Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812978 [url] => /a/10001/202006/54018ccd0690f98ebb7f4dd97dde0303.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591148281 [sort] => 0 [title] => 最新!6月2日,福州0新增! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158338.html [tags] => Array ( [0] => 疑似病例 [1] => 24 [2] => 输入 [3] => 感染者 [4] => 无症状 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 144316 [2] => 51181 [3] => 30953 [4] => 24896 [5] => 145060 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812978 [url] => /a/10001/202006/54018ccd0690f98ebb7f4dd97dde0303.jpeg ) ) [id] => 158338 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 392 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 392 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 疑似病例 [1] => 24 [2] => 输入 [3] => 感染者 [4] => 无症状 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812944 [url] => /a/10001/202006/bb05310124b9ed6fd42dce298617e53b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591146379 [sort] => 0 [title] => 今起上线!同车不同温,“知冷知热”的福州地铁来啦! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158334.html [tags] => Array ( [0] => 车厢 [1] => 空调 [2] => 地铁 [3] => 乘客 [4] => 平均温度 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 2965 [1] => 3641 [2] => 6457 [3] => 726 [4] => 1409 [5] => 151878 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812944 [url] => /a/10001/202006/bb05310124b9ed6fd42dce298617e53b.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1812946 [url] => /a/10001/202006/f81cc7d319b87c63b2b6add52d9b64ab.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1812962 [url] => /a/10001/202006/0a53ac9c739fb055ac78a5f8b646ce76.jpeg ) ) [id] => 158334 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 车厢 [1] => 空调 [2] => 地铁 [3] => 乘客 [4] => 平均温度 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812928 [url] => /a/10001/202006/3eb06580bdc25809b404f47982eeb226.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591142672 [sort] => 0 [title] => 降雨退场 高温来袭 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158330.html [tags] => Array ( [0] => 雨水 [1] => 气象部门 [2] => 福州 [3] => 今天 [4] => 高温 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 19929 [2] => 6761 [3] => 763 [4] => 34157 [5] => 815 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812928 [url] => /a/10001/202006/3eb06580bdc25809b404f47982eeb226.jpeg ) ) [id] => 158330 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 426 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 426 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 雨水 [1] => 气象部门 [2] => 福州 [3] => 今天 [4] => 高温 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812902 [url] => /a/10001/202006/5718ccdf8a66ceca12dcf00a282f84ba.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591141890 [sort] => 0 [title] => 福州首期入户早教指导师培训结业 填补国内空白 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158326.html [tags] => Array ( [0] => 早教 [1] => 指导 [2] => 入户 [3] => 市妇联 [4] => 学员 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 27793 [2] => 8295 [3] => 43500 [4] => 30275 [5] => 3164 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812902 [url] => /a/10001/202006/5718ccdf8a66ceca12dcf00a282f84ba.jpeg ) ) [id] => 158326 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 早教 [1] => 指导 [2] => 入户 [3] => 市妇联 [4] => 学员 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812898 [url] => /a/10001/202006/80617abf6888f6cbd385803a1aa3c951.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591141622 [sort] => 0 [title] => 《福州市城市内河管理办法》实施一年 取得阶段性成效 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158324.html [tags] => Array ( [0] => 内河 [1] => 调度 [2] => 管理 [3] => 水系 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 49 [1] => 3641 [2] => 30657 [3] => 6506 [4] => 751 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,196, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812898 [url] => /a/10001/202006/80617abf6888f6cbd385803a1aa3c951.jpeg ) ) [id] => 158324 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 416 [virtual_pv] => 408 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 416 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 内河 [1] => 调度 [2] => 管理 [3] => 水系 [4] => 福州市 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812894 [url] => /a/10001/202006/894ac925647b151340f104f4ec4e23e9.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591141461 [sort] => 0 [title] => 5月份福建66种主要食品价格总体呈现回落 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158320.html [tags] => Array ( [0] => 价格 [1] => 监测 [2] => 下跌 [3] => 蔬菜 [4] => 食品 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2770 [1] => 3641 [2] => 17883 [3] => 37836 [4] => 13071 [5] => 1339 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812894 [url] => /a/10001/202006/894ac925647b151340f104f4ec4e23e9.jpg ) ) [id] => 158320 [tran_published] => 4小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 436 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 436 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 价格 [1] => 监测 [2] => 下跌 [3] => 蔬菜 [4] => 食品 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812690 [url] => /a/10001/202006/eda1ce84dc5ac992f9580853361487e7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591095386 [sort] => 0 [title] => 王宁调研对台工作并主持召开座谈会强调 积极探索促进榕台融合发展新路 加快建设台胞台企登陆第一家园 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158292.html [tags] => Array ( [0] => 台胞 [1] => 责编 [2] => 榕台 [3] => 企在榕 [4] => 王宁到 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 11439 [1] => 127971 [2] => 50039 [3] => 1192 [4] => 151866 [5] => 149814 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812690 [url] => /a/10001/202006/eda1ce84dc5ac992f9580853361487e7.jpeg ) ) [id] => 158292 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 402 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 台胞 [1] => 责编 [2] => 榕台 [3] => 企在榕 [4] => 王宁到 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812686 [url] => /a/10001/202006/35d221a851cb06141c71a251e5d54723.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591093679 [sort] => 0 [title] => 强势回归!福州“2.0升级版”夜生活来了! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158288.html [tags] => Array ( [0] => 夜色 [1] => 街区 [2] => 经济 [3] => 夜间 [4] => 业态 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4110 [2] => 851 [3] => 967 [4] => 10185 [5] => 13835 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812686 [url] => /a/10001/202006/35d221a851cb06141c71a251e5d54723.jpg ) ) [id] => 158288 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 夜色 [1] => 街区 [2] => 经济 [3] => 夜间 [4] => 业态 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812586 [url] => /a/10001/202006/c6e4034d446536f2d395f0c714eb945e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591087975 [sort] => 0 [title] => 2019年中国生态环境状况公报发布 福州空气质量排第6 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158266.html [tags] => Array ( [0] => 2019 [1] => 天数 [2] => 城市 [3] => 空气质量 [4] => 优良 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 54057 [2] => 79116 [3] => 1266 [4] => 6113 [5] => 109947 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812586 [url] => /a/10001/202006/c6e4034d446536f2d395f0c714eb945e.jpeg ) ) [id] => 158266 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 402 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 402 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 2019 [1] => 天数 [2] => 城市 [3] => 空气质量 [4] => 优良 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812540 [url] => /a/10001/202006/baa452110319da90c0f433c69b381705.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591087724 [sort] => 0 [title] => 今年建成明年开街!福州提出打造全国知名夜色经济品牌 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158264.html [tags] => Array ( [0] => 街区 [1] => 夜色 [2] => 奖励 [3] => 考评 [4] => 提升 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 851 [1] => 3641 [2] => 4110 [3] => 56 [4] => 2440 [5] => 38229 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812540 [url] => /a/10001/202006/baa452110319da90c0f433c69b381705.jpeg ) ) [id] => 158264 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 455 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 455 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 街区 [1] => 夜色 [2] => 奖励 [3] => 考评 [4] => 提升 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812530 [url] => /a/10001/202006/612545e2d0c023de6f8685e5cd416aa4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591087572 [sort] => 0 [title] => 福建18岁及以下先心病患儿可申请专项救治基金 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158262.html [tags] => Array ( [0] => 患儿 [1] => 先心病 [2] => 救助 [3] => 协和医院 [4] => 医科大学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4547 [2] => 151850 [3] => 86 [4] => 34604 [5] => 38960 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812530 [url] => /a/10001/202006/612545e2d0c023de6f8685e5cd416aa4.jpeg ) ) [id] => 158262 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 491 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 491 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 患儿 [1] => 先心病 [2] => 救助 [3] => 协和医院 [4] => 医科大学 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812518 [url] => /a/10001/202006/b358b3a667a6ee4155e7e219f001c3de.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591087131 [sort] => 0 [title] => 低年级“小神兽”开学啦!激动不已的家长们趴在校门口...... [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158258.html [tags] => Array ( [0] => 开学 [1] => 儿童节 [2] => 小朋友 [3] => 第一天 [4] => 家长 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 1372 [1] => 3641 [2] => 45310 [3] => 1452 [4] => 148986 [5] => 1164 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812518 [url] => /a/10001/202006/b358b3a667a6ee4155e7e219f001c3de.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1812520 [url] => /a/10001/202006/3ca10e23bbdc4a543ec0372348b1cd15.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1812522 [url] => /a/10001/202006/10c8a21a4033d3b9564ad2069e71e530.jpeg ) ) [id] => 158258 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 513 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 513 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 开学 [1] => 儿童节 [2] => 小朋友 [3] => 第一天 [4] => 家长 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812376 [url] => /a/10001/202006/0e09d9b8599f07b7ab638517dac21c59.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591067480 [sort] => 0 [title] => 反恐防恐公益宣传片丨主动安检 共筑平安 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158254.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812376 [url] => /a/10001/202006/0e09d9b8599f07b7ab638517dac21c59.gif ) ) [id] => 158254 [tran_published] => 06-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 407 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 407 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812346 [url] => /a/10001/202006/2b19a25415050eda4c8f95bb8bad6a91.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591065827 [sort] => 0 [title] => 速看!2020年福州中招日程安排发布! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158248.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812346 [url] => /a/10001/202006/2b19a25415050eda4c8f95bb8bad6a91.jpeg ) ) [id] => 158248 [tran_published] => 06-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 509 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 509 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812334 [url] => /a/10001/202006/369fa849767a6c23029ccc1cd2ccf37b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591063599 [sort] => 0 [title] => 注意!这种夺命毒虫又在福州出现了! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158246.html [tags] => Array ( [0] => 红火蚁 [1] => 蚁巢 [2] => cm [3] => 公园 [4] => 伤口 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 40102 [2] => 50771 [3] => 7676 [4] => 48 [5] => 7437 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812334 [url] => /a/10001/202006/369fa849767a6c23029ccc1cd2ccf37b.jpeg ) ) [id] => 158246 [tran_published] => 06-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 573 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 573 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 红火蚁 [1] => 蚁巢 [2] => cm [3] => 公园 [4] => 伤口 ) ) [author] => Array ( ) ) 1