Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 528357 [url] => /a/10001/201812/65a498e98907cfbc34e17767dbcff4ef.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1545046951 [sort] => 0 [title] => 奇葩!男子酒后“放飞自我”,原因竟是…… [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/55020.html [tags] => Array ( [0] => 电动车 [1] => 新店 [2] => 民警 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2032 [1] => 3300 [2] => 20417 [3] => 1104 ) [appid] => 1 [catids] => ,229,232,230,220,228,222,214,9,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 528357 [url] => /a/10001/201812/65a498e98907cfbc34e17767dbcff4ef.png ) ) [id] => 55020 [pv] => 503 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 503 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 电动车 [1] => 新店 [2] => 民警 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 527649 [url] => /a/10001/201812/d7b50add5d23d68d8f38aeee046b3ff3.JPG ) [description] => 【2018.12.17】《法眼》 [recommend] => 0 [published] => 1545044127 [sort] => 0 [title] => 【2018.12.17】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/54975.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 527649 [url] => /a/10001/201812/d7b50add5d23d68d8f38aeee046b3ff3.JPG ) ) [id] => 54975 [pv] => 433 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 433 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【2018.12.17】《法眼》

  【2018.12.17】《法眼》

  【2018.12.17】《法眼》

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 526656 [url] => /a/10001/201812/7e66f8cbd1a96d96870314b3bbeef0ad.gif ) [description] => 2015年,位于闽江北中央商务区的福州国际金融中心建成,总高度为220.00米,总楼层数为47层。 [recommend] => 0 [published] => 1545020138 [sort] => 0 [title] => 微视频丨从40米到518米,福州不断刷出新高度! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/54873.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 高度 [2] => 40 [3] => 建成 [4] => 数为 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 53093 [3] => 50872 [4] => 3176 [5] => 80865 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,214,222,228,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 526656 [url] => /a/10001/201812/7e66f8cbd1a96d96870314b3bbeef0ad.gif ) ) [id] => 54873 [pv] => 2287 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 154 [digg] => 3 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 2287 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 高度 [2] => 40 [3] => 建成 [4] => 数为 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • 微视频丨从40米到518米,福州不断刷出新高度!

  2015年,位于闽江北中央商务区的福州国际金融中心建成,总高度为220.00米,总楼层数为47层。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 525492 [url] => /a/10001/201812/7bff7db6e8931c543d4081d0cf985997.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1544957728 [sort] => 0 [title] => 【2018.12.16】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/54741.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 525492 [url] => /a/10001/201812/7bff7db6e8931c543d4081d0cf985997.png ) ) [id] => 54741 [pv] => 599 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [tran_published] => 12-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 599 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 524244 [url] => /a/10001/201812/9ba11394a75873f9d4ff02b596126cd1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1544873615 [sort] => 0 [title] => 抓捕视频曝光!仓山枪击案嫌犯落网! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/54609.html [tags] => Array ( [0] => 12 [1] => 嫌疑人 [2] => 福州市 [3] => 公安局 [4] => 警方 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50734 [2] => 5167 [3] => 1261 [4] => 1171 [5] => 6284 ) [appid] => 1 [catids] => ,232,222,9,214,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 524244 [url] => /a/10001/201812/9ba11394a75873f9d4ff02b596126cd1.jpeg ) ) [id] => 54609 [pv] => 979 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [tran_published] => 12-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 979 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 12 [1] => 嫌疑人 [2] => 福州市 [3] => 公安局 [4] => 警方 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 523965 [url] => /a/10001/201812/661ad828caf3ce45b15ffa495aa615e1.png ) [description] => 【2018.12.15】《法眼》 [recommend] => 0 [published] => 1544870964 [sort] => 0 [title] => 【2018.12.15】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/54573.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 523965 [url] => /a/10001/201812/661ad828caf3ce45b15ffa495aa615e1.png ) ) [id] => 54573 [pv] => 478 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [tran_published] => 12-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 478 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 【2018.12.15】《法眼》

  【2018.12.15】《法眼》

  【2018.12.15】《法眼》

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 521178 [url] => /a/10001/201812/871f5d596da749d8f306dc0002bb2baa.png ) [description] => . [recommend] => 0 [published] => 1544782716 [sort] => 0 [title] => 【2018.12.14】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/54399.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 521178 [url] => /a/10001/201812/871f5d596da749d8f306dc0002bb2baa.png ) ) [id] => 54399 [pv] => 595 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [tran_published] => 12-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 595 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 520848 [url] => /a/10001/201812/573f53f791a8d9c4ce9a23776cae580e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1544776931 [sort] => 0 [title] => 父亲离世,母子3人为争4套房闹上法院,结局出乎意料 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/54354.html [tags] => Array ( [0] => 李先生 [1] => 刘子钰 [2] => 母亲 [3] => 调解 [4] => 房产 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2602 [1] => 3300 [2] => 46757 [3] => 6893 [4] => 12199 [5] => 1280 ) [appid] => 1 [catids] => ,229,232,222,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 520848 [url] => /a/10001/201812/573f53f791a8d9c4ce9a23776cae580e.jpeg ) ) [id] => 54354 [pv] => 597 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 1 [tran_published] => 12-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 597 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 李先生 [1] => 刘子钰 [2] => 母亲 [3] => 调解 [4] => 房产 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 520803 [url] => /a/10001/201812/79090ae0008101c3c9630d8a68138bd4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1544776787 [sort] => 0 [title] => 乘客突然发病抽搐,公交司机"离线"直奔医院 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/54348.html [tags] => Array ( [0] => 乘客 [1] => 师傅 [2] => 公交车 [3] => 公交 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1409 [1] => 3300 [2] => 997 [3] => 10593 [4] => 723 ) [appid] => 1 [catids] => ,230,229,232,222,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 520803 [url] => /a/10001/201812/79090ae0008101c3c9630d8a68138bd4.jpeg ) ) [id] => 54348 [pv] => 471 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 12-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 471 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 乘客 [1] => 师傅 [2] => 公交车 [3] => 公交 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 520788 [url] => /a/10001/201812/d10074e93ef5f8c2121a3c4aec462d22.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1544776633 [sort] => 0 [title] => 刚刚!警方通报:仓山螺洲枪案,犯罪嫌疑人已落网! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/54345.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 责编 [2] => 微信 [3] => 12 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 50039 [3] => 2477 [4] => 50734 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,229,232,222,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 520788 [url] => /a/10001/201812/d10074e93ef5f8c2121a3c4aec462d22.png ) ) [id] => 54345 [pv] => 849 [virtual_pv] => 440 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [tran_published] => 12-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 849 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 责编 [2] => 微信 [3] => 12 [4] => 110 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 520752 [url] => /a/10001/201812/6c1c2df23a08f18809e2450eede33f72.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1544776424 [sort] => 0 [title] => 扫黑除恶 福州在行动:挂羊头卖狗肉,非法放贷一审开庭 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/54339.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,228,214,230,229,232,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 520752 [url] => /a/10001/201812/6c1c2df23a08f18809e2450eede33f72.png ) ) [id] => 54339 [pv] => 473 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 12-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 473 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 517242 [url] => /a/10001/201812/09a34769407f9b83e0da47dd43ee4c15.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1544698246 [sort] => 0 [title] => 背腿疼老人下6楼,男护士获赞为医疗“跑男”! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/54156.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 517242 [url] => /a/10001/201812/09a34769407f9b83e0da47dd43ee4c15.jpeg ) ) [id] => 54156 [pv] => 1424 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 39 [digg] => 5 [tran_published] => 12-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1424 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 517383 [url] => /a/10001/201812/d122d6e9363cbfb859ccabb0329c0925.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1544697757 [sort] => 0 [title] => 【2018.12.13】《法眼》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/54153.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 517383 [url] => /a/10001/201812/d122d6e9363cbfb859ccabb0329c0925.png ) ) [id] => 54153 [pv] => 420 [virtual_pv] => 398 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [tran_published] => 12-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 420 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 517068 [url] => /a/10001/201812/b08722353e1b53830829a1ee1f89ce51.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1544696341 [sort] => 0 [title] => 警惕!年终岁尾,小心您的手机可能这么被顺走! [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/54132.html [tags] => Array ( [0] => 手机 [1] => 小偷 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1749 [1] => 3300 [2] => 7348 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,232,224,228,214,230,229, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 517068 [url] => /a/10001/201812/b08722353e1b53830829a1ee1f89ce51.jpeg ) ) [id] => 54132 [pv] => 533 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [tran_published] => 12-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 533 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 手机 [1] => 小偷 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 512616 [url] => /a/10001/201812/23735eafdd5429f27f887eb184ba7115.jpeg ) [description] => 周末,一起去观鸟吧~ [recommend] => 0 [published] => 1544612847 [sort] => 0 [title] => 观鸟“黄金期”来啦!福州这个地方宛若"鸟的天堂" [url] => http://www.zohi.tv/xw110143/p/53919.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 观鸟 [2] => 白鹭 [3] => 候鸟 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 25005 [3] => 1041 [4] => 9204 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,230,224,214,229,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 512616 [url] => /a/10001/201812/23735eafdd5429f27f887eb184ba7115.jpeg ) ) [id] => 53919 [pv] => 640 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [tran_published] => 12-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 640 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 观鸟 [2] => 白鹭 [3] => 候鸟 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1