Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812320 [url] => /a/10001/202006/9ad1b0315a13afcd980f9a324163ddc2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591063411 [sort] => 0 [title] => 公示!福州两大地块规划调整,新增居住和商业用地 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158242.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 公示 [2] => 意见 [3] => 仓山区 [4] => 联系电话 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1261 [1] => 3641 [2] => 9340 [3] => 11791 [4] => 1230 [5] => 27052 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812320 [url] => /a/10001/202006/9ad1b0315a13afcd980f9a324163ddc2.jpeg ) ) [id] => 158242 [tran_published] => 06-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 452 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 452 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 公示 [2] => 意见 [3] => 仓山区 [4] => 联系电话 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812286 [url] => /a/10001/202006/8d2ae9d3140457a903eb630bb4f0246e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591062210 [sort] => 0 [title] => 滨海新城两个道路项目最新进展来了 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158240.html [tags] => Array ( [0] => 40 [1] => 标段 [2] => 环湖 [3] => 项目 [4] => 道路 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 50872 [2] => 1081 [3] => 8876 [4] => 1155 [5] => 1650 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1101,1110, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812286 [url] => /a/10001/202006/8d2ae9d3140457a903eb630bb4f0246e.jpeg ) ) [id] => 158240 [tran_published] => 06-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 436 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 436 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 40 [1] => 标段 [2] => 环湖 [3] => 项目 [4] => 道路 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812292 [url] => /a/10001/202006/4a3de19d928bdc1cec7c8c293550fe60.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591062072 [sort] => 0 [title] => 注意!滨海专线返程发车时间有调整 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158238.html [tags] => Array ( [0] => 发车 [1] => 滨海 [2] => 夏令时 [3] => 17 [4] => 六号 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 24980 [2] => 1090 [3] => 138765 [4] => 50125 [5] => 151844 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812292 [url] => /a/10001/202006/4a3de19d928bdc1cec7c8c293550fe60.jpeg ) ) [id] => 158238 [tran_published] => 06-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 395 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 395 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 发车 [1] => 滨海 [2] => 夏令时 [3] => 17 [4] => 六号 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812270 [url] => /a/10001/202006/eacdab22ba041e6cac2b90fdf7b2f7a9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591061854 [sort] => 0 [title] => 注意!今天,福州这些列车停运 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158236.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 列车运行 [2] => 停运 [3] => 临客 [4] => 图外 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 84393 [3] => 12718 [4] => 145070 [5] => 150838 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812270 [url] => /a/10001/202006/eacdab22ba041e6cac2b90fdf7b2f7a9.jpeg ) ) [id] => 158236 [tran_published] => 06-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 500 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 500 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 列车运行 [2] => 停运 [3] => 临客 [4] => 图外 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812248 [url] => /a/10001/202006/6bcadb15daea10c46ad9ca560d0acf5c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591061315 [sort] => 0 [title] => 最新!6月1日,福州0新增! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158232.html [tags] => Array ( [0] => 疑似病例 [1] => 24 [2] => 输入 [3] => 感染者 [4] => 无症状 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 144316 [2] => 51181 [3] => 30953 [4] => 24896 [5] => 145060 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812248 [url] => /a/10001/202006/6bcadb15daea10c46ad9ca560d0acf5c.jpeg ) ) [id] => 158232 [tran_published] => 06-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 460 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 460 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 疑似病例 [1] => 24 [2] => 输入 [3] => 感染者 [4] => 无症状 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812156 [url] => /a/10001/202006/ccfffaf499cb9d8993c3aa099d8f1062.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591007776 [sort] => 0 [title] => 抓紧,还剩8天! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158198.html [tags] => Array ( [0] => 假牌 [1] => 号牌 [2] => 车牌 [3] => 遮挡 [4] => 非机动车 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 72573 [2] => 7180 [3] => 7346 [4] => 33033 [5] => 699 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1365,1362, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812156 [url] => /a/10001/202006/ccfffaf499cb9d8993c3aa099d8f1062.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1812160 [url] => /a/10001/202006/ba1b747817d7f1c81bfac60585f8b443.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1812158 [url] => /a/10001/202006/2f80e3b305f2dac287b3f9e8cd33436c.jpeg ) ) [id] => 158198 [tran_published] => 06-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 433 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 433 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 假牌 [1] => 号牌 [2] => 车牌 [3] => 遮挡 [4] => 非机动车 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 抓紧,还剩8天!

  抓紧,还剩8天!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812122 [url] => /a/10001/202006/5b8376a39924edf39327b846c05114db.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591005039 [sort] => 0 [title] => 乡村里的振“心”人 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158196.html [tags] => Array ( [0] => 连江县 [1] => 返贫 [2] => 茫然无措 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 1122 [1] => 3641 [2] => 67377 [3] => 151818 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812122 [url] => /a/10001/202006/5b8376a39924edf39327b846c05114db.gif ) ) [id] => 158196 [tran_published] => 06-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 411 [virtual_pv] => 391 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 411 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 连江县 [1] => 返贫 [2] => 茫然无措 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812118 [url] => /a/10001/202006/de8b9a2f2dcaf3601ab6d02680f5a28d.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591004269 [sort] => 0 [title] => 连江助农之路有新招 全村开启直播带货培训 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158194.html [tags] => Array ( [0] => 肉燕 [1] => 郑培举 [2] => 下屿 [3] => 福州 [4] => 村民 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 7866 [2] => 151810 [3] => 151812 [4] => 763 [5] => 2177 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812118 [url] => /a/10001/202006/de8b9a2f2dcaf3601ab6d02680f5a28d.gif ) ) [id] => 158194 [tran_published] => 06-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 431 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 431 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 肉燕 [1] => 郑培举 [2] => 下屿 [3] => 福州 [4] => 村民 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812110 [url] => /a/10001/202006/5ab54f80de9a5b5911a78540d25bdd15.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591003884 [sort] => 0 [title] => 公示!福州26名抗疫人员拟获记功奖励! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158192.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 医院 [2] => 福州 [3] => 福建省 [4] => 保障局 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1261 [1] => 3641 [2] => 2398 [3] => 763 [4] => 3256 [5] => 93159 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1706,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812110 [url] => /a/10001/202006/5ab54f80de9a5b5911a78540d25bdd15.jpeg ) ) [id] => 158192 [tran_published] => 06-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 529 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 529 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 医院 [2] => 福州 [3] => 福建省 [4] => 保障局 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812106 [url] => /a/10001/202006/b5036f96ae4c7c6903bbc5b056915960.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591002813 [sort] => 0 [title] => 今天起,福州市行政(市民)服务中心上班时间有调整 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158190.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812106 [url] => /a/10001/202006/b5036f96ae4c7c6903bbc5b056915960.jpeg ) ) [id] => 158190 [tran_published] => 06-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 448 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 448 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812090 [url] => /a/10001/202006/5320e95ac71f92923587ffe3a755176f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1591001917 [sort] => 0 [title] => 福州警方在全市推广无犯罪记录证明网上办理业务 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158188.html [tags] => Array ( [0] => 办理 [1] => 犯罪 [2] => 记录 [3] => 申请 [4] => 证明 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 757 [1] => 3641 [2] => 6349 [3] => 11691 [4] => 5397 [5] => 731 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812090 [url] => /a/10001/202006/5320e95ac71f92923587ffe3a755176f.png ) ) [id] => 158188 [tran_published] => 06-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 655 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 655 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 办理 [1] => 犯罪 [2] => 记录 [3] => 申请 [4] => 证明 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812070 [url] => /a/10001/202006/9f4858c998ee3baa54b0e016bba028cd.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590998666 [sort] => 0 [title] => 晋安4幅地块拟出让 将建大量安置型商品房 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158186.html [tags] => Array ( [0] => 地块 [1] => 平方米 [2] => 片区 [3] => 用地 [4] => 后屿 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1465 [1] => 3641 [2] => 51388 [3] => 3609 [4] => 3843 [5] => 62814 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812070 [url] => /a/10001/202006/9f4858c998ee3baa54b0e016bba028cd.jpeg ) ) [id] => 158186 [tran_published] => 06-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 442 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 442 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 地块 [1] => 平方米 [2] => 片区 [3] => 用地 [4] => 后屿 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812038 [url] => /a/10001/202006/f514f60fa757f985c215d3a7a43b3d99.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590997371 [sort] => 0 [title] => 福州花海公园再迎波斯菊“盛宴” [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158184.html [tags] => Array ( [0] => 花海 [1] => 波斯菊 [2] => 公园 [3] => 硫华 [4] => 盛花期 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 6701 [2] => 43861 [3] => 48 [4] => 5516 [5] => 36916 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812038 [url] => /a/10001/202006/f514f60fa757f985c215d3a7a43b3d99.jpeg ) ) [id] => 158184 [tran_published] => 06-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 433 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 433 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 花海 [1] => 波斯菊 [2] => 公园 [3] => 硫华 [4] => 盛花期 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812028 [url] => /a/10001/202006/6ef80c4e4fb580e646f6e4fab8d3235d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590986839 [sort] => 0 [title] => 福建可见!6月日环食“大有不同”! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158180.html [tags] => Array ( [0] => 日环食 [1] => 太阳 [2] => 观测 [3] => 环食 [4] => 日食 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 141279 [2] => 16603 [3] => 22754 [4] => 151802 [5] => 141261 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812028 [url] => /a/10001/202006/6ef80c4e4fb580e646f6e4fab8d3235d.jpeg ) ) [id] => 158180 [tran_published] => 06-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 504 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 504 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 日环食 [1] => 太阳 [2] => 观测 [3] => 环食 [4] => 日食 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1812010 [url] => /a/10001/202006/cc3719a53721ae48f1d88e3f47e448a1.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590981537 [sort] => 0 [title] => 公示!福建省校外线上培训第一批白名单来了 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/158178.html [tags] => Array ( [0] => 教育厅 [1] => 福建省 [2] => 校外 [3] => 线上 [4] => 培训 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 29840 [2] => 3256 [3] => 35943 [4] => 53396 [5] => 4923 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1812010 [url] => /a/10001/202006/cc3719a53721ae48f1d88e3f47e448a1.png ) ) [id] => 158178 [tran_published] => 06-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 506 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 506 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 教育厅 [1] => 福建省 [2] => 校外 [3] => 线上 [4] => 培训 ) ) [author] => Array ( ) ) 1