Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1915564 [url] => /a/10001/202101/f72e991c361a4845a0630a2b1b9792ad.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1611311673 [sort] => 0 [title] => 工业(产业)园区标准化建设现场推进会在福清召开 林宝金强调 补齐短板弱项 加快标准化建设 推动制造业高质量发展 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/179414.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127971 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1915564 [url] => /a/10001/202101/f72e991c361a4845a0630a2b1b9792ad.jpg ) ) [id] => 179414 [tran_published] => 6小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 434 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 434 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1915532 [url] => /a/10001/202101/709348729fb483628a72ce5e8bffb0f5.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1611303165 [sort] => 0 [title] => 新建福厦铁路九龙江特大桥跨鹰厦铁路转体桥成功转体 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/179384.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1915532 [url] => /a/10001/202101/709348729fb483628a72ce5e8bffb0f5.jpeg ) ) [id] => 179384 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1915498 [url] => /a/10001/202101/aadcabd1a428d03f45cd9962b81e8ac3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1611300674 [sort] => 0 [title] => 福州哪里可做核酸证明?怎样查结果?权威信息来了! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/179374.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,1704,1706,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1915498 [url] => /a/10001/202101/aadcabd1a428d03f45cd9962b81e8ac3.jpeg ) ) [id] => 179374 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 476 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 476 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1915478 [url] => /a/10001/202101/57409dfb1049589fab9b3e6838588ba9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1611300549 [sort] => 0 [title] => 福建省首个黄疸日间病房设立 减少母婴分离焦虑 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/179366.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1915478 [url] => /a/10001/202101/57409dfb1049589fab9b3e6838588ba9.jpeg ) ) [id] => 179366 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1915410 [url] => /a/10001/202101/5db05c2af4c9228f3d6156d365f7f9b3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1611297850 [sort] => 0 [title] => 福州今天最高温24℃!未来三天逐渐回落 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/179348.html [tags] => Array ( [0] => 08 [1] => 24 [2] => 气温 [3] => 23 [4] => 25 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 39936 [2] => 51181 [3] => 1025 [4] => 50829 [5] => 51291 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1915410 [url] => /a/10001/202101/5db05c2af4c9228f3d6156d365f7f9b3.jpeg ) ) [id] => 179348 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 375 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 375 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 08 [1] => 24 [2] => 气温 [3] => 23 [4] => 25 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1915396 [url] => /a/10001/202101/ac3fbefbf5624a2518a0834a6d1d8086.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1611297420 [sort] => 0 [title] => 福州高新技术企业突破2000家 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/179340.html [tags] => Array ( [0] => 高新技术 [1] => 企业 [2] => 福州 [3] => 2020 [4] => 省级 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 79131 [2] => 54 [3] => 763 [4] => 52622 [5] => 17468 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,2108,2110, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1915396 [url] => /a/10001/202101/ac3fbefbf5624a2518a0834a6d1d8086.jpeg ) ) [id] => 179340 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 480 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 480 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 高新技术 [1] => 企业 [2] => 福州 [3] => 2020 [4] => 省级 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1915098 [url] => /a/10001/202101/006f3e38e4ef39c879d494a9527ecccb.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1611297129 [sort] => 0 [title] => “戴口罩”入法!福建出台全国首个专项法规 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/179336.html [tags] => Array ( [0] => 口罩 [1] => 餐饮 [2] => 从业人员 [3] => 佩戴 [4] => 服务 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 29781 [1] => 5673 [2] => 39554 [3] => 45445 [4] => 1167 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1915098 [url] => /a/10001/202101/006f3e38e4ef39c879d494a9527ecccb.jpeg ) ) [id] => 179336 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 口罩 [1] => 餐饮 [2] => 从业人员 [3] => 佩戴 [4] => 服务 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1915392 [url] => /a/10001/202101/c9843070b26fb13986b0feb059834b12.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1611297116 [sort] => 0 [title] => 来了,2021福建省两会日程表 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/179334.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1915392 [url] => /a/10001/202101/c9843070b26fb13986b0feb059834b12.png ) ) [id] => 179334 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 415 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 415 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1915380 [url] => /a/10001/202101/224ec87fdd12e8eba9e0d4cee39baf89.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1611294430 [sort] => 0 [title] => 罗源喜获“全国民族团结进步示范区”称号 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/179330.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,2108,2110, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1915380 [url] => /a/10001/202101/224ec87fdd12e8eba9e0d4cee39baf89.jpeg ) ) [id] => 179330 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 447 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 447 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1915364 [url] => /a/10001/202101/b04ec1878ffa6d5f339156e5afc0f657.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1611287006 [sort] => 0 [title] => 新建福厦铁路新云居山隧道贯通 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/179326.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1915364 [url] => /a/10001/202101/b04ec1878ffa6d5f339156e5afc0f657.jpeg ) ) [id] => 179326 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 398 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 398 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1915302 [url] => /a/10001/202101/4fcbeb854faf2f7cab518ddc70133866.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1611283837 [sort] => 0 [title] => 公益广告|毫不松懈防控疫情 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/179288.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1714,2280,2282, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1915302 [url] => /a/10001/202101/4fcbeb854faf2f7cab518ddc70133866.gif ) ) [id] => 179288 [tran_published] => 14小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 433 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 433 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1915278 [url] => /a/10001/202101/566ec349f6afc51056b16c34111b8c58.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1611281042 [sort] => 0 [title] => 重装升级!西河智慧体育公园月底开放 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/179280.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1915278 [url] => /a/10001/202101/566ec349f6afc51056b16c34111b8c58.jpeg ) ) [id] => 179280 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 447 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 447 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1915274 [url] => /a/10001/202101/189b487953f920c6529a3661e1a20e59.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1611280414 [sort] => 0 [title] => 数千万大学生如何返乡?怎么过年? [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/179276.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1915274 [url] => /a/10001/202101/189b487953f920c6529a3661e1a20e59.png ) ) [id] => 179276 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 389 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 389 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1915252 [url] => /a/10001/202101/6ce415945422c50a188503d20cbefc15.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1611279491 [sort] => 0 [title] => ​微信又双叒叕更新!能和好友“互扔炸弹”了! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/179272.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1915252 [url] => /a/10001/202101/6ce415945422c50a188503d20cbefc15.png ) ) [id] => 179272 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 462 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 462 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1915096 [url] => /a/10001/202101/41d4bdb92c8265033686f6033a2a24d0.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1611238103 [sort] => 0 [title] => 通报!福清一名境外返融人员排除新冠病毒感染 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/179268.html [tags] => Array ( [0] => 防控 [1] => 检测 [2] => 福清市 [3] => 疫情 [4] => 新冠 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 15387 [2] => 3169 [3] => 1028 [4] => 21826 [5] => 144426 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1915096 [url] => /a/10001/202101/41d4bdb92c8265033686f6033a2a24d0.jpg ) ) [id] => 179268 [tran_published] => 01-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 539 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 539 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 防控 [1] => 检测 [2] => 福清市 [3] => 疫情 [4] => 新冠 ) ) [author] => Array ( ) ) 1