509fc96f4b47f.png ) ) [id] => 144022 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1046 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 68 [digg] => 0 [all_pv] => 1046 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 疫情 [2] => 卫健委 [3] => APP [4] => 00 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1610360 [url] => /a/10001/202001/7ae73852a7ad9f4ffc1b2c9e22233bf6.gif ) [description] => 从小年夜开始,瑞金医院呼吸科病房每晚9点半都会收到神秘的外卖夜宵 [recommend] => 0 [published] => 1580264166 [sort] => 0 [title] => 暖心!医院每晚准时收到神秘外卖! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/144020.html [tags] => Array ( [0] => 披萨 [1] => 收到 [2] => 瑞金医院 [3] => 责编 [4] => 新年快乐 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 45385 [2] => 10942 [3] => 144722 [4] => 50039 [5] => 34974 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1610360 [url] => /a/10001/202001/7ae73852a7ad9f4ffc1b2c9e22233bf6.gif ) ) [id] => 144020 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 378 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 378 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 披萨 [1] => 收到 [2] => 瑞金医院 [3] => 责编 [4] => 新年快乐 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 暖心!医院每晚准时收到神秘外卖!

  从小年夜开始,瑞金医院呼吸科病房每晚9点半都会收到神秘的外卖夜宵

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1610356 [url] => /a/10001/202001/bfe69ef03b7eba94efb34da49307c5cd.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580262859 [sort] => 0 [title] => 急寻福州和宁德的同车人员!这些车上有人确诊感染! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/144018.html [tags] => Array ( [0] => 冠状病毒 [1] => 乘坐 [2] => 23 [3] => 肺炎 [4] => 感染 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 143136 [2] => 7673 [3] => 50829 [4] => 20784 [5] => 3004 ) [appid] => 1 [catids] => ,1704,9,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1610356 [url] => /a/10001/202001/bfe69ef03b7eba94efb34da49307c5cd.jpeg ) ) [id] => 144018 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 516 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 516 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 冠状病毒 [1] => 乘坐 [2] => 23 [3] => 肺炎 [4] => 感染 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1610352 [url] => /a/10001/202001/e7816474bee9fe3838d905f3a25de681.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580262071 [sort] => 0 [title] => 福州各地持续抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/144016.html [tags] => Array ( [0] => 防控 [1] => 疫情 [2] => 排查 [3] => 人员 [4] => 摸排 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 15387 [2] => 21826 [3] => 18385 [4] => 15881 [5] => 45060 ) [appid] => 1 [catids] => ,1710,1704,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1610352 [url] => /a/10001/202001/e7816474bee9fe3838d905f3a25de681.jpeg ) ) [id] => 144016 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 551 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 551 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 防控 [1] => 疫情 [2] => 排查 [3] => 人员 [4] => 摸排 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1610342 [url] => /a/10001/202001/32646cfd2ccdc803a7dd96b923288b66.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580261652 [sort] => 0 [title] => 福清市医院新感染病区一期动工 二期预计20天内建成 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/144014.html [tags] => Array ( [0] => 病区 [1] => 福清市 [2] => 项目 [3] => 隔离病房 [4] => 建成 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 8773 [2] => 1028 [3] => 1155 [4] => 144580 [5] => 3176 ) [appid] => 1 [catids] => ,1710,9,1704,756, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1610342 [url] => /a/10001/202001/32646cfd2ccdc803a7dd96b923288b66.jpeg ) ) [id] => 144014 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 病区 [1] => 福清市 [2] => 项目 [3] => 隔离病房 [4] => 建成 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1610348 [url] => /a/10001/202001/d03802d71d0439cf5468b5e016841b03.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580261443 [sort] => 0 [title] => 福州市林业局加大野生动物监管执法力度 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/144012.html [tags] => Array ( [0] => 野生动物 [1] => 林业局 [2] => 执法 [3] => 执法人员 [4] => 贩卖 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 11169 [2] => 8471 [3] => 2530 [4] => 2533 [5] => 50999 ) [appid] => 1 [catids] => ,1704,1710,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1610348 [url] => /a/10001/202001/d03802d71d0439cf5468b5e016841b03.jpeg ) ) [id] => 144012 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 486 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 486 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 野生动物 [1] => 林业局 [2] => 执法 [3] => 执法人员 [4] => 贩卖 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1610344 [url] => /a/10001/202001/6cac07f708a8e22f963a48a01340b780.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580261093 [sort] => 0 [title] => 福州增设废弃口罩专用垃圾桶 加强消杀防控工作 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/144006.html [tags] => Array ( [0] => 口罩 [1] => 消毒 [2] => 垃圾 [3] => 环卫 [4] => 防控 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 29781 [2] => 2925 [3] => 144 [4] => 12679 [5] => 15387 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1710, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1610344 [url] => /a/10001/202001/6cac07f708a8e22f963a48a01340b780.jpeg ) ) [id] => 144006 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 口罩 [1] => 消毒 [2] => 垃圾 [3] => 环卫 [4] => 防控 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1610314 [url] => /a/10001/202001/86594a7b6d46020e593be002e226bb8f.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580260756 [sort] => 0 [title] => 知责担责尽责 落细落小落实 于伟国唐登杰等省领导协调推动疫情防控工作 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/144004.html [tags] => Array ( [0] => 防控 [1] => 疫情 [2] => 物资 [3] => 于伟国 [4] => 抓好 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 15387 [2] => 21826 [3] => 4172 [4] => 6402 [5] => 928 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1610314 [url] => /a/10001/202001/86594a7b6d46020e593be002e226bb8f.jpeg ) ) [id] => 144004 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 490 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 490 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 防控 [1] => 疫情 [2] => 物资 [3] => 于伟国 [4] => 抓好 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1610304 [url] => /a/10001/202001/14f9bf08416925c4cdec91f80547251e.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580260403 [sort] => 0 [title] => 全国28日新增确诊病例1459例,累计确诊5974例 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/144000.html [tags] => Array ( [0] => 病例 [1] => 累计 [2] => 新增 [3] => 医学观察 [4] => 疑似病例 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 27349 [2] => 35259 [3] => 2898 [4] => 144314 [5] => 144316 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1610304 [url] => /a/10001/202001/14f9bf08416925c4cdec91f80547251e.jpg ) ) [id] => 144000 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 482 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 482 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 病例 [1] => 累计 [2] => 新增 [3] => 医学观察 [4] => 疑似病例 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609668 [url] => /a/10001/202001/038b5ce19bb93bfbc046cac5297a127c.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580217355 [sort] => 0 [title] => 快讯!福州新增6例新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/143996.html [tags] => Array ( [0] => 长乐 [1] => 28 [2] => 连江县 [3] => 福清市 [4] => 冠状病毒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2281 [1] => 3641 [2] => 51318 [3] => 1122 [4] => 1028 [5] => 143136 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609668 [url] => /a/10001/202001/038b5ce19bb93bfbc046cac5297a127c.jpg ) ) [id] => 143996 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 817 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 817 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 长乐 [1] => 28 [2] => 连江县 [3] => 福清市 [4] => 冠状病毒 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609666 [url] => /a/10001/202001/157d749ec24bb1f29c33cee3695981da.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580213296 [sort] => 0 [title] => 王宁在全市防控工作指挥协调视频会上强调 坚持排查全覆盖发动市民全覆盖 全力以赴打赢疫情防控阻击战 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/143994.html [tags] => Array ( [0] => 防控 [1] => 疫情 [2] => 视频 [3] => 协调 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 15387 [1] => 127971 [2] => 21826 [3] => 5037 [4] => 900 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609666 [url] => /a/10001/202001/157d749ec24bb1f29c33cee3695981da.jpeg ) ) [id] => 143994 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 防控 [1] => 疫情 [2] => 视频 [3] => 协调 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609536 [url] => /a/10001/202001/38f26738a8fbe3bd2fa59ea2030032c7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580208005 [sort] => 0 [title] => 福州市场监管部门发出加强群体性聚餐监管的紧急通知 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/143948.html [tags] => Array ( [0] => 聚餐 [1] => 群体性 [2] => 餐饮 [3] => 防控 [4] => 疫情 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 25513 [1] => 144692 [2] => 5673 [3] => 15387 [4] => 21826 ) [appid] => 1 [catids] => ,1704,9,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609536 [url] => /a/10001/202001/38f26738a8fbe3bd2fa59ea2030032c7.jpeg ) ) [id] => 143948 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 419 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 419 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 聚餐 [1] => 群体性 [2] => 餐饮 [3] => 防控 [4] => 疫情 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609530 [url] => /a/10001/202001/f4a264713beccca00225d7eb13782106.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580205360 [sort] => 0 [title] => 蔬菜难买?实地探访!福州朴朴、永辉、大润发! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/143946.html [tags] => Array ( [0] => 蔬菜 [1] => APP [2] => 福州 [3] => 青菜 [4] => 超市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13071 [2] => 707 [3] => 763 [4] => 26943 [5] => 73 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609530 [url] => /a/10001/202001/f4a264713beccca00225d7eb13782106.jpeg ) ) [id] => 143946 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 498 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 498 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 蔬菜 [1] => APP [2] => 福州 [3] => 青菜 [4] => 超市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609494 [url] => /a/10001/202001/436b41ebbf1a0d4edf689cfd91354250.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580203659 [sort] => 0 [title] => 特殊时期的特殊使命,防疫一线福州党员冲在前! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/143944.html [tags] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 防控 [2] => 监管局 [3] => 疫情 [4] => 党员干部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 205 [1] => 3641 [2] => 15387 [3] => 21070 [4] => 21826 [5] => 3050 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1710, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609494 [url] => /a/10001/202001/436b41ebbf1a0d4edf689cfd91354250.jpg ) ) [id] => 143944 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 522 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 522 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 防控 [2] => 监管局 [3] => 疫情 [4] => 党员干部 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609486 [url] => /a/10001/202001/462227da227eb66aac3563b05a411ec0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580202656 [sort] => 0 [title] => 还在散播疫情谣言?福清这些人已被警方依法处理! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/143942.html [tags] => Array ( [0] => 谣言 [1] => 传播 [2] => 福清市 [3] => 网民 [4] => 公安机关 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 6427 [2] => 20924 [3] => 1028 [4] => 54175 [5] => 18171 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609486 [url] => /a/10001/202001/462227da227eb66aac3563b05a411ec0.jpeg ) ) [id] => 143942 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 621 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 621 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 谣言 [1] => 传播 [2] => 福清市 [3] => 网民 [4] => 公安机关 ) ) [author] => Array ( ) ) 1