Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 199716 [url] => /a/10001/201807/0ba25908c32acc9fbc2421f07bca1fb1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1532332595 [sort] => 0 [title] => FM876交通之声节目单 [url] => http://www.zohi.tv/dtzs/p/26697.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( ) [appid] => 1 [catids] => ,271, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 199716 [url] => /a/10001/201807/0ba25908c32acc9fbc2421f07bca1fb1.jpeg ) ) [id] => 26697 [tran_published] => 2018-07-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 3607 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 131 [digg] => 0 [all_pv] => 3607 [author] => Array ( ) [source] => ) 1
  • Array ( [comments] => 0 [thumb] => [description] => “先锋944”电波深入福州市六区六县,覆盖范围广,还与永辉超市开展合作,在全省百家红标永辉超市内同步直播,每天覆盖人流百万以上,收听效果好,影响人群巨大,着力打造福州广播电视台“第一先锋广播调频”品牌 [recommend] => 0 [published] => 1532316176 [sort] => 0 [title] => 先锋944 [url] => http://www.zohi.tv/dtzs/p/26651.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 广播 [2] => 12345 [3] => 电视台 [4] => 944 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 840 [2] => 51077 [3] => 29931 [4] => 51078 ) [appid] => 1 [catids] => ,268, [thumbs] => Array ( ) [id] => 26651 [tran_published] => 2018-07-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 3980 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 91 [digg] => 0 [all_pv] => 3980 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 广播 [2] => 电视台 [3] => 12345 [4] => 944 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
  • 先锋944

    “先锋944”电波深入福州市六区六县,覆盖范围广,还与永辉超市开展合作,在全省百家红标永辉超市内同步直播,每天覆盖人流百万以上,收听效果好,影响人群巨大,着力打造福州广播电视台“第一先锋广播调频”品牌