Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1830542 [url] => /a/thumb/10001/202007/b586c9eaddd33beee3a3d0bbd9b6c0a3.jpeg@w961_h721.jpeg ) [description] => 相由心生,境由心造 [recommend] => 0 [published] => 1594693320 [sort] => 0 [title] => 周鸿:方寸之间,动静相谐,自成一境 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/161798.html [tags] => Array ( [0] => 工艺美术 [1] => 雕刻 [2] => 周鸿 [3] => 作品 [4] => 罗汉 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4705 [1] => 41730 [2] => 2031 [3] => 153994 [4] => 2029 [5] => 124065 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,9,239, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1830542 [url] => /a/thumb/10001/202007/b586c9eaddd33beee3a3d0bbd9b6c0a3.jpeg@w961_h721.jpeg ) ) [id] => 161798 [tran_published] => 07-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 400 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 400 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 工艺美术 [1] => 雕刻 [2] => 周鸿 [3] => 作品 [4] => 罗汉 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • 周鸿:方寸之间,动静相谐,自成一境

  相由心生,境由心造

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1827784 [url] => /a/thumb/10001/202007/ab5e46a828b0063ae697a2266af3e57e.jpeg@w981_h736.jpeg ) [description] => 半世守护,满腔热爱 [recommend] => 0 [published] => 1594079985 [sort] => 0 [title] => 软木画大师陈君锟:择一事,终一生 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/161212.html [tags] => Array ( [0] => 软木 [1] => 陈君锟 [2] => 福州 [3] => 工艺美术 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 22039 [1] => 41730 [2] => 116139 [3] => 763 [4] => 4705 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,238,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1827784 [url] => /a/thumb/10001/202007/ab5e46a828b0063ae697a2266af3e57e.jpeg@w981_h736.jpeg ) ) [id] => 161212 [tran_published] => 07-07 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 486 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 486 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 软木 [1] => 陈君锟 [2] => 福州 [3] => 工艺美术 [4] => 福州市 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • 软木画大师陈君锟:择一事,终一生

  半世守护,满腔热爱

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1825334 [url] => /a/10001/202006/da8471266bc03582d59bf57558d2f63e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1593506072 [sort] => 0 [title] => 张其仕:用刻刀代言,坚守木雕艺术“一亩方田” [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/160676.html [tags] => Array ( [0] => 工艺美术 [1] => 木雕 [2] => 福州市 [3] => 作品 [4] => 材质 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4705 [1] => 43395 [2] => 762 [3] => 1261 [4] => 2029 [5] => 49427 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,238,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1825334 [url] => /a/10001/202006/da8471266bc03582d59bf57558d2f63e.jpeg ) ) [id] => 160676 [tran_published] => 06-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 529 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 529 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 工艺美术 [1] => 木雕 [2] => 福州市 [3] => 作品 [4] => 材质 ) [1] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [author] => Array ( [0] => 艺次元 ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1819626 [url] => /a/thumb/10001/202006/3ba2ea8f9c1a9dfca51b491e673f7590.jpeg@w960_h720.jpeg ) [description] => 人间烟火气,最抚凡人心 [recommend] => 0 [published] => 1592379270 [sort] => 0 [title] => 这些烟火美食,抓住福州人早中晚的胃 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/159570.html [tags] => Array ( [0] => 卤面 [1] => 福州 [2] => 烤鸭 [3] => 咖啡 [4] => 老板 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 41730 [1] => 152488 [2] => 763 [3] => 77538 [4] => 28335 [5] => 11402 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,9,238, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1819626 [url] => /a/thumb/10001/202006/3ba2ea8f9c1a9dfca51b491e673f7590.jpeg@w960_h720.jpeg ) ) [id] => 159570 [tran_published] => 06-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 艺次元 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) [2] => Array ( [0] => 卤面 [1] => 福州 [2] => 烤鸭 [3] => 咖啡 [4] => 老板 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 这些烟火美食,抓住福州人早中晚的胃

  人间烟火气,最抚凡人心

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1819398 [url] => /a/thumb/10001/202006/662caf0fd694e16107a27e7d1b24719f.jpeg@w810_h608.jpeg ) [description] => 这一季的美好 [recommend] => 0 [published] => 1592370225 [sort] => 0 [title] => 一入夏,这些地方就成了福州人的心头好 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/159562.html [tags] => Array ( [0] => 荷花 [1] => 公园 [2] => 赏荷 [3] => 福州 [4] => 逸仙 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2366 [1] => 41730 [2] => 48 [3] => 107964 [4] => 763 [5] => 152484 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,239,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1819398 [url] => /a/thumb/10001/202006/662caf0fd694e16107a27e7d1b24719f.jpeg@w810_h608.jpeg ) ) [id] => 159562 [tran_published] => 06-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 515 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 515 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 荷花 [1] => 公园 [2] => 赏荷 [3] => 福州 [4] => 逸仙 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1819230 [url] => /a/10001/202006/6140a8b7989979dcfa1a44753b1c6984.jpeg ) [description] => 福建是一个词,答案却很多样 [recommend] => 0 [published] => 1592368237 [sort] => 0 [title] => 一场关于闽江的新展,12位跨界艺术家这么玩 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/159560.html [tags] => Array ( [0] => 展览 [1] => 福建 [2] => 艺术 [3] => 艺术家 [4] => 闽江 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3196 [1] => 41730 [2] => 899 [3] => 9177 [4] => 42594 [5] => 3309 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,239,238, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1819230 [url] => /a/10001/202006/6140a8b7989979dcfa1a44753b1c6984.jpeg ) ) [id] => 159560 [tran_published] => 06-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 533 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 533 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 展览 [1] => 福建 [2] => 艺术 [3] => 艺术家 [4] => 闽江 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • 一场关于闽江的新展,12位跨界艺术家这么玩

  福建是一个词,答案却很多样

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1804628 [url] => /a/thumb/10001/202005/b7b335c79bff5e09f9cd5864a6775be1.jpeg@w960_h720.jpeg ) [description] => 时光封印了往事 [recommend] => 0 [published] => 1590138733 [sort] => 0 [title] => 上下杭的神秘老宅,99%的福州人都不知道 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/157276.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 别墅 [2] => 采峰 [3] => 槟城 [4] => 杨鸿斌 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 41730 [1] => 151412 [2] => 7980 [3] => 763 [4] => 59124 [5] => 45802 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,9,239, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1804628 [url] => /a/thumb/10001/202005/b7b335c79bff5e09f9cd5864a6775be1.jpeg@w960_h720.jpeg ) ) [id] => 157276 [tran_published] => 05-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 550 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 550 [source] => 艺次元 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) [2] => Array ( [0] => 杨鸿斌 [1] => 别墅 [2] => 福州 [3] => 槟城 [4] => 采峰 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 上下杭的神秘老宅,99%的福州人都不知道

  时光封印了往事

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1804604 [url] => /a/thumb/10001/202005/d99b7dababf3cfc6067e3123f164995a.jpeg@w810_h608.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1590137684 [sort] => 0 [title] => 白塔启动58年来最大修缮,你可以这样打卡 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/157274.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 榕城 [2] => 修缮 [3] => 白塔 [4] => 基座 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 38248 [1] => 41730 [2] => 16199 [3] => 763 [4] => 151408 [5] => 2200 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,238,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1804604 [url] => /a/thumb/10001/202005/d99b7dababf3cfc6067e3123f164995a.jpeg@w810_h608.jpeg ) ) [id] => 157274 [tran_published] => 05-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 529 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 529 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 白塔 [1] => 修缮 [2] => 福州 [3] => 基座 [4] => 榕城 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1804574 [url] => /a/thumb/10001/202005/6663e59805e4f6892c132ef1da97830b.jpeg@w1008_h756.jpeg ) [description] => “福州玫瑰”的浪漫 [recommend] => 0 [published] => 1590137277 [sort] => 0 [title] => 五月的福州是紫色的,炸裂无数人的少女心 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/157272.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 三坊七巷 [2] => 互通 [3] => 蓝紫色 [4] => 蓝花 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 41730 [1] => 99540 [2] => 763 [3] => 1010 [4] => 2891 [5] => 43913 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,238,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1804574 [url] => /a/thumb/10001/202005/6663e59805e4f6892c132ef1da97830b.jpeg@w1008_h756.jpeg ) ) [id] => 157272 [tran_published] => 05-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 453 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 453 [source] => 艺次元 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) [2] => Array ( [0] => 蓝花 [1] => 福州 [2] => 三坊七巷 [3] => 互通 [4] => 蓝紫色 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 五月的福州是紫色的,炸裂无数人的少女心

  “福州玫瑰”的浪漫

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1770718 [url] => /a/thumb/10001/202004/00d520d374474e043e20912746e5120d.jpeg@w1177_h883.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1588152436 [sort] => 0 [title] => 古厝百科 | 福州的“龙”在哪儿? [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/154966.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 三坊七巷 [2] => 王审知 [3] => 龙脉 [4] => 似乎 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 41730 [2] => 150480 [3] => 16235 [4] => 150482 [5] => 1010 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,238,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1770718 [url] => /a/thumb/10001/202004/00d520d374474e043e20912746e5120d.jpeg@w1177_h883.jpeg ) ) [id] => 154966 [tran_published] => 04-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 531 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 531 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 龙脉 [2] => 王审知 [3] => 似乎 [4] => 三坊七巷 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1770692 [url] => /a/thumb/10001/202004/11d48f0c2641b0f5316c2a301ba46bd9.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1588152212 [sort] => 0 [title] => 古厝百科 | 闹市中的千年古刹,竟深藏与百年船政的渊源 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/154964.html [tags] => Array ( [0] => 百姓 [1] => 僧人 [2] => 法雨 [3] => 定光寺 [4] => 求雨 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 41730 [1] => 150474 [2] => 9901 [3] => 150476 [4] => 150478 [5] => 77025 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,239,238, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1770692 [url] => /a/thumb/10001/202004/11d48f0c2641b0f5316c2a301ba46bd9.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 154964 [tran_published] => 04-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [source] => 艺次元 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) [2] => Array ( [0] => 法雨 [1] => 百姓 [2] => 定光寺 [3] => 求雨 [4] => 僧人 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1770632 [url] => /a/thumb/10001/202004/537f9d657bbd767e588f2f4225980919.jpeg@w961_h721.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1588151462 [sort] => 0 [title] => 花期只有半月,她却让福州的四月天美得不像话 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/154958.html [tags] => Array ( [0] => 三坊七巷 [1] => 微博 [2] => 图源 [3] => 新浪 [4] => 流苏 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 40646 [1] => 41730 [2] => 2945 [3] => 4577 [4] => 1010 [5] => 33427 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,9,239, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1770632 [url] => /a/thumb/10001/202004/537f9d657bbd767e588f2f4225980919.jpeg@w961_h721.jpeg ) ) [id] => 154958 [tran_published] => 04-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 631 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 631 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 流苏 [1] => 微博 [2] => 图源 [3] => 三坊七巷 [4] => 新浪 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1770520 [url] => /a/thumb/10001/202004/8c5f01a25e8e3cdbace24f0e6276870c.jpeg@w960_h720.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1588150575 [sort] => 0 [title] => 福州市中心这座300岁的皇家园林,随手一拍都是壁纸 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/154954.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 园林 [2] => 300 [3] => 连理 [4] => 苍翠欲滴 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 11854 [1] => 43395 [2] => 763 [3] => 84939 [4] => 150458 [5] => 150460 ) [appid] => 1 [catids] => ,238,9,239, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1770520 [url] => /a/thumb/10001/202004/8c5f01a25e8e3cdbace24f0e6276870c.jpeg@w960_h720.jpeg ) ) [id] => 154954 [tran_published] => 04-29 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 525 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 525 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 园林 [1] => 福州 [2] => 300 [3] => 连理 [4] => 苍翠欲滴 ) [1] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [author] => Array ( [0] => 艺次元 ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734612 [url] => /a/10001/202004/00d78a644babdc2a445a94b0228033a2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585907482 [sort] => 0 [title] => 如何打卡福州宝藏村落林浦,看这部微电影就够了 [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/152162.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 进士 [2] => 尚书 [3] => 林浦 [4] => 安南 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 41730 [1] => 44061 [2] => 763 [3] => 30896 [4] => 38365 [5] => 149068 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,9,238, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734612 [url] => /a/10001/202004/00d78a644babdc2a445a94b0228033a2.jpeg ) ) [id] => 152162 [tran_published] => 04-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 604 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 604 [source] => 艺次元 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) [2] => Array ( [0] => 林浦 [1] => 福州 [2] => 进士 [3] => 尚书 [4] => 安南 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734516 [url] => /a/thumb/10001/202004/d3d51d4c6483b091e607e3fbf5080040.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585906819 [sort] => 0 [title] => 古厝百科 | 于山白塔,报的是谁的恩? [url] => http://www.zohi.tv/ycy/p/152148.html [tags] => Array ( [0] => 王审知 [1] => 白塔 [2] => 报恩 [3] => 兄弟 [4] => 王氏兄弟 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 38248 [1] => 41730 [2] => 16235 [3] => 59442 [4] => 50182 [5] => 149052 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,238,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734516 [url] => /a/thumb/10001/202004/d3d51d4c6483b091e607e3fbf5080040.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 152148 [tran_published] => 04-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 512 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 512 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 白塔 [1] => 王审知 [2] => 兄弟 [3] => 报恩 [4] => 王氏兄弟 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1