Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185867 [url] => /a/10001/201908/61248c1a7446fd9f37ae5760490bf115.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566643841 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.24】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/110370.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185867 [url] => /a/10001/201908/61248c1a7446fd9f37ae5760490bf115.JPG ) ) [id] => 110370 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 435 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185777 [url] => /a/10001/201908/9a7ad14779f0039db4823ec04f347fa9.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566639159 [sort] => 0 [title] => 晋安法院公开审理一起重大涉黑“套路贷”案件 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/110361.html [tags] => Array ( [0] => 被害人 [1] => 犯罪 [2] => 晋安区 [3] => 套路 [4] => 虚高 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 8647 [2] => 6349 [3] => 903 [4] => 29809 [5] => 122394 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185777 [url] => /a/10001/201908/9a7ad14779f0039db4823ec04f347fa9.png ) ) [id] => 110361 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 被害人 [1] => 犯罪 [2] => 晋安区 [3] => 套路 [4] => 虚高 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185087 [url] => /a/10001/201908/d4653699b7b474872d93251f8a58bcb0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566564868 [sort] => 0 [title] => 超大规模!福州首个花卉主题3A级旅游景区来了! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/110247.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185087 [url] => /a/10001/201908/d4653699b7b474872d93251f8a58bcb0.jpeg ) ) [id] => 110247 [tran_published] => 08-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 951 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 39 [digg] => 0 [all_pv] => 951 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1185078 [url] => /a/10001/201908/90a9410bec12a611796cb4e22d849a58.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566562311 [sort] => 0 [title] => 惊险!小小的气球竟能逼停福州地铁 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/110241.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1185078 [url] => /a/10001/201908/90a9410bec12a611796cb4e22d849a58.png ) ) [id] => 110241 [tran_published] => 08-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 635 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 635 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1184925 [url] => /a/10001/201908/43adfa0bbca853a1a6a13b6e2e0f5495.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566552879 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.23】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/110172.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1184925 [url] => /a/10001/201908/43adfa0bbca853a1a6a13b6e2e0f5495.jpeg ) ) [id] => 110172 [tran_published] => 08-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 486 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 486 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1184439 [url] => /a/10001/201908/76d1dbdd374f97e211c8840bdb2ea422.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566545391 [sort] => 0 [title] => 葡萄上的“白霜”是农药残留?答案来了 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/110154.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1184439 [url] => /a/10001/201908/76d1dbdd374f97e211c8840bdb2ea422.jpeg ) ) [id] => 110154 [tran_published] => 08-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 609 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 609 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1183425 [url] => /a/10001/201908/69a503415a1b4039846628fac1b49e1a.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566529789 [sort] => 0 [title] => 这个微信隐藏的功能,竟然还可以找回丢失的物品 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/110085.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,228,9,214,222,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1183425 [url] => /a/10001/201908/69a503415a1b4039846628fac1b49e1a.png ) ) [id] => 110085 [tran_published] => 08-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 478 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 478 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1183038 [url] => /a/10001/201908/78113c137c8823b57e1535dd0c83c0b3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566471652 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.22】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/109989.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1183038 [url] => /a/10001/201908/78113c137c8823b57e1535dd0c83c0b3.png ) ) [id] => 109989 [tran_published] => 08-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 476 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 476 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1182945 [url] => /a/10001/201908/eb0d97654cf875d9e90975cfe68cb20e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566470066 [sort] => 0 [title] => 银行卡上突然多出4万块,你会怎么办? [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/109971.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1182945 [url] => /a/10001/201908/eb0d97654cf875d9e90975cfe68cb20e.png ) ) [id] => 109971 [tran_published] => 08-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 648 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 648 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1181559 [url] => /a/10001/201908/797c209e573fdb38b705385e2920a1a8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566390869 [sort] => 0 [title] => 好险!女子跳楼轻生竟是因为... [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/109767.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1181559 [url] => /a/10001/201908/797c209e573fdb38b705385e2920a1a8.jpeg ) ) [id] => 109767 [tran_published] => 08-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 445 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 445 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1181526 [url] => /a/10001/201908/10951a0e19d97542ac5392ea2e906af9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566386619 [sort] => 0 [title] => 睡前洗澡是错误做法?这些小知识赶快get起来吧 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/109758.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1181526 [url] => /a/10001/201908/10951a0e19d97542ac5392ea2e906af9.jpeg ) ) [id] => 109758 [tran_published] => 08-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 690 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 15 [digg] => 0 [all_pv] => 690 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1181370 [url] => /a/10001/201908/2b9cd75740556702701007f36cc7f580.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566385257 [sort] => 0 [title] => 好险!女子跳楼轻生竟是因为... [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/109752.html [tags] => Array ( [0] => 民警 [1] => 女子 [2] => 跳楼自杀 [3] => 福兴 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1104 [1] => 3300 [2] => 1115 [3] => 113208 [4] => 5421 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1181370 [url] => /a/10001/201908/2b9cd75740556702701007f36cc7f580.jpeg ) ) [id] => 109752 [tran_published] => 08-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 499 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 499 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 民警 [1] => 女子 [2] => 跳楼自杀 [3] => 福兴 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1181373 [url] => /a/10001/201908/f39accc6851091d23ef73fa57b84a7b5.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566377040 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.21】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/109710.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1181373 [url] => /a/10001/201908/f39accc6851091d23ef73fa57b84a7b5.jpg ) ) [id] => 109710 [tran_published] => 08-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 429 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 429 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1179879 [url] => /a/10001/201908/098569fa27f89ce1017b755ce4c95681.jpeg ) [description] => [recommend] => 1 [published] => 1566305363 [sort] => 0 [title] => 我接力丨垃圾分类人人参与 “橙丝带”你我同行 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/109533.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1179879 [url] => /a/10001/201908/098569fa27f89ce1017b755ce4c95681.jpeg ) ) [id] => 109533 [tran_published] => 08-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 517 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 517 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1179693 [url] => /a/10001/201908/1cfb7931dba55a1f976f108317253371.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566293111 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.20】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/109458.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1179693 [url] => /a/10001/201908/1cfb7931dba55a1f976f108317253371.png ) ) [id] => 109458 [tran_published] => 08-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 450 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 450 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1